Вести - Локална самоуправа

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОСТОРА ОКО ДОМОВА ЗА СТАРЕ И ДОМА "СТАНКО ПАУНОВИЋ"

Четвртак, 02. Април 2020.
 

Екипа Јавног комуналног предузећа "Бадњево" извршила је данас дезинфекцију простора око домова за старе "Радост" и "Свети Никола" и Дома "Станко Пауновић". Простори су дезинфиковани разблаженим хлором. Сутра ће бити ангажовани на дезинфекцији простора домова за старе у Радујевцу и Душановцу.

Детаљније

ОПШТИНИ НЕГОТИН ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ ИЗ ЗЕЛЕНОГ ФОНДА 4 МИЛИОНА

Четвртак, 26. Март 2020.
 

Општини Неготин је  за пројекат Пошумљавање у циљу стварања ветрозаштитног појаса на к.п.бр. 5036 и 5236/2 КО Неготин“ од стране Министарства заштите животне средине одобрено 3.933.270,96 динара. Укупна вредност пројекта уз учешће локалне самоуправе од 1.154.198,4 динара износи 4.978.824,00 динара.
Пројекат пошумљавања подразумева подизање ветрозаштитног појаса у насељу Растока, на површини од 55 ари. Овим пројектом планирано је подизање појасева на начин да се смање удари ветрова којем је изложено насеље, тако да се штитe фaсaдe згрaдa, eлeктричнe и другe нaдзeмнe инсталације и друга имoвина, a у зимским мeсeцимa смaњуjе индивидуaлни oсeћaj хлaднoћe изaзвaн вeтрoм. Смaњивaњeм jaчинe вeтрa утичe сe и нa прoмeну микрoклимe, смaњуje се испaрaвaњe влажности из зeмљиштa, дoк сe рeлaтивнa влaжнoст вaздухa пoвeћaвa зa скoрo 15%. Лети када су температуре високе, појас штити земљиште од прекомерног испаравања и температурa ваздуха се смањује. Вeтрoзaштитни пojaс имa велики значај у смислу побољшања биодиверзитета. Ветрозаштитни појас oлaкшaвa пут птицама, дaвaњeм сигурнoг oдмoриштa у врeмe мигрaциja, чиме се пoвeћaвa зaдржaвaњe птицa нa тeритoриjи Неготина. Појас би имао и еколошку функцију, производњу кисеоника, значај у пчеларству и пoљoприврeди.  Поред предметних парцела, са источне стране, (на 200 m) налази се држaвни пут другoг рeдa, Неготин – Зајечар, тако да ће се овде постићи још један ефекат, а то је заштита насеља од смaњивaња букe и aeрo-зaгaђeња. Естетска функција и повљан визуелни ефекат је још један значајан циљ планираног вeтрoзaштитног пojaса.

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

Четвртак, 26. Март 2020.
 

Сви пољопривредни произвођачи, са села, могу у периоду од 5-19 сати, ИСКЉУЧИВО НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ МАШИНАМА, и удаљени најмање два метра један од другог, да се крећу БЕЗ ИКАКВЕ ДОЗВОЛЕ ;

- дозвољава се, ПОЈЕДИНАЧНО (без окупљања), доношење млека у откупне станице, у периоду од 5-18 сати ;

- за све остале мештане, сем старијих од 70 година, кретање остаје само од 5-17 сати уз забрану окупљања више од петоро људи на истом месту и ближе од 2 метра једно од другога.

Молимо вас да и у овим “дозвољеним” случајевима водите рачуна о хигијени и мерама заштите (посебно код предаје млека).

ПССС НЕГОТИН

Детаљније

БАЈКЕРИ – ВОЛОНТЕРИ ИЗ ПРАХОВА

Среда, 25. Март 2020.
 

Захваљујући хуманим људима, нашим волонтерима, основне животне намирнице и лекови стижу до мештана 39 месних заједница, који се за помоћ обрате Ситуационом центру Општине Неготин. Чланови Удружења бајкера „Free Rider 17“ из Прахова, свакога дана допремају основне потрепштине особама преко 65 година из Прахова и Самариновца.
Особе старије од 65 година своје потребе за намирницама и медикаментима могу пријавити Ситуационом центру на бројеве: 019/ 544-000, 019/ 548-335 и 069/8482 785.

