Обрасци

Претрага

Пронађено 45 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ- на међународном обрасцу Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~202.2~ИМКВ~МО детаљније
ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ – на домаћем обрасцу Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~200.2~УВ~МКР детаљније
ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ – на међународном обрасцу Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ООУЦ~ЗС~203.2~ИМКУ~М детаљније
УВЕРЕЊЕ ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~203.2~УВ~МКУ детаљније
УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~204.2~УВ~Д детаљније
УВЕРЕЊЕ ИЗ КЊИГЕ ДРЖАВЉАНА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~204.2~УВ~КД детаљније
ОТКУП СТАНА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове СКГО 1671455754_KS 3 детаљније
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕКОПАВАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352.1~ПЈП детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЛЕТЊOM БАШТOM ЧИЈА ЛОКАЦИЈА НИЈЕ ОДРЕЂЕНА ПЛАНОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ЛББЛ детаљније
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~ЗС~344~О~ОТП~ детаљније
TAКСИ ДОЗВОЛА ЗА ТАКСИ ВОЗИЛО Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~344~ТД~ТВ детаљније
ПРЕПИС ИЗ АРХИВЕ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА Општинска управа Неготин Служба за заједничке послове, општински услужни центар и информатику ОУЦ~ЗС~035.2~Препис детаљније
УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~347~УИУВ детаљније
ДОДЕЛА ИНВЕСТИЦИОНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~ЗС~320~ДСП детаљније
УВЕРЕЊЕ О ПРИХОДУ ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој 610.1~У детаљније
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА OПШТИНСКУ СТУДЕНТСКУ СТИПЕНДИЈУ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~670.1~ОП~ОСС детаљније
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој РД-1-06 детаљније
ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНЧЕ (ЗА ПРВО, ДРУГО,ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ) Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183~ЈНП~НД детаљније
НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183.1~НД детаљније
ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА Општинска управа Неготин Локална пореска администрација Образац ППИ-2 детаљније