Резултат анкете

Коју од мера субвенционисања пољопривредe оцењујете као најбољу?

Укупно учесника у анкети: 56