Среда, 12. Јул 2017.

ИЗВЕШТАЈ О ОЗАКОЊЕЊУ

 

Opštinska uprava opštine Nregotin, Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo na osnovu člana 35.Zakona o ozakonjenju objekata (“Sl.glasnik RS”,br. 96/2017) objavljuje

 

СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ

 

у периоду од 26.11.2015.године до 30.11.2017.године

 

ПРИЈАВА НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА

Редни број

Број предмета

Датум

Подносиоц захтева

Датум архивирања

1.

351-982/2003

11.11.2003.

МИЋИЋЕЛОВИЋ ЉУБОМИР

 02.12.2015.

2.

351-1351/2003

12.11.2003.

МАРИНКОВИЋ МИОДРАГ

 06.12.2016.

3.

351-976/2003

11.11.2003.

ЖИВКОВИЋ НЕБОЈША

 07.09.2016.

4.

351-234/2001

08.08.2001.

ТОДОРОВИЋ БОРИВОЈЕ

 12.02.2016.

5.

351-298/2001

10.09.2001.

БОГДАНОВИЋ СТАНОЈЕ

 12.02.2016.

6.

351-26/1999

17.02.1999.

РАЈЧИЋ НЕНАД

 15.01.2016.

7.

351-113/2000

03.07.2000.

КАРАВЕЈИЋ ДРАГИША

 15.01.2016.

8.

351-127/2000

28.07.2000.

ЈЕНИЋ МАРИН

 15.01.2016.

9.

351-75/2001

03.04.2001.

ЈАНКОВИЋ ДРАГИША

 15.01.2016.

10.

351-311/2002

05.07.2002.

ПАЈИЋ РАДОМИР

 15.01.2016.

11.

351-334/2002

12.07.2002.

ПАУНОВИЋ РАДМИЛА

 15.12.2015.

12.

351-1256/2003

12.11.2003.

БАЛАЧИКИЋ НИКОЛА

 16.01.2017.

13.

351-1257/2003

12.11.2003.

БАЛАЧИКИЋ НИКОЛА

 16.01.2017.

14.

351-137/1997

23.09.1997.

ЈАНКОВИЋ ЈАНКО

 17.05.2016.

15.

351-277/2002

17.06.2002.

СТАНКОВИЋ ЉУБОМИР

 30.11.2015.

16.

351-31/2002

31.01.2002.

ТРАИЛОВИЋ СВЕТОЗАР

 30.11.2015.

 

НАКНАДНО ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ И УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКТЕ СА ЈЕДНИМ СТАНОМ


Редни број

Број предмета

Датум

Подносиоц захтева

Датум архивирања

1.

351-796/2010

05.03.2010.

ГОЛУБОВИЋ ЉИЉАНА

 01.04.2016.

2.

351-877/2010

05.03.2010.

ВАЛИЋ АНЂЕЛКА

 01.04.2016.

3.

351-754/2010

04.03.2010.

ЂУРИЋ РАДИША

 02.02.2017.

4.

351-203/2010

22.02.2010.

МИЛОШЕВИЋ ДРАГИША И МИЛЕНИЈА

 03.11.2017.

5.

351-2753/2010

11.03.2010.

ФИЛИПОВИЋ СТАНИМИР

 06.12.2016.

6.

351-2894/2010

11.03.2010.

АНЂЕЛОВИЋ ЂОРЂИЦА

 06.12.2016.

7.

351-373/2009

10.11.2009.

РАДУЦИЋ НЕНАД

 12.02.2016.

8.

351-376/2009

10.11.2009.

РАДУЦИЋ НЕНАД

 12.02.2016.

9.

351-1660/2010

09.03.2010.

ШУЈЕРАНОВИЋ ДРАГАН И ДЕЈАН

 12.02.2016.

10.

351-441/2010

01.03.2010.

КАЛИНОВИЋ МИЛЕ

 12.07.2016.

11.

351-3300/2010

11.03.2010.

КАРАМАТРАКОВИЋ ДРАГИША

 14.11.2017.

12.

351-2715/2010

11.03.2010.

МАРИНОВИЋ ДРАГИША

 15.12.2016.

13.

351-506/2010

02.03.2010.

БИКИЋ ВЕРИЦА

 17.12.2015.

14.

351-1097/2003

11.11.2003.

СТАМЕНКОВИЋ МИРОСЛАВА

 22.03.2016.

15.

351-2300/2010

10.03.2010.

ИЛИЋ ЖИВОЈИН И ДУШИЦА

 22.03.2016.

16.

351-452/2010

01.03.2010.

ДРОНДИЋ ДРАГИЦА

 22.03.2016.

17.

351-2897/2010

11.03.2010.

АНЂЕЛОВИЋ ЂОРЂИЦА

 22.11.2016.

18.

351-2044/2010

10.03.2010.

ЈАНКОВИЋ МИРЈАНА

 23.03.2017.

19.

351-3147/2010

11.03.2010.

ЗДРАВКОВИЋ ВИТОМИР

 23.05.2016.

20.

351-645/2010

03.03.2010.

МИЛИЋ ЗЛАТИМИР

 23.05.2016.

21.

351-353/2010

26.02.2010.

ФИРУЛОВИЋ ЉУБИША

 24.10.2016.

22.

351-354/2010

26.02.2010.

ФИРУЛОВИЋ ЉУБИША

 24.10.2016.

23.

351-727/2010

04.03.2010.

БАРБУЛОВИЋ ЂОРЂЕ

 27.06.2016.

24.

351-624/2003

03.11.2003.

МИЛАНОВИЋ ХАНКА

 29.02.2016.

25.

351-425/2009

30.11.2009.

ЈОВАНОВИЋ МИЋА

 29.02.2016.

 

НАКНАДНО ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ И УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ


Редни број

Број предмета

Датум

Подносиоц захтева

Датум архивирања

1.

351-374/2009

10.11.2009.

РАДУЦИЋ НЕНАД

 12.02.2016.

2.

351-375/2009

10.11.2009.

РАДУЦИЋ НЕНАД

 12.02.2016.

3.

351-430/2010

01.03.2010.

КАЛИНОВИЋ МИЛЕ

 12.07.2016.

4.

351-378/2010

26.02.2010.

НЕДЕЉКОВИЋ ПЕТАР

 16.05.2016.

5.

351-421/2010

01.03.2010.

НИКОЛИЋ ЂУРЂИЈАНКА

 17.12.2015.

6.

351-2166/2010

10.03.2010.

СТАМЕНКОВИЋ МИРОСЛАВА

 22.03.2016.

7.

351-379/2010

26.02.2010.

НЕДЕЉКОВИЋ ПЕТАР

 23.05.2016.

8.

351-350/2010

26.02.2010.

ФИРУЛОВИЋ ЉУБИША

 24.10.2016.

