Резултат анкете

Које од локација сматрате приоритетним за постављање нових ЛЕД светиљки

Укупно учесника у анкети: 130