Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 338

Назив Тип Од До
ИЗВЕШТАЈ О ОЗАКОЊЕЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Оглашавање Недеља, 04. Октобар 2015. Недеља, 03. Фебруар 2019. детаљније
ЛОЖ УЉЕ СРЕДЊЕ S, СА УСЛУГОМ ПРЕВОЗА Јавна набавка Понедељак, 14. Септембар 2015. Среда, 23. Септембар 2015. детаљније
Извођење радова у II фази уређења дворишта и на инвестиционом одржавању тоалета старе школе на кп.бр. 2923 КО Мокрање Јавна набавка Четвртак, 10. Септембар 2015. Петак, 18. Септембар 2015. детаљније
ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ У КОМАСАЦИЈИ Јавна набавка Уторак, 08. Септембар 2015. Четвртак, 08. Октобар 2015. детаљније
Партерно уређење простора испред Месне канцеларије у селу Смедовац Јавна набавка Понедељак, 31. Аугуст 2015. Уторак, 08. Септембар 2015. детаљније
Реконструкција и рестаурација пословног објекта на кп.бр.226 КО Неготин Јавна набавка Уторак, 25. Аугуст 2015. Четвртак, 24. Септембар 2015. детаљније
Гориво за потребе службених возила Јавна набавка Понедељак, 24. Аугуст 2015. Уторак, 01. Септембар 2015. детаљније
Осигурање имовине и запослених Јавна набавка Понедељак, 17. Аугуст 2015. Среда, 09. Септембар 2015. детаљније
Набавка добара - канцеларијски материјал - остали канцеларијски материјал Јавна набавка Понедељак, 10. Аугуст 2015. Среда, 19. Аугуст 2015. детаљније
Превоз ученика и наставног особља на територији општине Неготин до матичне школе Јавна набавка Петак, 31. Јул 2015. Понедељак, 31. Аугуст 2015. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2015. ГОДИНИ Јавни позив Понедељак, 27. Јул 2015. Четвртак, 01. Јануар 1970. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2015. ГОДИНИ Јавни позив Понедељак, 27. Јул 2015. Четвртак, 01. Јануар 1970. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ Јавни позив Понедељак, 27. Јул 2015. Четвртак, 01. Јануар 1970. детаљније
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НЕГОТИН Јавни оглас Четвртак, 23. Јул 2015. Субота, 22. Аугуст 2015. детаљније
ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2016. ГОДИНУ Јавни позив Четвртак, 23. Јул 2015. Субота, 31. Октобар 2015. детаљније
ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ РАДИ ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ НЕГОТИН ЗА 2016. ГОДИНУ Јавни позив Четвртак, 23. Јул 2015. Субота, 31. Октобар 2015. детаљније
Радови – адаптација објекта Месне заједнице Радујевац Јавна набавка Петак, 17. Јул 2015. Недеља, 16. Аугуст 2015. детаљније
Радови на местимичном поправљању коловоза-пресвлачење појединих делова коловоза у МЗ Кобишница Јавна набавка Уторак, 14. Јул 2015. Петак, 24. Јул 2015. детаљније
Набавка, испорука и уградња ПВЦ столарије на Дому културе у Александровцу Јавна набавка Петак, 10. Јул 2015. Понедељак, 20. Јул 2015. детаљније
Завршетак радова на каптажи, црпној станици и цевовода снабдевања водом села Јабуковац Јавна набавка Петак, 10. Јул 2015. Четвртак, 23. Јул 2015. детаљније