9.

351-351/2010

26.02.2010.

ФИРУЛОВИЋ ЉУБИША

 24.10.2016.

10.

351-492/2010

02.03.2010.

ПРЖИЋ СЛОБОДАН

 29.02.2016.

11.

351-2901/2010

11.03.2010.

АНЂЕЛОВИЋ ЂОРЂИЦА

 30.03.2017.

12.

351-492/2009

31.12.2009.

НОВАКОВИЋ ЉУБИНКА

 30.10.2017.

 

НАКНАДНО ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ И УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

 

Редни број

Број предмета

Датум

Подносиоц захтева

Датум архивирања

1.

351-107/2010

11.02.2010.

СТАМЕНКОВИЋ ПРЕДРАГ

 01.03.2017.

2.

351-3324/2010

11.03.2010.

МИЉКОВИЋ СЛОБОДАН

 01.03.2017.

3.

351-3354/2010

11.03.2010.

ЦОЈИЋ ДРАГИЦА

 01.03.2017.

4.

351-1482/2003

13.11.2003.

СРЕЗОЈЕВИЋ СЛАВКА

 01.04.2016.

5.

351-348/2003

01.09.2003.

АРАНЂЕЛОВИЋ РАДМИЛА

 01.04.2016.

6.

351-351/2003

01.09.2003.

АРАНЂЕЛОВИЋ РАДМИЛА

 01.04.2016.

7.

351-942/2003

11.11.2003.

ЛАЗАРЕВИЋ МОМЧИЛО

 01.04.2016.

8.

351-386/2009

17.11.2009.

ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАРКА

 01.04.2016.

9.

351-1442/2010

09.03.2010.

АНДРЕКУЛОВИЋ БОРА

 01.04.2016.

10.

351-1532/2010

09.03.2010.

ПОПОВИЋ ЖИВКА

 01.04.2016.

11.

351-252/2010

23.02.2010.

КОСТИЋ ИВИЦА

 01.04.2016.

12.

351-1591/2010

09.03.2010.

НИКОЛИЋ ГОРАН

 01.07.2016.

13.

351-577/2003

30.10.2003.

МИЉКОВИЋ СЛОБОДАН

 02.02.2017.

14.

351-1385/2010

09.03.2010.

ИЛИЋ ДРАГАН

 02.02.2017.

15.

351-1465/2010

09.03.2010.

WYСС - ЂОРЂЕВИЋ РАДИЦА

 02.02.2017.

16.

351-1467/2010

09.03.2010.

ИЛИЋ СЛОБОДАНКА

 02.02.2017.

17.

351-3142/2010

11.03.2010.

МАНКОВЈАНОВИЋ БОБАН

 02.02.2017.

18.

351-49/2014

22.01.2014.

РИСТИЋ ЈЕЛЕНА

 02.02.2017.

19.

351-598/2003

31.10.2003.

ИЛИЋ МИРОСЛАВ

 02.06.2017.

20.

351-342/2009

26.10.2009.

КОСТИЋ ВИОНЕРА

 02.06.2017.

21.

351-3389/2010

11.03.2010.

МИУЛОВИЋ КРСТА

 02.08.2016.

22.

351-3412/2010

11.03.2010.

МИУЛОВИЋ КРСТА

 02.08.2016.

23.

351-989/2003

11.11.2003.

ЖИВАНОВИЋ ЛИДИЈА

 02.11.2017.

24.

351-916/2010

05.03.2010.

ДОБРОСАВЉЕВИЋ ДРАГИЦА

 02.11.2017.

25.

351-574/2010

03.03.2010.

ВЕЛИЋ ДРАГУТИН

 02.12.2015.

26.

351-81/2000

17.05.2000.

ЧЕЧУЛОВИЋ СЛОБОДАН

 03.06.2016.

27.

351-2381/2010

10.03.2010.

ГИЧУЛОВИЋ МИЛЕ

 03.06.2016.

28.

351-2394/2010

10.03.2010.

ГИЧУЛОВИЋ МИЛЕ

 03.06.2016.

29.

351-2310/2010

10.03.2010.

БОЖОЈЕВИЋ БОРА

 03.08.2016.

30.

351-2583/2010

11.03.2010.

ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОМИР

 03.08.2016.

31.

351-2653/2010

11.03.2010.

БАЛЦОЈКИЋ ДРАГИША

 03.08.2016.

32.

351-3244/2010

11.03.2010.

ДИНУЛОВИЋ БОЈАН

 03.08.2016.

33.

351-3247/2010

11.03.2010.

ДИНУЛОВИЋ БОЈАН

 03.08.2016.

34.

351-391/2003

19.09.2003.

ДОБРИЋ СЛАВИЦА

 04.05.2017.

35.

351-2608/2010

11.03.2010.

ПОПОВИЋ ВАЛЕНТИНА

 04.05.2017.

36.

351-337/2010

26.02.2010.

О.Д. "НЕГОТИНАЦ", ДИМИТРИЈЕВИЋ БОРИВОЈЕ

 04.05.2017.

37.

351-170/1999

27.12.1999.

РИСТИЋ ДАМФОРС ЉУБИНКА

 04.10.2017.

38.

351-171/1999

27.12.1999.

ПЕРИЋ РИСТИЋ РАДМИЛА

 04.10.2017.

39.

351-1421/2010

09.03.2010.

ЂУРИЋ ВЕРИЦА

 04.10.2017.

40.

351-2634/2010

11.03.2010.

ВЕЉКОВИЋ ЉУБИЦА

 04.10.2017.

41.

351-156/2014

28.01.2014.

СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР БУКОВО

 05.02.2016.

42.

351-395/2014

29.01.2014.

СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР БУКОВО

 05.02.2016.

43.

351-396/2014

29.01.2014.

СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР БУКОВО

 05.02.2016.

44.

351-398/2014

29.01.2014.

СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР БУКОВО

 05.02.2016.

45.

351-399/2014

29.01.2014.

СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР БУКОВО

 05.02.2016.

46.

351-401/2014

29.01.2014.

СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР БУКОВО

 05.02.2016.

47.

351-402/2014

29.01.2014.

СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР БУКОВО

 05.02.2016.

48.

351-587/2014

10.07.2014.

ЗАНФИРОВИЋ ХАРОЛД

 05.02.2016.

49.

351-588/2014

10.07.2014.

ЗАНФИРОВИЋ ХАРОЛД

 05.02.2016.

50.

351-964/2010

05.03.2010.

БИБОВИЋ РАДМИЛА

 06.02.2017.

51.

351-2671/2010

11.03.2010.

СРБУЛОВИЋ ДРАГИША

 06.04.2016.

52.

351-2707/2010

11.03.2010.

МИТУЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА

 06.10.2017.

53.

351-447/2010

01.03.2010.

