Обрасци

Претрага

Пронађено 45 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
ПРИСТУП ИНФОРМAЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Општинска управа Неготин Служба за послове скупштине општине, председника општине и Општинског веће детаљније
УПИС У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове детаљније
OДОБРЕЊЕ ЗА УЛАЗАК МОТОРНОГ ВОЗИЛА У ПЕШАЧКУ ЗОНУ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове СКГО 1671455094_S 10 детаљније
РЕГИСТРАЦИЈА И ИЗМЕНА РЕГИСТРАЦИЈЕ И ОВЕРЕ РЕДА ВОЖЊЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове СКГО 1671455272_S2 детаљније
УВЕРЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУЦ~ЗС~351~У детаљније