Резултат анкете

5. Да ли пивнице могу да буду интересантне посетиоцима из иностранства?

Укупно учесника у анкети: 59