ВЕСЕЛИНОВ ЖИВАДИНКА

 06.10.2017.

54.

351-449/2010

01.03.2010.

ВЕСЕЛИНОВ ЖИВАДИНКА

 06.10.2017.

55.

351-191/2014

28.01.2014.

ТРАЈИЛОВИЋ ВЛАДА

 06.10.2017.

56.

351-40/2002

07.02.2002.

ПИТАРЕВИЋ НАДЕЖДА И ЈЕЛЕНА

 06.12.2016.

57.

351-1388/2010

09.03.2010.

ИВАНОВИЋ ЖИВОЈИН

 06.12.2016.

58.

351-929/2010

05.03.2010.

ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН

 06.12.2016.

59.

351-878/2003

10.11.2003.

ЋЕБИЋ РАДМИЛА И РАВАНИЋ МИРЈАНА

 07.09.2016.

60.

351-1425/2010

09.03.2010.

МОКОФИЋ ВОЈИСЛАВ

 07.09.2016.

61.

351-486/2003

20.10.2003.

МАРИНКОВИЋ МИОДРАГ

 07.10.2016.

62.

351-650/2003

04.11.2003.

ГРУЈЕСКОВИЋ СИЛВЕР И СИЛВИЈА

 07.10.2016.

63.

351-1250/2010

08.03.2010.

ЈАНКОВИЋ СЛАВКА

 07.10.2016.

64.

351-1330/2010

09.03.2010.

ЛАЗИЋ ГОРАН

 07.10.2016.

65.

351-762/2010

04.03.2010.

КАСАПИЋ БРАНКА

 07.10.2016.

66.

351-1342/2010

09.03.2010.

МИЛОВАНОВИЋ РАДМИЛА

 08.04.2016.

67.

351-3405/2010

11.03.2010.

БОЦОЈЕВИЋ ЖИВОЈИН

 08.08.2016.

68.

351-1237/2010

08.03.2010.

НИКОЛИЋ ПЕТАР

 08.09.2017.

69.

351-2879/2010

11.03.2010.

ВИДИЋ МИЛИВОЈЕ

 08.09.2017.

70.

351-1015/2003

11.11.2003.

МЛАДЕНОВИЋ КРСТА

 08.12.2015.

71.

351-1150/2003

12.11.2003.

АНЂЕЛКОВИЋ ЈАСМИНА

 08.12.2015.

72.

351-2197/2010

10.03.2010.

БУНОЈИЋ ДРАГИША

 08.12.2015.

73.

351-2663/2010

11.03.2010.

КОСТАДИНОВИЋ ДРАГИЦА И МИЛОЈЕ

 08.12.2015.

74.

351-782/2010

05.03.2010.

ДАМЊАНОВИЋ МИРОЉУБ

 08.12.2015.

75.

351-2710/2010

11.03.2010.

МАЏАРЕВИЋ РАДМИЛА

 10.02.2017.

76.

351-809/2010

05.03.2010.

ЖИВАНОВИЋ КОСТА

 10.02.2017.

77.

351-484/2010

02.03.2010.

НИКОЛИЋ ЈОРГОВАН

 10.03.2017.

78.

351-745/2010

04.03.2010.

СТАНОЈЕВИЋ ДРАГИША

 10.07.2017.

79.

351-308/2001

14.09.2001.

ЗАРИЋ БОЖИДАР И СЛАВИЦА

 12.02.2016.

80.

351-391/2006

18.09.2006.

БАЂОЈИЋ ДРАГА И МИТРОВСКИ МИЉАНА

 12.02.2016.

81.

351-2152/2010

10.03.2010.

БАЂОЈИЋ ДРАГА И МИТРОВСКИ МИЉАНА

 12.02.2016.

82.

351-3287/2010

11.03.2010.

ПАНИЋ ЉУБИША

 12.02.2016.

83.

351-3616/2010

15.03.2010.

ЖИВАНОВИЋ НЕБОЈША

 12.02.2016.

84.

351-2162/2010

10.03.2010.

МЛАДЕНОВИЋ ДРАГИЦА

 12.07.2016.

85.

351-295/2010

25.02.2010.

ЛАЗИЋ СРБОСЛАВ И МИРОСЛАВА

 12.07.2016.

86.

351-3048/2010

11.03.2010.

МАШИЋ СЛАВИЦА

 12.07.2016.

87.

351-335/2010

25.02.2010.

СРБИЋ МИЛАН

 12.07.2016.

88.

351-3685/2010

23.03.2010.

СТЕФАНОВИЋ ПЕТРИЈА

 12.07.2016.

89.

351-405/2010

01.03.2010.

ЧЕЧУЛОВИЋ НЕНАД

 12.07.2016.

90.

351-330/2014

29.01.2014.

СТЕФАНОВИЋ МИЛЕ

 12.07.2016.

91.

351-64/2014

23.01.2014.

СТЕФАНОВИЋ ПЕТРИЈА

 12.07.2016.

92.

351-177/2002

26.04.2002.

МИТРОЈЕВИЋ РАДМИЛА

 13.04.2017.

93.

351-1662/2010

09.03.2010.

МАРИЈАНОВИЋ ВЛАЈЧЕ

 13.04.2017.

94.

351-3372/2010

11.03.2010.

БЕЛЕГИЋ ВОЈИСЛАВ

 13.04.2017.

95.

351-649/2010

03.03.2010.

ПРВУЈКИЋ ДРАГИША

 13.04.2017.

96.

351-21/2014

15.01.2014.

ФУЦИЋ ДРАГАН

 13.11.2017.

97.

351-466/2010

01.03.2010.

ГИЦИЋ ДРАГАН

 14.11.2017.

98.

351-45/1998

12.03.1998.

ГУДОЈЕВИЋ ЖАКЛИНА

 15.01.2016.

99.

351-71/2000

10.05.2000.

МИЛИЋ ДРАГАНА

 15.01.2016.

100.

351-374/2002

05.08.2002.

РАДОЈЕВИЋ ГОРАН

 15.01.2016.

101.

351-862/2003

10.11.2003.

ПАНДИЛОВИЋ МИРОСЛАВ

 15.01.2016.

102.

351-2276/2010

10.03.2010.

ТРОКИЦИЋ МИЛИЈА

 15.01.2016.

103.

351-2483/2010

10.03.2010.

МИТУЉИКИЋ СОФИЈА

 15.01.2016.

104.

351-371/2010

26.02.2010.

ФРАНЦУЛОВИЋ ЉУБИША

 15.01.2016.

105.

351-374/2010

26.02.2010.

ФРАНЦУЛОВИЋ ЉУБИША

 15.01.2016.

106.

351-576/2010

03.03.2010.

МИЛАНОВИЋ СЛАВКО

 15.01.2016.

107.

