Назад
Назив документа: ПРИСТУП ИНФОРМAЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Преузми образац
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Служба за послове скупштине општине, председника општине и Општинског веће
Канцеларија: Канцеларија број 90, 1.спрат зграде СО Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Информисање
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Вануправи поступак
1.5 Циљ поступка: Приступ информацијама
1.6 Поступак води: Дејан Тодоровић Члан Општинског већа задужен за информисање 019 544 000, локал 116, 019 543 559 dejan.todorovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Захтев
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
5 Опис процедуре (активности):
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

Обрасци:

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ЗАХТЕВИ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЖАЛБЕ СА ШЕМАТСКИМ ПРИКАЗОМ ТОКА ПОСТУПКА

За више информација о приступу информацијама од јавног значаја, посетити сајт Повереника за информације од јавног значаја


Назад