Детаљније

КОЛ ЦЕНТАР ЗА НАБАВКУ ЛЕКОВА

Уторак, 24. Март 2020.
 

Апотекарска установа „Живковић“ Dr Max је, у циљу боље организације и помоћи око снавдевања лековима пацијената старијих од 65 година, трудница, хроничних пацијената и осталих суграђана којима је могућност кретања ограничена због актуелне епидемиолошке ситуације, формирала Кол центар за помоћ у набавци и испоруци лекова на кућну адресу.
Позивањем броја Кол центра Апотекарске установе „Живковић“ Dr Max, ступићете у контакт са апотекарима којима ћете изнети ваше потребе и направити договор око слања курира на вашу адресу.
Услуга саветовања и доставе је бесплатна.
Бројеви телефона су: 069/613893, 069/713894 и 019/548554.
Радно време Кол центра је радним данима у периоду од 8-16 часова, суботом и недељом од 8-14 часова, а испорука у року од 24 сата.

Детаљније

САОПШТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА НЕГОТИН

Понедељак, 23. Март 2020.
 

У складу са новонасталом ситуацијом у Републици Србији и новим мерама Владе Републике Србије у борби против вируса-ЦОВИД-19, обавештавамо да се рад Дома здравља Здравственог центра Неготин спроводи у времену од 07-18 часова и то у Служби опште медицине где се налазе амбуланте за пацијенте са симптомима респираторних инфекција као и у Служби медицине рада где се обављају неодложни  прегледи пацијената са осталим тегобама. Претходно се пацијенти јављају на тријажни пункт који се налази на улазу у Дом здравља-.3. ламела и одатле се упућују у одговарајуће амбуланте.

Служба педијатрије ради у Дому здравља-3. ламела (улаз са задње стране) у времену од 07-18 часова, за преглед деце са симптомима респираторних инфекција али и са осталим обољењима (у одвојеним амбулантама) - односи се на децу предшколског и школског узраста - до 18 година.

Привремено се обуставља редован распоред лекара за рад у амбулантама које се налазе у селима општине Неготин, због чега се повећава број екипа Хитне службе које ће се одазивати на позив пацијената са симптомима повишене температуре и респираторних инфекција али и за сва друга хитна стања. Екипе ће доћи санитетским возилом до пацијента, ординирати терапију у току кућне посете и уколико је потребно пацијент ће бити довезен до болнице у Неготину. (такви позиви се обављају путем броја 194 у току 24 часа дневно)Службе кућног лечења и патронаже настављају рад по распореду као до сада.

Бројеви телефона који су доступни 24 часа дневно:

 062-88-58-111- Разговор са медицинском сестром ради информација о електронским рецептима и продужетку редовне терапије.

062-88-58-112-  Разговор са дежурним лекаром- за све информације које интересују пацијенте.

062-88-58-113-  Број за информације за децу до 18 година са симптомима респираторних инфекција али и са осталим тегобама.

063-70-20-782 - Одговорна медицинска сестра Дома здравља

062-80-65-746 - Главни техничар Дома здравља

ХИТНА СЛУЖБА - 194 или 019-542-951 (или 546-951)- локал 10-10

Дежурни бројеви  амбуланата у Дому здравља за пацијенте са респираторним инфекцијама од 7 до 18 часова:  542-951 (или 546-951) - локали 1055 и 1193.

Детаљније

За унапређење рада општинског ГИС портала“ 4,8 милиона динара

Четвртак, 19. Март 2020.
 

Општини Неготин је за пројекат “Унапређење рада општинског ГИС портала Неготин” од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе одобрено 4.800.000 динара. Укупна вредност пројекат уз учешће локалне самоуправе од 1.154.198,4 динара износи 5.954.198,4 динара. Основни циљ пројекта је унапређење и модернизација рада општинске управе, кроз унапређење сервиса за ефикасно пружање услуга грађанима и привреди.

Детаљније

Закључци, наредбе и препоруке Штаба за ванредне ситуције општине Неготин

Понедељак, 16. Март 2020.
 