351-1743/2010

09.03.2010.

НЕДЕЉКОВИЋ ЧЕДОМИР

 15.07.2016.

108.

351-375/2014

29.01.2014.

МАРИНОВИЋ НОВИЦА

 15.07.2016.

109.

351-680/2010

03.03.2010.

СТЕФАНОВИЋ ВИДОСАВА

 15.09.2017.

110.

351-440/2006

06.10.2006.

МИЈАИЛОВИЋ ДРАГАН

 15.12.2015.

111.

351-2510/2010

10.03.2010.

СТАНКОВИЋ ДАНЧА

 15.12.2015.

112.

351-90/2002

15.03.2002.

ТРОКИЦИЋ МАРИЈА

 15.12.2016.

113.

351-832/2003

10.11.2003.

ПАСАРИКИЋ РАДЕ

 15.12.2016.

114.

351-2781/2010

11.03.2010.

КРАЧУНОВИЋ ДРАГИЦА

 15.12.2016.

115.

351-3014/2010

11.03.2010.

ЂОКИЋ ВЛАСТИМИР

 15.12.2016.

116.

351-494/2010

02.03.2010.

РАДОЈЕВИЋ ЖИВОЈИН

 15.12.2016.

117.

351-837/2010

05.03.2010.

МИХАЈЛОВИЋ ВИТОМИР

 15.12.2016.

118.

351-1326/2003

12.11.2003.

СТАНОЈЕВИЋ ЂОРЂЕ

 16.01.2017.

119.

351-1510/2003

13.11.2003.

ИВАНОВИЋ ОЛГА

 16.01.2017.

120.

351-3150/2010

11.03.2010.

СТАНОЈЕВИЋ ЂОРЂЕ

 16.01.2017.

121.

351-755/2010

04.03.2010.

НИЦУЛОВИЋ СЛОБОДАН

 16.01.2017.

122.

351-1137/2003

12.11.2003.

ЈЕВТИЋ МИЛОШ

 16.05.2016.

123.

351-1162/2003

12.11.2003.

ГЛИГОРОВИЋ СЛОБОДАН

 16.05.2016.

124.

351-160/2003

15.05.2003.

МИХАЈЛОВИЋ ЂУРЂИЈА

 16.05.2016.

125.

351-920/2003

10.11.2003.

МИХАЈЛОВИЋ БОРИСЛАВ

 16.05.2016.

126.

351-960/2003

11.11.2003.

МИКУЛОВИЋ ВИТОМИР

 16.05.2016.

127.

351-347/2006

01.09.2006.

ТОДОРОВИЋ ГОРАН

 16.05.2016.

128.

351-483/2009

29.12.2009.

ПЕТРОВИЋ РАДМИЛО

 16.05.2016.

129.

351-1122/2010

08.03.2010.

ИЛИЋ РУЖА

 16.05.2016.

130.

351-1268/2010

08.03.2010.

ЈОВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ И СЛАЂАН

 16.05.2016.

131.

351-1622/2010

09.03.2010.

ПЕЈКИЋ НИКОЛА И ДУШАН

 16.05.2016.

132.

351-168/2010

18.02.2010.

ВЕЛОЈИЋ ЖИВОТА

 16.05.2016.

133.

351-2800/2010

11.03.2010.

СТЕВАНОВИЋ ДРАГОЉУБ

 16.05.2016.

134.

351-3306/2010

11.03.2010.

ВЕЉКОВИЋ ДРАГИЦА

 16.05.2016.

135.

351-3326/2010

11.03.2010.

ВЕЉКОВИЋ ДРАГИЦА

 16.05.2016.

136.

351-3400/2010

11.03.2010.

МАРИНОВИЋ ОЛГА

 16.05.2016.

137.

351-525/2010

02.03.2010.

АЛЕКСИЋ ДРАГАН

 16.05.2016.

138.

351-726/2010

04.03.2010.

ПАТЛИЏАНОВИЋ ВЛАДИМИР

 16.05.2016.

139.

351-89/2014

24.01.2014.

ШУША ТИХОМИР

 16.12.2016.

140.

351-329/2014

29.01.2014.

ГРМУША ИВАНКА

 17.05.2016.

141.

351-33/2014

20.01.2014.

ВАСИЉЕВИЋ ГЕРАСИМ

 17.05.2016.

142.

351-86/2014

24.01.2014.

ВАСИЉЕВИЋ ГЕРАСИМ

 17.05.2016.

143.

351-2366/2010

10.03.2010.

СТАНИСАВЉЕВИЋ СТОЈАН

 17.11.2017.

144.

351-3250/2010

11.03.2010.

ДОКОЗА ИВИЦА

 17.11.2017.

145.

351-316/2006

22.08.2006.

ТОПЉАНОВИЋ МИРОСЛАВ И ЗЛАТКА

 17.12.2015.

146.

351-477/2006

18.10.2006.

КОСТИЋ НЕНАД

 17.12.2015.

147.

351-837/2003

10.11.2003.

ТИМОТИЈЕВИЋ БОРИЦА

 18.08.2017.

148.

351-392/2006

19.09.2006.

ЖИВАДИНОВИЋ ВЕСЕЛИН

 20.10.2017.

149.

351-355/2009

30.10.2009.

ВЕЉКОВИЋ-МАЏАР ДРАГОСЛАВА

 20.10.2017.

150.

351-127/2010

12.02.2010.

ГАВРИЛОВИЋ ДРАГИША

 20.10.2017.

151.

351-2905/2010

11.03.2010.

УРСУЛОВИЋ БРАНИСЛАВ

 20.10.2017.

152.

351-1102/2010

08.03.2010.

МАРИНОВИЋ НАДЕЖДА

 20.12.2016.

153.

351-844/2010

05.03.2010.

МАРИНОВИЋ НАДЕЖДА

 20.12.2016.

154.

351-307/2002

03.07.2002.

МИЛУТИНОВИЋ ДЕЈАН И МИЛУТИНОВИЋ БОЈАН

 22.03.2016.

155.

351-1114/2003

12.11.2003.

МИЛОВАНОВИЋ МИОМИР

 22.03.2016.

156.

351-287/2009

25.09.2009.

ДУМИТРАШКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 22.03.2016.

157.

351-409/2009

24.11.2009.

ЈОВАНЧИЋ ЉУБИША

 22.03.2016.

158.

351-1271/2010

08.03.2010.

ФИРУЛОВИЋ МИЛОРАД

 22.03.2016.

159.

351-1531/2010

09.03.2010.

ПОПОВИЋ ЖИВКА

 22.03.2016.

160.

351-1533/2010

09.03.2010.

ПОПОВИЋ ЖИВКА

 22.03.2016.

161.

351-1610/2010

09.03.2010.

ЖУРЖЕВИЋ ЉИЉАНА

 22.03.2016.

