Среда, 21. Децембар 2022.

Оглас о другом јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Општине Неготин