Резултат анкете

1. Да ли знате шта је ЛЕД осветљење?

Укупно учесника у анкети: 5