1367909337

Јединствени бирачки списак

 

Поштовани грађани,

Ступањем на снагу закона о јединственом бирачком списку Републике Србије, проверу ваших података у бирачком списку можете вршити:

 

 .