Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 757

Назив Тип Од До
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавна расправа Уторак, 18. Јануар 2022. Уторак, 01. Фебруар 2022. детаљније
Набавка лож уља ниско сумпорно гориво NSG sa услугом превоза Јавна набавка Субота, 15. Јануар 2022. Понедељак, 24. Јануар 2022. детаљније
ЈАВНИ ОГЛАС за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Неготин Јавни оглас Петак, 24. Децембар 2021. Уторак, 04. Јануар 2022. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД 2022-2024. ГОДИНЕ Јавна расправа Четвртак, 23. Децембар 2021. Понедељак, 10. Јануар 2022. детаљније
К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ Конкурс Уторак, 21. Децембар 2021. Четвртак, 20. Јануар 2022. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине три стамбене јединице у Житишту намењене за решавање стамбених потреба избеглица Јавни позив Четвртак, 02. Децембар 2021. Петак, 31. Децембар 2021. детаљније
ЧЕТВРТО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПРАХОВУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРЕТМАНА БЕЗОПАСНОГ ОТПАДА Јавни оглас Петак, 26. Новембар 2021. Понедељак, 06. Децембар 2021. детаљније
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП” И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Јавни увид Петак, 19. Новембар 2021. Уторак, 21. Децембар 2021. детаљније
ОГЛАС ЗА ТРЕЋЕ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПРАХОВУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРЕТМАНА БЕЗОПАСНОГ ОТПАДА Јавно надметање Уторак, 16. Новембар 2021. Четвртак, 25. Новембар 2021. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Јавна расправа Петак, 05. Новембар 2021. Понедељак, 15. Новембар 2021. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИНЗА 2022. ГОДНУ Јавна расправа Петак, 05. Новембар 2021. Понедељак, 15. Новембар 2021. детаљније
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НЕГОТИН Јавно надметање Петак, 29. Октобар 2021. Среда, 17. Новембар 2021. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ - Нацрт Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину Јавна расправа Четвртак, 28. Октобар 2021. Понедељак, 15. Новембар 2021. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ O УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавна расправа Четвртак, 28. Октобар 2021. Понедељак, 15. Новембар 2021. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ Јавни позив Четвртак, 28. Октобар 2021. Среда, 10. Новембар 2021. детаљније
РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ КРЕЧЊАКА У К.О. ЈАБУКОВАЦ Јавни увид Понедељак, 13. Септембар 2021. Понедељак, 27. Септембар 2021. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ Јавна расправа Четвртак, 09. Септембар 2021. Среда, 29. Септембар 2021. детаљније
ОГЛАС ЗА ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ДОМУ КУЛТУРЕ У СИКОЛУ Јавно надметање Среда, 01. Септембар 2021. Понедељак, 13. Септембар 2021. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСЕ ТАБЛЕ Конкурс Уторак, 31. Аугуст 2021. Среда, 15. Септембар 2021. детаљније
ОГЛАС ЗА ТРЕЋЕ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПРАХОВУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРЕТМАНА БЕЗОПАСНОГ ОТПАДА Јавно надметање Уторак, 24. Аугуст 2021. Среда, 25. Аугуст 2021. детаљније