162.

351-1683/2010

09.03.2010.

ТРАНДАФИРОВИЋ НЕНАД

 22.03.2016.

163.

351-2503/2010

10.03.2010.

РАШИЋ КРАЧУНОВИЋ СЛАЂАНА

 22.03.2016.

164.

351-2839/2010

11.03.2010.

АНТОНИЈЕВИЋ ДАНЕ

 22.03.2016.

165.

351-2844/2010

11.03.2010.

АНТОНИЈЕВИЋ ДАНЕ

 22.03.2016.

166.

351-3185/2010

11.03.2010.

СТОИМИРОВИЋ ЉИЉАНА

 22.03.2016.

167.

351-329/2010

25.02.2010.

АНТОНИЈЕВИЋ ТОДОР

 22.03.2016.

168.

351-3442/2010

11.03.2010.

МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИВОЈЕ

 22.03.2016.

169.

351-420/2010

01.03.2010.

НИКОЛИЋ ЂУРЂИЈАНКА

 22.03.2016.

170.

351-451/2010

01.03.2010.

ДРОНДИЋ ДРАГИЦА

 22.03.2016.

171.

351-913/2010

05.03.2010.

БАЛУЦИЋ ДРАГУТИН

 22.03.2016.

172.

351-966/2010

05.03.2010.

ЛАЗАРЕВИЋ МЛАЂАН

 22.03.2016.

173.

351-100/2014

27.01.2014.

ПАВЛОВИЋ ЖИВОЈИН

 22.03.2016.

174.

351-114/2014

27.01.2014.

НЕДЕЉКОВИЋ ЉУБИША

 22.03.2016.

175.

351-157/2014

28.01.2014.

СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР БУКОВО

 22.03.2016.

176.

351-1411/2003

13.11.2003.

НИЦУЛОВИЋ СЛОБОДАН

 22.11.2016.

177.

351-1464/2003

13.11.2003.

ЂУРЂИЋ ЉУБИЦА

 22.11.2016.

178.

351-485/2009

29.12.2009.

ПЕТРАШКОВИЋ СЛАЂАН

 22.11.2016.

179.

351-486/2009

29.12.2009.

ПЕТРАШКОВИЋ СЛАЂАН

 22.11.2016.

180.

351-487/2009

29.12.2009.

ПЕТРАШКОВИЋ СЛАЂАН

 22.11.2016.

181.

351-185/2010

19.02.2010.

БРЖОГИЋ СВЕТЛАНА

 22.11.2016.

182.

351-342/2014

29.01.2014.

ДРАГОЈЕВИЋ БРАНКО

 22.11.2016.

183.

351-378/2014

29.01.2014.

КАЛИНУЦИЋ МИРОСЛАВ

 22.11.2016.

184.

351-385/2014

29.01.2014.

ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН

 22.11.2016.

185.

351-405/2003

24.09.2003.

ЦОНИЋ РАДИША

 23.02.2017.

186.

351-653/2003

04.11.2003.

СТАНКОВИЋ ЉУБОМИР, СТАНКОВИЋ ГОРАН, СТАНКОВИЋ ДРАГАН И СТАНКОВИЋ НОВИЦА

 23.02.2017.

187.

351-1852/2010

10.03.2010.

СТОЈАНЧЕВ МИТА

 23.02.2017.

188.

351-2137/2010

10.03.2010.

ЛАПАДАТОВИЋ МИХАЈЛО И МИЛИЦА

 23.02.2017.

189.

351-2540/2010

11.03.2010.

ВЕЉКОВИЋ ДРАГАН

 23.02.2017.

190.

351-2717/2010

11.03.2010.

ПУШКАРЕВИЋ РОСА И МАЏАРЕВИЋ РАДМИЛА

 23.02.2017.

191.

351-2862/2010

11.03.2010.

СТАНКОВИЋ ГОРАН,НОВИЦА,ДРАГАН

 23.02.2017.

192.

351-486/2006

19.10.2006.

ЈАНКОВИЋ МИРЈАНА

 23.03.2017.

193.

351-531/2006

25.10.2006.

МИЛОШЕВИЋ РАДОСЛАВКА

 23.03.2017.

194.

351-1736/2010

09.03.2010.

ДАБЕТИЋ ДРАГОЉУБ

 23.03.2017.

195.

351-2387/2010

10.03.2010.

ПЕТРОВИЋ СЛАВИЦА

 23.03.2017.

196.

351-2449/2010

10.03.2010.

СТРАИНОВИЋ СПАСОЈЕ

 23.03.2017.

197.

351-2450/2010

10.03.2010.

СТРАИНОВИЋ СПАСОЈЕ

 23.03.2017.

198.

351-2454/2010

10.03.2010.

СТРАИНОВИЋ СПАСОЈЕ

 23.03.2017.

199.

351-2459/2010

10.03.2010.

СТРАИНОВИЋ СПАСОЈЕ

 23.03.2017.

200.

351-2553/2010

11.03.2010.

СОЛОМИЈЕВИЋ МИОДРАГ

 23.03.2017.

201.

351-2577/2010

11.03.2010.

САВИЋ ЈОВИЦА

 23.03.2017.

202.

351-322/2010

25.02.2010.

ДАМЊАНОВИЋ ЈАСМИНА

 23.03.2017.

203.

351-2406/2010

10.03.2010.

ГИЧУЛОВИЋ МИЛЕ

 23.05.2016.

204.

351-2570/2010

11.03.2010.

СТИНГИЋ БОБАН

 23.05.2016.

205.

351-2621/2010

11.03.2010.

ЧОБОТИЋ ЗОРИЦА

 23.05.2016.

206.

351-2623/2010

11.03.2010.

ЧОБОТИЋ ЗОРИЦА

 23.05.2016.

207.

351-336/2010

25.02.2010.

СРБИЋ МИЛАН

 23.05.2016.

208.

351-445/2010

01.03.2010.

ТРИФУНОВИЋ ДРАГИЦА

 23.05.2016.

209.

351-138/2014

28.01.2014.

НИКИЋ ЉУБОМИР

 23.05.2016.

210.

351-1627/2010

09.03.2010.

ДАЈИЋ МИЛИЈА

 23.12.2016.

211.

351-2566/2010

11.03.2010.

ЖУРЖЕВИЋ ЉИЉАНА

 24.04.2017.

212.

351-1237/2003

12.11.2003.

СТАНКОВИЋ ДРАГИЊА

 24.10.2016.

213.

351-632/2003

03.11.2003.

НИКИЋ СЛАЂАНА

 24.10.2016.

214.

351-966/2003

11.11.2003.

ГОГОВИЋ МИЦА

 24.10.2016.

215.

351-1394/2010

09.03.2010.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ЉУБИНКА

 24.10.2016.

216.

