Резултат анкете

3. Да ли сматрате да ови комплекси могу да се развију у савремену туристичку дестинацију?

Укупно учесника у анкети: 65