Назад
Назив документа: УПИС У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА Преузми образац
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: 76
1.3 Област(делатности): Послови опште управе
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Управни
1.5 Циљ поступка: Упис у посебан бирачки списак
1.6 Поступак води: Радмила Аврамовић дипл.правник 019-544-000, локал 130 radmila.avramovic@negotin.rs
Весна Цветковић правник 019-544-000, локал 130 vesna.cvetkovic@negotin.rs
Љубинка Лончар Виши референт 019-544-000, локал 130 ljubinka.loncar@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1.3 Закон о националним саветима националних мањина
2.1.2 Закон о општем управном поступку
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Лична карта на увид
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Заинтересовани грађани који желе упис у посебан бирачки списак националне мањине треба да се са попуњеним захтевом и личном картом јаве у канцеларију број 76.
5.2 Решење о упису у посебан бирачки списак националне мањине биће достављен на кућну адресу.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
1 дан 1 дан
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

 

ОБРАЗАЦ: ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

 


Назад