351-1858/2010

10.03.2010.

СТАНКОВИЋ ДРАГИЦА

 24.10.2016.

217.

351-2079/2010

10.03.2010.

РАДЕНКОВИЋ САША

 24.10.2016.

218.

351-2110/2010

10.03.2010.

ЈАНКОВИЋ ЗВОНИМИР

 24.10.2016.

219.

351-3019/2010

11.03.2010.

ДИНИЋ ДРАГАН

 24.10.2016.

220.

351-676/2010

03.03.2010.

РАДУЛОВИЋ МИЛАДИНКА

 24.10.2016.

221.

351-2758/2010

11.03.2010.

ИЛИЋ СМИЉКА

 24.10.2017.

222.

351-66/2014

23.01.2014.

ЈЕНИЋ ВЕРА

 24.10.2017.

223.

351-79/2014

24.01.2014.

ЗУМЕРАЈ ЗУМЕР И ЕМИНА

 24.10.2017.

224.

351-2578/2010

11.03.2010.

ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОМИР

 24.12.2015.

225.

351-1253/2003

12.11.2003.

ПОПОВИЋ ЉУБИНКА

 25.05.2017.

226.

351-1046/2010

06.03.2010.

ДОБРОСАВЉЕВИЋ ДРАГИЦА

 25.05.2017.

227.

351-1735/2010

09.03.2010.

ВАСИЉКИЋ ЈОВАН

 25.05.2017.

228.

351-1941/2010

10.03.2010.

ВАСИЉКИЋ ЈОВАН

 25.05.2017.

229.

351-1942/2010

10.03.2010.

ВАСИЉКИЋ ЈОВАН

 25.05.2017.

230.

351-2992/2010

11.03.2010.

БОРДЕЈЕВИЋ БРАНИСЛАВ

 25.05.2017.

231.

351-563/2003

29.10.2003.

СРЕЗОЈЕВИЋ ДРАГИША

 25.08.2017.

232.

351-1201/2010

08.03.2010.

РАДУЛОВИЋ ЈУГОСЛАВ И ВИОЛЕТА

 25.08.2017.

233.

351-2536/2010

11.03.2010.

КРАНЧИЋ ЉУБИНКА

 25.08.2017.

234.

351-2875/2010

11.03.2010.

ЛАЛИЋ МИЛИЈА

 25.08.2017.

235.

351-52/2010

29.01.2010.

ЧИНПОКИЋ МИЛАН

 25.08.2017.

236.

351-3441/2010

11.03.2010.

ПЕРНИЋ МИТРА

 25.10.2017.

237.

351-1250/2003

12.11.2003.

ЛАЗАРЕВИЋ МОМЧИЛО

 26.01.2016.

238.

351-1803/2010

09.03.2010.

ЂУРИЧИЋ БРАНИСЛАВ

 26.01.2016.

239.

351-1806/2010

09.03.2010.

ЂУРИЧИЋ ЖИВОРАД

 26.01.2016.

240.

351-2660/2010

11.03.2010.

СИМОНОВИЋ ДРАГИ

 26.01.2016.

241.

351-399/2010

01.03.2010.

САМОСТАЛНА РАДЊА "ЕЛЕКТРО ДИГ"

 26.01.2016.

242.

351-878/2010

05.03.2010.

ВУЈИЋ ЉУБИША

 26.01.2016.

243.

351-300/2001

10.09.2001.

МАРИНОВИЋ ДОБРОСАВ

 27.06.2016.

244.

351-691/2003

05.11.2003.

ЛУЦИЋ ФИЛИП

 27.06.2016.

245.

351-396/2006

20.09.2006.

ЛУЦИЋ ФИЛИП

 27.06.2016.

246.

351-132/2003

24.04.2003.

ФИЦУЛОВИЋ РАДМИЛА

 27.09.2016.

247.

351-411/2006

25.09.2006.

БУКАТАРЕВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 27.09.2016.

248.

351-1165/2010

08.03.2010.

НИКИЦИЋ МИЋА

 27.09.2016.

249.

351-1424/2010

09.03.2010.

ТАБАКАРЕВИЋ ДРАГА

 27.09.2016.

250.

351-1611/2010

09.03.2010.

КИРИЦИЋ АЛИМПИЈЕ

 27.09.2016.

251.

351-1612/2010

09.03.2010.

КИРИЦИЋ АЛИМПИЈЕ

 27.09.2016.

252.

351-2154/2010

10.03.2010.

ПЕТРОВИЋ ВИДОСАВА

 27.09.2016.

253.

351-2380/2010

10.03.2010.

ЛУКИЋ СТОЈАН

 27.09.2016.

254.

351-2973/2010

11.03.2010.

АНЂЕЛОВИЋ ДРАГУТИН

 27.09.2016.

255.

351-323/2010

25.02.2010.

БАРБУЛОВИЋ БРАНИСЛАВ

 27.09.2016.

256.

351-1/2014

03.01.2014.

МИКУЛОВИЋ ПЕРИЦА

 27.09.2016.

257.

351-2463/2010

10.03.2010.

ФАНЦИКИЋ СЛОБОДАН

 28.09.2016.

258.

351-3224/2010

11.03.2010.

ЛУПИКИЋ ЉУБИНКА

 28.09.2016.

259.

351-3226/2010

11.03.2010.

ЛУПИКИЋ ЉУБИНКА

 28.09.2016.

260.

351-341/2003

29.08.2003.

БУЛБИЋ НЕНАД

 29.01.2016.

261.

351-166/2001

25.06.2001.

СТАЈКУЛОВИЋ МИРОЉУБ

 29.02.2016.

262.

351-1168/2003

12.11.2003.

СТОЈАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ

 29.02.2016.

263.

351-340/2003

29.08.2003.

ПАСКУЛОВИЋ МИЛЕ

 29.02.2016.

264.

351-944/2003

11.11.2003.

СТАЈКУЛОВИЋ МИРОЉУБ

 29.02.2016.

265.

351-144/2010

17.02.2010.

ПАВЛОВИЋ ДРАГАН

 29.02.2016.

266.

351-1587/2010

09.03.2010.

МОРАРЕВИЋ РАДМИЛА И ЉУБИША

 29.02.2016.

267.

351-1615/2010

09.03.2010.

ЖУРЖЕВИЋ ЉИЉАНА

 29.02.2016.

268.

351-2548/2010

11.03.2010.

ГИЦИЋ ДРАГИША

 29.02.2016.

269.

351-3256/2010

11.03.2010.

МАРИНОВИЋ ЉУБОМИР

 29.02.2016.

270.

351-3403/2010

11.03.2010.

РАДУЛОВИЋ ЈАВОРКА

 29.02.2016.

271.

351-493/2010

02.03.2010.

ПРЖИЋ СЛОБОДАН

 29.02.2016.

