Уторак, 07. Мај 2013.

Скупштина општине

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Поставите питање председнику Скупштине општине Неготин

 

мр Милан Уруковић, магистар наука у области заштите на раду

Милан Уруковић је рођен 6. августа 1963. године у Неготину. Основну школу завршио је у Душановцу, а Средњу техничку школу „Иво Лола Рибар“ у Неготину. Дипломирао је и магистрирао на Факултету заштите на раду у Нишу.

Радни однос засновао је 1989. године у Секретаријату за инспекцијске послове Скупштине општине Неготин, а од 1992. године запослен је у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Одборник је Скупштине општине Неготин испред Социјалистичке партије Србије од 1996. године и има најдужи одборнички стаж у СО Неготин.

У периоду од октобра 2000. године до маја 2001. године, обављао је функцију потпредседника СО Неготин. 

Крајем 2006. године изабран је за председника Општинске организације СПС Неготин и на тој функцији се налази и данас. Од 2011. до краја 2014. године обављао је функцију председника Окружног одбора СПС Борског округа, а од почетка 2015. године  члан је Извршног одбора ГО Социјалистичке партије Србије.

У периоду од  26.04. 2010. године  до 21.09. 2012. године обављао је функцију председника Скупштине општине Неготин. Од 21. 09. 2012. године до 15.05.2014.године био је на функцију председника Општине Неготин.

Oд 27.10.2017. године до 22. јануара 2018. био је члан Привременог органа општине Неготин. У периоду од 22.01.2018. године до 17.11.2021.године обављао је функцију председника Скупштине општине Неготин.

Милан Уруковић је отац двоје деце. Син Милош је доктор стоматологије, а ћерка Милена, студент пете године Медицинског факултета у Нишу.

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 


Поставите питање заменику председника Скупштине општине Неготин

Драгиша Ивковић, дипл. инжењер прехрамбене технологије

Драгиша Ивковић рођен је 6. јануара 1972. године у Неготину. Основну школу завршио је у Уровици, а Гимазију „Предраг Костић“ у Неготину. Пољопривредни факултет у Земуну завршио је 2003. године.

Радни однос засновао је  у СТР „Матић“ 2000. године, а годину дана касније почиње да ради у ДОО „Вего“ у Неготину где је ангажован до 2011. године. Од 2012. године ради као просветни радник, професор физике и прехрамбене групе предмета у Пољопривредној школи „Рајко Боснић“ у Букову, Техничкој школи и основним школама у Радујевцу и Уровици.

Био је председник Школског одбора ОШ „Бранислав Нушић“ у Уровици, члан Школског одбора у ОШ „Вук Караџић“ у Неготину. Дуги низ година је активан у фудбалском клубу у Уровици као секретар клуба. Био је делегат у Окружној лиги Бор од 2014-2019. године, а од 2019. године у Зони Исток.

Активан је учесник у раду Месне заједнице у Уровици.

Ожењен је и отац једног детета.

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 


Поставите питање секретару Скупштине општине Неготин

Иван Вељковић,  мастер правник
 

Рођен је 25.07.1985. године у Неготину. Завршио је Основну школу „Вук Караџић“ у Неготину, Гимназију „Предраг Костић“ у Неготину и ванредно ветеринарски смер у средњој Пољопривредној школи „Рајко Боснић“ у Букову. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 2014. године када стиче звање дипломирани правник. На истом факултету 2016. године завршио је мастер студије и стиче звање мастер правник. Правосудни испит положио је 2018. године у Београду.

Радио је као судијски помоћник-приправник у Основном суду у Неготину од 2014-2016. године и у канцеларији јавног бележника Драгане Чечуловић Монић у Неготину од 2016-2018. године.

Од 22.06.2018. године председник је комисије за спровођење комасације дела катастарских општина Речка, Чубра, Рајац и Смедовац.

Функцију помоћника председника општине Неготин у области локалног економског развоја и инвестиција обавља од 01.08.2018. године до 13.09.2020. године.

Функцију секретара Скупштине општине Неготин обавља од 14.09.2020. године до 17.11.2021. године.