Резултат анкете

5. Да ли сматрате да је корисно заменити постојеће сијалице новим ЛЕД светиљкама?

Укупно учесника у анкети: 3