Уторак, 07. Мај 2013.

Образовање

 

Tрадиција школства у Крајини датира још из XVIII века. Основна школа у самом Неготину отворена је 1824. године, Гимназија 15 година касније, а Женска школа 1851. године.

Три градске, седам осморазредних сеоских, и Специјална основна школа, уз Гимназију, Пољопривредну, Техничку и Музичку ( основну и средњу ) школу, чине образовну мрежу Општине Неготин данас.

Неготин је, од 1910. године па до краја XX века, имао и Учитељску школу (Педагошку академију) , која је последњих година свога рада транс-формисана у Вишу школу за образовање васпитача, да би ,одлуком Министарства просвете, 2001. године била коначно укинута.

 

 


ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ


ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА  "ПЧЕЛИЦА" НЕГОТИН


Установа за децу  предшколског узраста  "Пчелица" Неготин
 
Добропољска бб, 19300 Неготин

Директорка : Гордана Ивковић

Контакт :
Директор  : 019 / 542 - 635
Секретар : 019 / 542 - 375
Е-пошта : vrtic_pcelica@open.telekom.rs
Сајт :

Вртић је почео са радом 1961. године,  Дан вртића обележава се 01. марта  

ВИШЕ О ВРТИЋУ ПЧЕЛИЦА ...

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ НЕГОТИН


Основна школа “Вук Караџић”

ул. Лоле Рибара 1, 19300 Неготин
Подручна одељења : Јасеница, Карбулово, Милошево 

В.д.директора : Дејан Којчиновић

Контакт :
Директор (тел/фах) : 019 / 542 - 590
Секретар : 019 / 542 - 374
Библиотека : 019 / 544 - 607
Рачуноводство : 019 / 570 - 424, 019 / 570 - 425
Е-пошта : osvuk@ptt.rs
Сајт : www.osvuk.edu.rs

Школа је почела са радом 1824. године,  Дан школе обележава се 8. новембра  

ВИШЕ О ШКОЛИ …

ОСНОВНА ШКОЛА “ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ” НЕГОТИН


Основна школа “Вера Радосављевић”

Јована Јовановића  Змаја бб, 19300 Неготин
Подручна одељења : Брестовац, Речка, Мокрање, Самариновац, Сиколе

В.д.директора : Јасмина Луковић

Контакт :
Директор : 019 / 545 - 085 
Секретар : 019 / 542 - 737 
Стручни сарадници : 019 / 542 - 270 
Е-пошта: osvera@gmail.com
Сајт : osveraradosavljevic.edu.rs

Школа је почела са радом 1964. године,  Дан школе обележава се 23. марта  

ВИШЕ О ШКОЛИ …

ОСНОВНА ШКОЛА “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” НЕГОТИН


Основна школа „Бранко Радичевић“ Неготин

Интернационалних бригада 57, 19300 Неготин 
Подручна одељења : Поповица, Трњане, Видровац, Чубра

В.д. директор : Марија Думитрашковић 
Контакт :
Директор : 019 / 544 - 020
Секретар : 019 / 542 - 735
Е-пошта : osbranko.ng@gmail.com
Сајт : www.osbradicevicnegotin.nasaskola.rs

Школа је почела са радом 1982. године,  Дан школе обележава се 28. марта  

ВИШЕ О ШКОЛИ …

ОСНОВНА ШКОЛА "ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО" ПРАХОВО


Основна школа “Павле Илић Вељко“

Кнез Михаилова 1, 19330 Прахово 
Подручно одељење : Радујевац

Директор : Иванка Војиновић

Контакт :
Директор : 019 / 3524 – 050
E-пошта : osprahovo@gmail.com
Сајт : osprahovo.wordpress.com

Школа је почела са радом 1950. године,  Дан школе обележава се 20. маја  

ВИШЕ О ШКОЛИ …

ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" ЈАБУКОВАЦ


Основна школа “Јован Јовановић Змај”

Ћирила и Методија 23, 19304 Јабуковац
Подручна одељења : Вратна, Циганско гробље

Директор : Мића Блендић

Контакт :
Директор : 019 / 558 – 003
E- пошта : osjjzmaj@verat.net
Сајт : www.osjabukovac.edu.rs

Школа је почела са радом 1846. године,  Дан школе обележава се 02. јуна  

ВИШЕ О ШКОЛИ …

OСНОВНА ШКОЛА "БРАНИСЛАВ НУШИЋ" УРОВИЦА


Основна школа “Бранислав Нушић”

Нушићева 48, 19305 Уровица
Подручно одељење : Слатина

Директор : Снежана Митуловић

Контакт :
Директор: 019 / 557 - 264
Е-пошта : bnusic-urovica@hotmail.com
Сајт :

Школа је почела са радом 1865. године,  Дан школе обележава се 08.октобра  

ВИШЕ О ШКОЛИ …

ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ КОБИШНИЦА


Основна школа „Стеван Мокрањац“

Слободана Пенезића 59, 19316 Кобишница
Подручна одељења : Буковче , Србово

Директор : Анђелка Баланесковић

Контакт :
Директор :  019 / 550 - 015
Секретар : 019 / 550 - 125
Администрација : 019 / 551 - 125
E-pošta : balaneskos@yahoo.com
Сајт : www.osmokranjac.com

