Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 780

Назив Тип Од До
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2024. ГОДИНУ Јавни позив Уторак, 25. Јул 2023. Уторак, 31. Октобар 2023. детаљније
Набавка путничких аутомобила (два) за потребе Општинске управе општине Неготин Јавна набавка Петак, 07. Јул 2023. Уторак, 18. Јул 2023. детаљније
Набавка адресних табли и таблица општине Неготин Јавна набавка Субота, 01. Јул 2023. Уторак, 11. Јул 2023. детаљније
Вршење стручног надзора над радовима на текућем одржавању Домова културе, објеката у селима Уровица, Слатина и Речка Јавна набавка Среда, 28. Јун 2023. Понедељак, 10. Јул 2023. детаљније
Радови на текућем одржавању просторија Дома културе у село Речка на кп. бр. 4620/2 КО Речка, 4042-25/2023-II/04 Јавна набавка Четвртак, 22. Јун 2023. Петак, 07. Јул 2023. детаљније
Вршење стручног надзора над радовима на изградњи санитарног чвора у комплексу Мокрањчеве куће кп. бр.946 КО Неготин, 4042-22/2023-II/04 Јавна набавка Четвртак, 22. Јун 2023. Понедељак, 03. Јул 2023. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Конкурс Среда, 21. Јун 2023. Четвртак, 06. Јул 2023. детаљније
Радови на текућем одржавању дела Дома културе на кп. бр. 2144/1 КО Слатина Јавна набавка Среда, 21. Јун 2023. Четвртак, 06. Јул 2023. детаљније
Радови на текућем одржавању објекта бр.1 на кп.бр.14464/1 КО Уровица у Уровици Јавна набавка Среда, 21. Јун 2023. Четвртак, 06. Јул 2023. детаљније
Оглас за прво јавно надметање за давање у закуп опреме за заштиту животне средине Јавни оглас Среда, 14. Јун 2023. Среда, 21. Јун 2023. детаљније
ОГЛАС ЗА ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП МАГАЦИНА У КАРБУЛОВУ Јавни оглас Понедељак, 12. Јун 2023. Уторак, 20. Јун 2023. детаљније
Набавка два службена аутомобила за потребе Оштинске управе општине Неготин Јавна набавка Петак, 09. Јун 2023. Понедељак, 19. Јун 2023. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Конкурс Среда, 07. Јун 2023. Петак, 07. Јул 2023. детаљније
Набавка компјутера и компјутерске опреме за потребе Општинске управе општине Неготин Јавна набавка Четвртак, 01. Јун 2023. Понедељак, 12. Јун 2023. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ Јавни позив Четвртак, 01. Јун 2023. Петак, 30. Јун 2023. детаљније
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Конкурс Среда, 31. Мај 2023. Четвртак, 08. Јун 2023. детаљније
Оглас за прво јавно надметање за давање у закуп пословног простора у Јабуковцу Оглашавање Понедељак, 22. Мај 2023. Уторак, 30. Мај 2023. детаљније
Набавка радова за местимично поправљање коловоза (поправљање тампонског слоја) општинских (локалних) путева који нису асфалтирани, улица у МЗ и улица у насељеном месту Неготин Јавна набавка Среда, 17. Мај 2023. Среда, 31. Мај 2023. детаљније
Радови за ревитализацију атарских (пољских пољопривредних) путева на територији општине Неготин Јавна набавка Уторак, 16. Мај 2023. Уторак, 30. Мај 2023. детаљније
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2023.ГОДИНИ Конкурс Понедељак, 08. Мај 2023. Петак, 09. Јун 2023. детаљније