Среда, 08. Мај 2013.

Председник општине

 

Председник општине Неготин


Поставите питање председнику општине Неготин

Владимир Величковић, дипломирани педагог физичке културе


Рођен је 13.12. 1978. године у Неготину. Завршио  Основну школу „Вук Караџић“ и  Гимназију  „Предраг Костић“ у Неготину. Факултет физичке културе у Нишу завршио  је 2003. године и стекао звање : дипломирани  педагог физичке културе. 

Од 2001. до 2003. године живео у Бечу и играо кошарку али после теже повреде напушта Беч и враћа се у Србију. Од 2004. до 2007. године био је власник и тренер у Рекреационом клубу „Релакс“  где  је радио на едукацији здравог живота и правилног вежбања са децом и старијима.

Радио је као спасилац на базену у периоду од 2005. до 2007. године, уједно држећи и школу пливања. Упоредо од 2003. радио је и као тренер млађих женских категорија у КК „Хајдук Вељко“ и био играч у сениорском тиму до 2007. године, када престаје са активним играњем кошарке.

Радни однос је засновао као професор физичког васпитања 2005. године у Основној школи у Рајцу, а од јануара 2006. године и као професор у Неготинској гимназији.

Водио је више секција, као што су кошарка, мали фудбал, где је остваривао завидне резултате. Водио је и плесну секцију у школи, учећи децу класичним плесовима, што је касније довело до ангажовања у матурском плесу од 2008. године, до данас, а 2009. школа учествује у обарању Гинисовог рекорда по броју учесника у целој Европи, за шта и  добија и сертификат.

Јануара 2016. године постављен је на место в.д. директора Неготинске гимназије, а 01.септембра 2016. изабран је за директора ове школе.

Од 21. фебруара 2017. године до 27.октобра 2017. године обављао је функцију Председника општине Неготин, а 27. октобра 2017. године именован је за Председника Привременог органа општине Неготин.

Ожењен је и отац троје деце.


ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 


Поставите питање заменику председника општине Неготин

Богдан Гугић, дипломирани хемичар

Богдан Гугић рођен је 8. фебруара 1967. године у Неготину. Основну школу завршио је у Прахову, као ученик генерације и носилац Вукове дипломе, а Гимназију „Предраг Костић“ завршио је у Неготину. Дипломирао је на Природно-математичком Факултету, у Крагујевцу, одсек – хемија и стекао звање дипломирани хемичар. За време студирања обављао је функцију председника Савеза студената ПМФ-а и студента продекана.

Радни однос засновао је 1996. године у предузећу „Југоинспект“, Београд Д.Д, где и дан данас ради и то на месту заменика директора сектора за руде, хемију и метале.

У 3 мандата био је одборник у Скупштини општине Неготин. Функцију заменика председника Скупштине општине Неготин обављао је у периоду од јануара 2017.год. до 30. децембра 2019.год.

У периоду од  2005.-2006. године  био је председник Одбора за самодопринос општине Неготин.

Дуги низ година успешан је спортски радник и истакао се као председник  ФК „Хајдук Вељко“, ФК „Дунав“ Прахово, ОФС-а Неготин и Спортског савеза општине Неготин.  

Од 2012. године председник је Савета МЗ Прахово

Ожењен је и отац једног мушког детета. 

 

помоћник председника општине у области развоја месних заједница 


Неда Јанковић, правник

Рођена је 28.12.1983. године у Бору. Одрасла је и живи у Неготину, где је завршила Основну школу „Вук Караџић“ и Гимназију „Предраг Костић“. Звање правника, стиче на Факултету за правне и пословне студије у Нишу, а тренутно је на мастер студијама. Своје радно искуство стиче радом у Локалној пореској администрацији у Неготину, као и у Кабинету председника општине Неготин 2017 године.

 

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ У ОБЛАСТИ локалног економског развоја и инвестиција


 Иван Вељковић, мастер правник

Рођен 25.07.1985. године у Неготину. Завршио Основну школу „Вук Караџић“ у Неготину, Гимназију „Предраг Костић“ у Неготину и ванредно ветеринарски смер у средњој Пољопривредној школи „Рајко Боснић“ у Букову. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 19.03.2014. године када стиче звање дипломирани правник. На истом факултету 30.09.2016. године завршио мастер студије на грађанско-правном модулу, имовинско-правном под-модулу I одбранивши мастер тезу „Форма уговора о промету непокретности“ и стекао звање мастер правник. Правосудни испит положио 28.02.2018. године у Београду. Радио је као судијски помоћник-приправник у Основном суду у Неготину од 2014-2016. године и у канцеларији јавног бележника Драгане Чечуловић Монић у Неготину од 2016-2018. године. Познаје рад на рачунару и говори енглески језик. Од 22.06.2018. године председник је комисије за спровођење комасације дела катастарских општина Речка, Чубра, Рајац и Смедовац. Функцију помоћника председника општине Неготин у области локалног економског развоја и инвестиција обавља од 01.08.2018. године.

 

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ У ОБЛАСТИ привреде и инфраструктуре

 

Младен Бошковић, дипломирани економиста

Рођен је 09.04.1987. године у Неготину. Основну школу „Вук Караџић“ завршио у Неготину као ђак генерације. Гимназију „Предраг Костић“ завршио такође у родном граду. Дипломирао је у Београду и стекао стручни назив дипломирани економиста. На Привредној академији у Београду на одсеку рачуноводство и ревизија 2016. године  одбранио мастер тезу „Значај интерне ревизије у пословању банака“. Успешно завршио  семинаре и добио сертификате Министарства трговине, туризма и телекомуникација „Едукација МСП сектора у трговини“, Београдске берзе „Корпоративно управљање“ као и  Привредне коморе Србије „Самостални књиговођа“.  Радно искуство је стекао радећи у струци за француску Societe General банку, као и за немачку компанију Wurth u Београду. Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком. Од августа  2018. године ради на пословима помоћника председника општине за област привреде и инфраструктуре.