Резултат анкете

2. Да ли користите ЛЕД осветљење у Вашем домаћинству?

Укупно учесника у анкети: 5