Резултат анкете

1.ДА ЛИ ЗНАТЕ ШТА ЈЕ ОПАСАН ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА ?

Укупно учесника у анкети: 24