Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 780

Назив Тип Од До
Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника у Општинској управи општине Неготин Конкурс Четвртак, 10. Фебруар 2022. Петак, 18. Фебруар 2022. детаљније
Набавка ЕУРО ДИЗЕЛА са услугом превоза – франко истоварно место Здравствени центар Неготин, количина од 6720 килограма, за потребе грејања пословних просторија Здравственог центра Неготин Јавна набавка Четвртак, 10. Фебруар 2022. Петак, 11. Фебруар 2022. детаљније
Хоризонтално обележавање улица у насељеном месту Неготин Јавна набавка Субота, 05. Фебруар 2022. Понедељак, 14. Фебруар 2022. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈЕЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ Конкурс Среда, 02. Фебруар 2022. Уторак, 15. Фебруар 2022. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Конкурс Понедељак, 31. Јануар 2022. Четвртак, 17. Фебруар 2022. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2022. ГОДИНИ ДА ДОСТАВЕ ПРЕДЛОГЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ Јавни позив Понедељак, 31. Јануар 2022. Четвртак, 17. Фебруар 2022. детаљније
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА Јавна набавка Четвртак, 27. Јануар 2022. Среда, 02. Март 2022. детаљније
Третирање комараца и дудоваца у насељеном месту Неготин Јавна набавка Петак, 21. Јануар 2022. Понедељак, 31. Јануар 2022. детаљније
Канцеларијски материјал за потребе општине Неготин Јавна набавка Четвртак, 20. Јануар 2022. Понедељак, 31. Јануар 2022. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Јавна расправа Уторак, 18. Јануар 2022. Уторак, 01. Фебруар 2022. детаљније
Набавка лож уља ниско сумпорно гориво NSG sa услугом превоза Јавна набавка Субота, 15. Јануар 2022. Понедељак, 24. Јануар 2022. детаљније
ЈАВНИ ОГЛАС за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Неготин Јавни оглас Петак, 24. Децембар 2021. Уторак, 04. Јануар 2022. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ НЕГОТИН ЗА ПЕРИОД 2022-2024. ГОДИНЕ Јавна расправа Четвртак, 23. Децембар 2021. Понедељак, 10. Јануар 2022. детаљније
К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ Конкурс Уторак, 21. Децембар 2021. Четвртак, 20. Јануар 2022. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине три стамбене јединице у Житишту намењене за решавање стамбених потреба избеглица Јавни позив Четвртак, 02. Децембар 2021. Петак, 31. Децембар 2021. детаљније
ЧЕТВРТО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПРАХОВУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРЕТМАНА БЕЗОПАСНОГ ОТПАДА Јавни оглас Петак, 26. Новембар 2021. Понедељак, 06. Децембар 2021. детаљније
ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП” И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Јавни увид Петак, 19. Новембар 2021. Уторак, 21. Децембар 2021. детаљније
ОГЛАС ЗА ТРЕЋЕ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПРАХОВУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРЕТМАНА БЕЗОПАСНОГ ОТПАДА Јавно надметање Уторак, 16. Новембар 2021. Четвртак, 25. Новембар 2021. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Јавна расправа Петак, 05. Новембар 2021. Понедељак, 15. Новембар 2021. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИНЗА 2022. ГОДНУ Јавна расправа Петак, 05. Новембар 2021. Понедељак, 15. Новембар 2021. детаљније