Школа је почела са радом 1867. године,  Дан школе обележава се 01. јуна  

ВИШЕ О ШКОЛИ …

ОСНОВНА ШКОЛА „МОМЧИЛО РАНКОВИЋ“ РАЈАЦ


Основна школа „Момчило Ранковић“ Рајац

Вука Караџића 43, 19314 Рајац
Подручна одељења : Браћевац, Црномасница, Александровац, Вељково, Смедовац, Ковилово, Тамнич

Директор : Оливера Стречановић

Контакт :
Директор : 019 / 554 - 076
Секретар : 019 / 580 - 704
Е-пошта : os.momcilor@yahoo.com
Сајт :

Школа је почела са радом 1934. године,  Дан школе обележава се 01. априла  

ВИШЕ О ШКОЛИ …

ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО“ ШТУБИК


Основна школа „Хајдук Вељко“

Трг слободе 8, 19303 Штубик
Подручна одељења : Малајница, Шаркамен, Плавна, Турија 

Директор : Бојана Михајловић

Контакт :
Директор : 019 / 555 - 008, 019 / 555 - 035
Секретар : 019 / 555 – 036
Е-пошта : osstubik@ptt.rs
Сајт :

Школа је почела са радом 1845. године,  Дан школе обележава се 19. јуна  

ВИШЕ О ШКОЛИ …

ОСНОВНА ШКОЛА „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ДУШАНОВАЦ


Основна школа „Павле Илић Вељко“

Неготинска 2, 19335 Душановац
Подручна одељења : Дупљане, Михајловац, Мала Каменица

Директор : Душица Ивановић

Контакт :
Директор : 019 / 560 - 023
Е-пошта : ospavleilicveljko@gmail.com

Сајт :

Школа је почела са радом 1894. године,  Дан школе обележава се 27. априла  

ВИШЕ О ШКОЛИ …

ОСНОВНА ШКОЛА „12. СЕПТЕМБАР“ НЕГОТИН


Основна школа „12. септембар“

Трг Ђорђа Станојевића бб, 19300 Неготин

Директор : Снежана Марковић

Контакт :
Директор : 019 / 570 - 340
Секретар : 019 / 570 - 341

Е- пошта : os12@open.telekom.rs
Сајт :

Школа је почела са радом 1968. године,  Дан школе обележава се 12. септембра  

ВИШЕ О ШКОЛИ …

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА  


Неготинска гимназија

Хајдук Вељкова 3, 19300 Неготин

Директор : Драгана Нисић

Контакт :
Директор : 019 / 541 - 974
Секретар : 019 / 544 - 560
Е-пошта : negotinskagimnazija@open.telekom.rs
Сајт : www.negotinskagimnazija.edu.rs

Школа је почела са радом 1839. године, Дан школе обележава се 10. септембра

ВИШЕ О ШКОЛИ …

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН


Техничка школа Неготин

Пикијева 9, 19300 Неготин

Директор : Саша Николић

Контакт :
Директор : 019 / 544 - 185
Секретар : 019 / 545 - 189
Е-пошта : tehnickanegotin@gmail.com
Сајт : www.tehnicka-negotin.com

Школа је почела са радом 1966. године,  Дан школе обележава се 25. априла

ВИШЕ О ШКОЛИ …

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА “РАЈКО БОСНИЋ“ БУКОВО


Пољопривредна школа са домом ученика "Рајко Боснић"

Буковски пут бб, 19300 Неготин

Директор : Снежана Ђорђевић

Контакт :
Директор : 019 / 542 - 055
Секретаријат : 019 / 548 - 755
Рачуноводство : 019 / 546 - 919
Дом ученика : 019 / 545 - 971
Е-пошта : bukovo@open.telekom.rs
Сајт : psbukovo.blogspot.com

Школа је почела са радом 1891. године, Дан школе обележава се 17. маја

ВИШЕ О ШКОЛИ …

УМЕТНИЧКА ШКОЛА "СТЕВАН МОКРАЊАЦ" НЕГОТИН


Уметничка школа „Стеван Мокрањац“

Директор : Ксенија Гоцић

Контакт :
Основна музичка школа :  019 / 542 - 321
Средња музичка школа : 019 / 545 - 321
E-пошта: mokranjacneg@ptt.rs
Сајт : muzickaskolanegotin.edu.rs

Школа је почела са радом 1954. године, а од 1992. године школује и средњошколце,  Дан школе обележава се 27. априла  

ВИШЕ О ШКОЛИ …

ОСТАЛЕ ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ "СТАНКО ПАУНОВИЋ" НЕГОТИН


Дом за децу и омладину „Станко Пауновић“

Бадњевска 5, 19300 Неготин

В.д. директора : Надица Васић 

Контакт :
Директор : 019 / 541 - 800, 019 / 546 -801
Интернат: 019 / 541 - 933
Е-пошта: domstankopaunovic@gmail.com
Сајт : domstankopaunovic.wix.com/negotin

Дом је почео са радом 1919. године, Дан дома обележава се 16. октобра
 
ВИШЕ О ДОМУ ..