Среда, 08. Мај 2013.

Локални избори

 

Незванични резултати избора 2014.


Изборна комисија општине Неготин обрадила је изборни материјал са свих бирачких места. На изборима је гласало 19085 бирача, односно 47,28% уписаних бирача.

Изборна комисија општине Неготин након утврђених неправилности одлучила је да поништи изборе на следећим бирачким местима и то:

Неготин - 4, Неготин - 9, Неготин - 11, Неготин - 17, Буковче - 22, Јабуковац - 32, Карбулово -35, Кобишница - 38, Плавна - 48, Прахово - 52, Рајац - 56, Сиколе - 60 и Трњане - 65

Избори на поништеним бирачким местима биће одржани у понедељак, 24. марта 2014. године.

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ


Образац ИК-НГ-7/2014

На основу члана 26. Закона о локалним изборима  (“Сл.гласник РС”број: 129/2007, 34/10/УС и 54/11) Изборна комисија општине Неготин  на седници одржаној 05.03.2014. године, донела је


Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

I- Утврђује се Збирна изборна листа за избор одборника у Скупштини општине Неготин коју можете преузети овде

II – Решење објавити у Службеном листу општине Неготин.

Број: 013-3-31/2014
05.03.2014.године
Н е г о т и н

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Председник,
Бранислав Ликсаревић, дипл.правник,с.р.

БИРАЧКИ СПИСАК


ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СТЕ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК

ИЗБОРНE ЛИСТE КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ, 16. МАРТА 2014. ГОДИНЕ

  1. „ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка партија Србије (СПС),Јединствена Србија (ЈС)“

  2. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМ : СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, НОВА СРБИЈА, СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

       3.  ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-ПУПС-ДР КРИСТИЈАН НИКОЛИЋ

       4.  РАДМИЛА ГЕРОВ - ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

       5. ВЛАШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ПРИМАРИЈУС ДР СИНИША ЧЕЛОЈЕВИЋ

       6. Демократска странка Србије-Војислав Коштуница

 

Обавештење


Изборна комисија општине Неготин на седници одржаној дана 31.01.2014.године прописала је облик и садржај образаца за спровођење избора за одборнике СО Неготин, који се одржавају дана 16.03.2014.год. и исте ставља на располагање учесницима у изборима.

Обрасци се могу преузети у просторијама Општинске управе општине Неготин дана 01.02.2014.год. у времену од 12,00 до 13,00 часова као и сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова

 

                                                                                                                                                      Председник изборне комисије
                                                                                                                                                          Бранислав Ликсаревић

Обрасци изборне комисије општина Неготин:

  1. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН: ИК-НГ-1/2014

  2. ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН: ИК-НГ-2/2014

  3. САГЛАСНОСТ НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКE СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН: ИК-НГ-3/2014

  4. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: ИК-НГ- 4/2014

  5. СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБOРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН: ИК-НГ-5/2014

  6. ИЗЈАВА БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН: ИК-НГ-6/2014

  7. ИЗЈАВА БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН: ИК-НГ-6A/2014

  8. СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ (ТАБЕЛА)

ОБАВЕШТЕЊЕ - УВИД И УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК

OБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА - УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК (РЕПУБЛИЧКИ ИЗБОРИ)

OБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА - УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК