Резултат анкете

ДА ЛИ ЗНАТЕ ДА ЈЕ ЗАБРАЊЕНО МЕШАТИ ОПАСАН ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА СА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ?

Укупно учесника у анкети: 23