Старије анкете

Питање Датим анкете
Како оцењујете организацију нашег сајта? Среда, 14. Новембар 2012. резултат
Како сте задовољни комуналним услугама? Понедељак, 01. Април 2013. резултат
Како ћете се грејати ове зиме? Уторак, 17. Септембар 2013. резултат
Коју од мера субвенционисања пољопривредe оцењујете као најбољу? Уторак, 01. Октобар 2013. резултат
Коју меру активне политике запошљавања оцењујете као најбољу? Уторак, 14. Јануар 2014. резултат
1.ДА ЛИ ЗНАТЕ ШТА ЈЕ ОПАСАН ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА ? Понедељак, 24. Фебруар 2014. резултат
ДА ЛИ ЗНАТЕ ДА ЈЕ ЗАБРАЊЕНО МЕШАТИ ОПАСАН ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА СА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ? Понедељак, 10. Март 2014. резултат
Да ли ћете пратити 49. Мокрањчеве дане? Четвртак, 11. Септембар 2014. резултат
1. Да ли знате шта је ЛЕД осветљење? Понедељак, 09. Новембар 2015. резултат
2. Да ли користите ЛЕД осветљење у Вашем домаћинству? Понедељак, 09. Новембар 2015. резултат
3. Да ли има ЛЕД осветљења у Вашем окружењу? Понедељак, 09. Новембар 2015. резултат
4. Да ли сте упознати са пројектом инсталирања ЛЕД светиљки у оквиру система јавне расвете општине Неготин? Понедељак, 09. Новембар 2015. резултат
5. Да ли сматрате да је корисно заменити постојеће сијалице новим ЛЕД светиљкама? Понедељак, 09. Новембар 2015. резултат
6. Да ли сматрате да МЗ чији су становници у највећем проценту поштовали своје пореске обавезе треба да имају приоритет у постављању нове ЛЕД расвете? Понедељак, 09. Новембар 2015. резултат
Које од локација сматрате приоритетним за постављање нових ЛЕД светиљки Понедељак, 09. Новембар 2015. резултат
1. Да ли сте посетили неки од комплекса пимница на територији општине Неготин? Петак, 09. Децембар 2016. резултат
2. Да ли планирате да посетите ове комплексе? Петак, 09. Децембар 2016. резултат
3. Да ли сматрате да ови комплекси могу да се развију у савремену туристичку дестинацију? Петак, 09. Децембар 2016. резултат
4. Да ли ,,пимнице ’’ треба да буду укључене у укупну туристичку понуду општина у окружењу? Петак, 09. Децембар 2016. резултат
5. Да ли пивнице могу да буду интересантне посетиоцима из иностранства? Петак, 09. Децембар 2016. резултат