272.

351-618/2010

03.03.2010.

ИЛИЋ ДРАГАН

 29.02.2016.

273.

351-722/2010

04.03.2010.

АЛЕКСАНДРОВИЋ СЛОБОДАН

 29.02.2016.

274.

351-1842/2010

10.03.2010.

ФУРЊИГИЋ ЉУБИША

 30.03.2017.

275.

351-146/1997

09.10.1997.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ДЕЈАН

 30.11.2015.

276.

351-198/1997

31.12.1997.

ТРУЈКИЋ ВОЈА

 30.11.2015.

277.

351-1164/2010

08.03.2010.

НИКИЦИЋ МИЋА

 30.11.2015.

278.

351-1169/2010

08.03.2010.

ДРАГОМИРОВИЋ МИЛА

 30.11.2015.

279.

351-2210/2010

10.03.2010.

ЛАПАДАТОВИЋ МИЛИЦА

 30.11.2015.

280.

351-706/2010

04.03.2010.

ЂУРИЋ НАДИЦА

 30.11.2015.

281.

351-117/2014

27.01.2014.

ТРОКИЦИЋ НОВИЦА

 30.11.2015.

282.

351-60/2014

23.01.2014.

МАРЈАНОВИЋ ДРАГОЉУБ

 30.11.2015.

283.

351-1339/2003

12.11.2003.

ЦВЕТКОВИЋ ЖИВОЈИН

 31.05.2016.

284.

351-619/2003

03.11.2003.

СТАНОЈЕВИЋ МИРКО

 31.05.2016.

285.

351-670/2003

04.11.2003.

КОСТИЋ МИЛЕНА

 31.05.2016.

286.

351-490/2006

20.10.2006.

ПЕТКОВИЋ ДЕЈАН

 31.05.2016.

287.

351-1261/2010

08.03.2010.

ДАНИЛОВИЋ СЛАВКО

 31.05.2016.

288.

351-1262/2010

08.03.2010.

ДАНИЛОВИЋ МИРКО

 31.05.2016.

289.

351-741/2010

04.03.2010.

ЂОРЂЕВИЋ БРАНКО

 31.05.2016.

290.

351-759/2010

04.03.2010.

КАСАПИЋ СЛАВКО

 31.05.2016.

291.

351-814/2010

05.03.2010.

АРСИЋ БОГОСЛАВ

 31.05.2016.

292.

351-154/2014

28.01.2014.

СПЦ МАНСТИР ВРАТНА

 31.05.2016.

293.

351-155/2014

28.01.2014.

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА МАНАСТИР ВРАТНА

 31.05.2016.

 

ОЗАКОЊЕЊЕ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА

Редни број

Број предмета

Датум

Подносиоц захтева

Датум архивирања

1.

351-1126/2016

29.09.2016.

ДИМИТРИЈЕВИЋ БОРИВОЈЕ

 01.02.2017.

2.

351-1127/2016

29.09.2016.

ДИМИТРИЈЕВИЋ БОРИВОЈЕ

 01.02.2017.

3.

351-1188/2016

05.10.2016.

ИБРИЋ СТЕВАН И СЛАЂАНА

 01.02.2017.

4.

351-1211/2016

07.10.2016.

ДАШИЋ МОМО

 01.02.2017.

5.

351-1427/2016

17.11.2016.

ПРЕДИЋ СЛОБОДАН

 01.02.2017.

6.

351-1428/2016

17.11.2016.

ПРЕДИЋ СЛОБОДАН

 01.02.2017.

7.

351-1429/2016

17.11.2016.

ПРЕДИЋ СЛОБОДАН

 01.02.2017.

8.

351-1507/2016

09.12.2016.

КОДИКИЋ КОСАРА

 01.02.2017.

9.

351-1508/2016

09.12.2016.

КОДИКИЋ КОСАРА

 01.02.2017.

10.

351-1543/2016

23.12.2016.

МЛЧОЦХ ГОРАН

 01.02.2017.

11.

351-1338/2003

12.11.2003.

ГЕНЧИЋ МИЛЕНИЈА

 01.03.2017.

12.

351-2333/2010

10.03.2010.

СТОЈАДИНОВИЋ ЈАСМИНА

 01.03.2017.

13.

351-2385/2010

10.03.2010.

СТАНКОВИЋ ЖИВОЈИН

 01.03.2017.

14.

351-2391/2010

10.03.2010.

СТАНКОВИЋ ЖИВОЈИН

 01.03.2017.

15.

351-2397/2010

10.03.2010.

СТАНКОВИЋ ЖИВОЈИН

 01.03.2017.

16.

351-2433/2010

10.03.2010.

СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН

 01.03.2017.

17.

351-2884/2010

11.03.2010.

ВЛАДЕЈИЋ ДРАГИ

 01.03.2017.

18.

351-1193/2016

05.10.2016.

ЧУБЛИЋ ДРАГАНА

 01.03.2017.

19.

351-1202/2016

06.10.2016.

ЧУБЛИЋ ДРАГАНА

 01.03.2017.

20.

351-1261/2016

18.10.2016.

КАЛИНУЦИЋ ДРАГИША

 01.03.2017.

21.

351-1383/2016

09.11.2016.

КУМРИЋ ВЕСНА

 01.03.2017.

22.

351-1384/2016

09.11.2016.

КУМРИЋ ВЕСНА

 01.03.2017.

23.

351-1505/2016

06.12.2016.

ДУДИКИЋ ДИМИТРИЈЕ

 01.03.2017.

24.

351-1522/2016

14.12.2016.

ДУДИКИЋ ДИМИТРИЈЕ

 01.03.2017.

25.

351-1533/2016

20.12.2016.

ВЕЛИЋ ЂОРЂЕ И ДУКИЋ ЈЕЛИЦА

 01.03.2017.

26.

351-503/2016

06.05.2016.

ЖИВАНОВИЋ ВЕРА

 01.03.2017.

27.

351-603/2016

26.05.2016.

МИЛЕНКОВИЋ РАДМИЛА

 01.03.2017.

28.

351-604/2016

26.05.2016.

МИЛЕНКОВИЋ РАДМИЛА

 01.03.2017.

29.

351-85/2016

04.02.2016.

ГАВРИЛОВИЋ ДРАГИША

 01.03.2017.

30.

351-945/2016

10.08.2016.

БАРБУЛОВИЋ ЈОВАН

 01.03.2017.

31.

351-300/2010

25.02.2010.

БОГДАНОВИЋ ДРАГИША

 01.04.2016.

32.

351-267/2015

22.12.2015.

МАРИНОВИЋ ДУЛЕ

 01.04.2016.

33.

351-142/2016

18.02.2016.

АНДРЕКУЛОВИЋ БОРА

 01.04.2016.

34.

351-163/2016

25.02.2016.

