Резултат анкете

Како ћете се грејати ове зиме?

Укупно учесника у анкети: 29