Резултат анкете

Како сте задовољни комуналним услугама?

Укупно учесника у анкети: 28