Понедељак, 03. Јун 2013.

ИНФОРМАТОРИ О РАДУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 

Преузмите : Информатор о раду органа општине Неготин 2022. 
Преузмите : Информатор о раду органа општине Неготин 2021.
Пpеузмите : Информатор о раду органа општине Неготин 2020. 
Преузмите : Информатор о раду органа општине Неготин 2019.
Преузмите : Информатор о раду органа општине Неготин 2018.
Преузмите :
 Информатор о раду органа општине Неготин 2017. 
Преузмите : Информатор о раду органа општине Неготин 2016.

Преузмите
: Информатор о раду органа општине Неготин 2015.

ОШ "12. СЕПТЕМБАР" НЕГОТИН

Преузмите : Информатор о раду за 2014. годину
Преузмите : Информатор о раду за 2013. годину 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ - 2023.ГОД.

(ИНФОРМАТОР О РАДУ): ЛИНК

Преузмите : Информатор о раду ЦСР Неготин за 2019. годину
Преузмите : Информатор о раду ЦСР Неготин за 2018. годину
Преузмите : Информатор о раду ЦСР Неготин за 2017. годину
Преузмите : Информатор о раду ЦСР Неготин за 2016. годину
Преузмите : Програм рада са финансијским планом за 2017. годину
Преузмите : Програм рада са финансијским планом за 2015. годину
Преузмите : Информатор о раду ЦСР Неготин за 2014. годину
ПреузмитеИнформатор о раду ЦСР Неготин за 2013. годину
Преузмите : Информатор о раду ЦСР Неготин за 2012. годину

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛE

Преглед издатих локацијских дозвола, пресек стања: 10.01.2014.године

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Преглед издатих грађевинских дозвола, пресек стања: 10.01.2014.године

 

 

 

.