Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 766

Назив Тип Од До
Грађевински и грађевинско-занатски радови на текућем одржавању крова на кп.бр. 543 КО Кобишница у Кобишници 4042-29/2023-II/04 Јавна набавка Среда, 02. Аугуст 2023. Четвртак, 17. Аугуст 2023. детаљније
Радови на асфалтирању и уређењу улица и општинских путева на територији општине Неготин Јавна набавка Среда, 02. Аугуст 2023. Понедељак, 28. Аугуст 2023. детаљније
Јавнo надметање ради отуђења непокретности у јавној својини општине Неготин у К.О.: Неготин на к.п.бр. 1312 и 1055 Оглашавање Понедељак, 31. Јул 2023. Петак, 18. Аугуст 2023. детаљније
Превоз ученика и наставног особља за школске 2023/2024 по партијама Јавна набавка Субота, 29. Јул 2023. Среда, 23. Аугуст 2023. детаљније
Услуга личног пратиоца детета 4042-30/2023-II/04 Јавна набавка Субота, 29. Јул 2023. Уторак, 08. Аугуст 2023. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2024. ГОДИНУ Јавни позив Уторак, 25. Јул 2023. Уторак, 31. Октобар 2023. детаљније
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2024. ГОДИНУ Јавни позив Уторак, 25. Јул 2023. Уторак, 31. Октобар 2023. детаљније
Набавка путничких аутомобила (два) за потребе Општинске управе општине Неготин Јавна набавка Петак, 07. Јул 2023. Уторак, 18. Јул 2023. детаљније
Набавка адресних табли и таблица општине Неготин Јавна набавка Субота, 01. Јул 2023. Уторак, 11. Јул 2023. детаљније
Вршење стручног надзора над радовима на текућем одржавању Домова културе, објеката у селима Уровица, Слатина и Речка Јавна набавка Среда, 28. Јун 2023. Понедељак, 10. Јул 2023. детаљније
Радови на текућем одржавању просторија Дома културе у село Речка на кп. бр. 4620/2 КО Речка, 4042-25/2023-II/04 Јавна набавка Четвртак, 22. Јун 2023. Петак, 07. Јул 2023. детаљније
Вршење стручног надзора над радовима на изградњи санитарног чвора у комплексу Мокрањчеве куће кп. бр.946 КО Неготин, 4042-22/2023-II/04 Јавна набавка Четвртак, 22. Јун 2023. Понедељак, 03. Јул 2023. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Конкурс Среда, 21. Јун 2023. Четвртак, 06. Јул 2023. детаљније
Радови на текућем одржавању дела Дома културе на кп. бр. 2144/1 КО Слатина Јавна набавка Среда, 21. Јун 2023. Четвртак, 06. Јул 2023. детаљније
Радови на текућем одржавању објекта бр.1 на кп.бр.14464/1 КО Уровица у Уровици Јавна набавка Среда, 21. Јун 2023. Четвртак, 06. Јул 2023. детаљније
Оглас за прво јавно надметање за давање у закуп опреме за заштиту животне средине Јавни оглас Среда, 14. Јун 2023. Среда, 21. Јун 2023. детаљније
ОГЛАС ЗА ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП МАГАЦИНА У КАРБУЛОВУ Јавни оглас Понедељак, 12. Јун 2023. Уторак, 20. Јун 2023. детаљније
Набавка два службена аутомобила за потребе Оштинске управе општине Неготин Јавна набавка Петак, 09. Јун 2023. Понедељак, 19. Јун 2023. детаљније
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Конкурс Среда, 07. Јун 2023. Петак, 07. Јул 2023. детаљније
Набавка компјутера и компјутерске опреме за потребе Општинске управе општине Неготин Јавна набавка Четвртак, 01. Јун 2023. Понедељак, 12. Јун 2023. детаљније