На Првој ванредној седници одржаној данас због увођења ванредног стања на целој територији Републике Србије, Штаб за ванредне ситуације општине Неготин, којим је председавао Владимир Величковић, командант штаба донео је следеће закључке:

1. Управници зграда да израде списак лица старијих од 65 година (лица која подлежу забрани изласка на отворени простор) као и евидентирање лица придошлих из иностранства и ученика. Обиласком свих старијих домаћинстава регистровати њихове потребе за основним животним намерницама као и набавку медикамената у апотекама. Упознати их са бројевима телефона дежурних служби (Ситуационог центар, МУП-а, Завода за јавно здравље Зајечар);

2.Здравствени центар, јавно, преко средстава јавног информисања да обавести грађанство о бројевима телефона изабраних лекара за електронску набавку медикамената кроз електронске рецепте (не долазити у ЗЦ код изабраног лекара) и објави препоруке Министарства здравља;

3. У оквиру својих могућности Здравствени центар да обилази села у оквиру пружања медицинских услуга мештанима;

4. Аутобуски локални саобраћај редуковати на летњи ред вожње, са обавезом аутопревозника као и такси служби за свакодневном дезинфекцијом средстава за превоз путника (аутобуса, аутомобила, минибусовам комбија...);

5. Преко средстава јавног информисања кајроном обавештавати грађанство о дежурним телефонима служби (Ситуационог центра, Здравственог центра, ПС Неготин, ...)

6. Преко референата месних канцеларија ОУ вршити обавештавање свих мештана о забрани кретања старијих лица од 65 година као и њихов долазак у из сеоских средина у Неготин, уколико се укаже потреба за набавком истих животним намерницама широке потрошње обавестити надлежни Ситуациони центар ОУ;

7. Центар за социјални рад у сарадњи са Црвеним крстом Неготин да изради списак старачких и социјално угрожених домаћинстава са основним подацима и списак волонтера који би могли бити ангажовани у пружању помоћи на испоруци како намерница широке потрошње тако и лекова и осталих потреба која та домаћинства за несметан живот изискују.

Детаљније

Молимо за велику обазривост и велику дозу самоконтроле

Понедељак, 16. Март 2020.
 

У изјави коју је данас након одржане Прве ванредне седнице Штаба за ванредне ситуације општине Неготин поводом проглашења ванредног стања у нашој земљи и постојања великог ризика ширења корона вируса и у нашој општини дао медијима, Владимир Величковић, председник Општине Неготин и командант Штаба за ванредне ситуације позвао је све грађане општине Неготин да крајње озбиљно схвате ситуацију, одговорно се понашају, следе мере и препоруке Владе Републике Србије, стручних служби и локалне самоуправе.

Детаљније

НОВИ КОРОНА ВИРУС - КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИТЕ?

Понедељак, 16. Март 2020.
 

Често перите руке сапуном и водом (у трајању најмање 20 секунди) или користите средство за дезинфекцију на бази 70% алкохола.
Избегавајте блиски контакт са особама које имају повишену температуру, кијају и/или кашљу.

Избегавајте поздрављање руковањем и љубљењем, а са саговорницима одржавајте раздаљину од најмање једног метра.

Детаљније

Видео вести

18.12.2012 - Дочек на градском тргу у Неготину

Погледајте

07.09.2011 - Добро дошли у Неготин

Погледајте

22.01.2010 - Музика Мокрањца путује светом

Погледајте

28.01.2010 - Реновирана зграда биоскопа „Крајина“

Погледајте

01.02.2010 - Трибина Еколошког друштва “Бадем”

Погледајте

03.02.2010 - Почело грејање у Хали спортова

Погледајте

09.03.2010 - Нови кошеви у Хали спортова

Погледајте

19.03.2010 - Одбојкашке лопте основцима

Погледајте

29.03.2010 - "Сусрети села" почели у Јабуковцу

Погледајте

31.05.2010 - КУД "Стеван Мокрањац"

Погледајте

29.07.2010 - Поломљене клупе у парку

Погледајте

14.09.2010 - Дани Европске баштине на Рајачким пимницама

Погледајте

22.11.2010 - Завршени радови у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Јабуковцу

Погледајте

15.08.2013. - Позив КИРС

Погледајте

15.09.2014. - Изјава председника Општине Неготин поводом поплава

Погледајте