Понедељак, 09. Новембар 2020.

ЕЛЕКТРОНСКА ОГЛАСНА ТАБЛА ПО ЗУП-у

 

РЕШЕЊА, ОБАВЕШТЕЊА, ЗАКЉУЧЦИ
1. Решење о промени личног имена - Döbert Marina
2. Решење о промени личног имена - Игора Бирића
3. Решење - Jacqueline Cläres Čermuković
4. Решење - Jacqueline Cläres Čermuković i Prvul Badić
5. Закључак - Славиша Јагодић
6. Обавештење - Kretyschar Kristina
7. Обавештење - Kretyschar Kristina
8. Обавештење - Гојић Владан
9. Обавештење - Перић Јованка
10. Обавештење - Ватић Евица
11. Решење - Благојевић Љубинка
12. Решење - Богојевић Божидар
13. Решење - Фируловић Драгољуб
14. Решење - Илић Божана 
.15. Решење - Радицић Илија 
16. Решење - Милошевић Јагодина 
17. Решење - Милошевић Јагодина 
18. Решење - 463-13/2016-IV/01 - Боцокић Чедомир
19. Решење - 463-20/2020-IV/01 - Динић Бранка
20. Решење - 463-84/2017-IV/01
21. Решење - 464-24/2021-IV/01
22. Решење - 461-22/1998-IV/01
23. Јавна објава усмене расправе - 463-103/2018-IV/01
24. Закључак - 463-103/2018-IV/01
25. Решење о постављању Бранимира Станковића за привременог заступника,  број 465-11/2022-IV/01 од 28.3.2022.године
26. Решење бр. 465-9/2022-IV/01 од 30.3.2022. о одрђивању привременог заступника Крацановић (Драгослав) Дејану
27. Решење бр. 465-9/2022-IV/01 од 30.3.2022. о одрђивању привременог заступника Крацановић (Драгослав) Драгану
28. Решење бр. 465-9/2022-IV/01 од 30.3.2022. о одрђивању привременог заступника Крацановић (Драгослав) Соњи
29. Решење бр. 463-103/2018-IV/01 
30. Јавна објава усмене расправе - 463-103/2018-IV/01
31. Решење - 465-47/2022-IV/01
32.
Решење - 465-195,200/2022-IV/01
33.
Јавна објава усмене расправе - 461-24/2023-IV/01
34.
Јавна објава усмене расправе - 463-103/2018-IV/01
35.
Решење број 463-103/2018-IV/01
36.
Решење број 465-111/2022-IV/01
37.
Решење број 465-275,276/2022-IV/01
38.
Решење број 465-288/22
39.
Решење број 465-236/2022-IV/01
40.
Решење број 465-150,151/2022-IV/01
41.
Јавна објава усмене расправе / Број 461-24/2023-IV/01
42.
Решење број 461-24/2023-IV/01
43.
Решење број 465-417/2022-IV/01
44.
Решење број 463-37/2018-IV/01 - Калинуцић Љубиша
45. Решење о постављењу привремених заступника Радмиле Аврамовић и Ане Бараћ
46.
Решење број 463-103/2018-IV/01
47. Решење - Драгомир Рајчић
48.
Решење - број 465-14/2022-IV/01
49.
Решење - број 465-14/2022-IV/01 - Миленковић (Јован) Никола
50.
Решење о извршењу - број 354-62/2023-IV/01
51.
Записник о инспекцијском надзору - 354-71/2023-IV/03
52.
Решење - број 463-2/2024-IV/01
53.
Записник о инспекцијском надзору - 354-65/2023-IV/03
54.
РЕШЕЊЕ - БР. 354-71/2023-IV/01
55.
РЕШЕЊЕ - БР. 354-65/2023-IV/03
56.
РЕШЕЊЕ - БР. 465-30/2022-IV/01 - 14.06.2024.год.
57.
PEШЕЊЕ - ПРИВРЕМЕНИ ЗАСТУПНИК - БР. 463-103/2018-IV/01