Резултат анкете

Коју меру активне политике запошљавања оцењујете као најбољу?

Укупно учесника у анкети: 46