МАНДИЋ ЉУБИНКА

 01.04.2016.

35.

351-164/2016

25.02.2016.

МАНДИЋ ЉУБИНКА

 01.04.2016.

36.

351-165/2016

25.02.2016.

МАНДИЋ ЉУБИНКА

 01.04.2016.

37.

351-55/2016

20.01.2016.

ЈОСИЋ ВЕСНА

 01.04.2016.

38.

351-76/2016

04.02.2016.

БЕРБЕРОВИЋ ЏЕМАЛУДИН

 01.04.2016.

39.

351-77/2016

04.02.2016.

БЕРБЕРОВИЋ ЏЕМАЛУДИН

 01.04.2016.

40.

351-88/2016

05.02.2016.

СУЛИЋ МАРИЈА

 01.04.2016.

41.

351-496/2016

05.05.2016.

НИКОЛИЋ ГОРАН

 01.07.2016.

42.

351-504/2016

06.05.2016.

КАЗИМИРОВИЋ ЧЕДОМИР

 01.07.2016.

43.

351-330/2003

27.08.2003.

КРСМАНЧИЋ БОРИВОЈЕ

 01.09.2017.

44.

351-1444/2010

09.03.2010.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ЖИВКА

 01.09.2017.

45.

351-1605/2010

09.03.2010.

ЈОВИЋ ОЛГА И ЉУБИША

 01.09.2017.

46.

351-2096/2010

10.03.2010.

ЈЕНИЋ ДУШАНКА

 01.09.2017.

47.

351-324/2010

25.02.2010.

БАРБУЛОВИЋ БРАНИСЛАВ

 01.09.2017.

48.

351-325/2010

25.02.2010.

БАРБУЛОВИЋ БРАНИСЛАВ

 01.09.2017.

49.

351-3417/2010

11.03.2010.

СТИНГИЋ ДРАГОЉУБ

 01.09.2017.

50.

351-3702/2010

12.04.2010.

ЈОВИЋ ЉУБИША И ОЛГА

 01.09.2017.

51.

351-1148/2016

30.09.2016.

ПЕИССЕР СЕВЕРИНКА

 01.09.2017.

52.

351-1497/2016

05.12.2016.

БАРБУЛОВИЋ БРАНИСЛАВ

 01.09.2017.

53.

351-704/2016

23.06.2016.

ЛАЛИЋ МИЛИЈА

 01.09.2017.

54.

351-705/2016

23.06.2016.

ЛАЛИЋ МИЛИЈА

 01.09.2017.

55.

351-1396/2010

09.03.2010.

ДИМИТРИЈЕВИЋ БОРИВОЈЕ И ЉУБИНКА

 02.02.2017.

56.

351-3340/2010

11.03.2010.

МИХАЈЛОВИЋ МИЛОСАВ

 02.02.2017.

57.

351-3377/2010

11.03.2010.

ЛАЗИЋ НОВИЦА

 02.02.2017.

58.

351-3492/2010

11.03.2010.

ЦАРАНОВИЋ ЈАСНА

 02.02.2017.

59.

351-3536/2010

11.03.2010.

ПОПОВИЋ ЈОВАН

 02.02.2017.

60.

351-515/2010

02.03.2010.

ГРУЈИЋ ЂОРЂЕ И ЗОРИЦА

 02.02.2017.

61.

351-707/2010

04.03.2010.

НИКОЛИЋ КАТИЦА

 02.02.2017.

62.

351-164/2010

18.02.2010.

ФИЛИПОВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 02.06.2017.

63.

351-172/2010

18.02.2010.

ФИЛИПОВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 02.06.2017.

64.

351-2125/2010

10.03.2010.

СПАСИЋ КРСТА

 02.06.2017.

65.

351-2131/2010

10.03.2010.

СПАСИЋ КРСТА

 02.06.2017.

66.

351-2151/2010

10.03.2010.

НЕДЕЉКОВИЋ ВИШЕСЛАВА

 02.06.2017.

67.

351-2369/2010

10.03.2010.

ЦОНИЋ МАЛИНКА

 02.06.2017.

68.

351-1034/2016

26.08.2016.

РОШОГИЋ АЛЕКСАНДАР

 02.06.2017.

69.

351-109/2016

11.02.2016.

ЧУЧУЛОВИЋ НАДА

 02.06.2017.

70.

351-110/2016

11.02.2016.

ЧУЧУЛОВИЋ НАДА

 02.06.2017.

71.

351-1249/2016

17.10.2016.

ПОПОВИЋ СЛАВИША

 02.06.2017.

72.

351-1250/2016

17.10.2016.

ПОПОВИЋ СЛАВИША

 02.06.2017.

73.

351-130/2017

24.02.2017.

НИКОЛИЋ ДРАГАН

 02.06.2017.

74.

351-168/2017

03.03.2017.

ЛАПАДАТОВИЋ СВЕТОЗАР

 02.06.2017.

75.

351-169/2017

03.03.2017.

ЛАПАДАТОВИЋ СВЕТОЗАР

 02.06.2017.

76.

351-213/2017

14.03.2017.

ПРВУЛОВИЋ СТАНИМИР

 02.06.2017.

77.

351-222/2017

15.03.2017.

БЕЛЧИЋ ДРАГИЦА

 02.06.2017.

78.

351-223/2017

15.03.2017.

БЕЛЧИЋ ДРАГИЦА

 02.06.2017.

79.

351-224/2017

15.03.2017.

БЕЛЧИЋ ДРАГИЦА

 02.06.2017.

80.

351-230/2017

16.03.2017.

СТАНИМИРОВИЋ ДРАГА

 02.06.2017.

81.

351-231/2017

16.03.2017.

СТАНИМИРОВИЋ ДРАГА

 02.06.2017.

82.

351-232/2017

16.03.2017.

СТАНИМИРОВИЋ ДРАГА

 02.06.2017.

83.

351-247/2017

17.03.2017.

ПРЕДИЋ АНТАНАСИЈЕ

 02.06.2017.

84.

351-248/2017

17.03.2017.

ПРЕДИЋ АНТАНАСИЈЕ

 02.06.2017.

85.

351-249/2017

17.03.2017.

ПРЕДИЋ АНТАНАСИЈЕ

 02.06.2017.

86.

351-250/2017

17.03.2017.

НЕГУЦИЋ ЈОВАН

 02.06.2017.

87.

351-274/2017

23.03.2017.

ЦАРАНОВИЋ МИЛАН

 02.06.2017.

88.

351-320/2017

28.03.2017.

ЂОРЂЕВИЋ ВОЈИСЛАВ

 02.06.2017.

89.

351-321/2017

28.03.2017.

ЂОРЂЕВИЋ ВОЈИСЛАВ

 02.06.2017.

90.

351-322/2017

28.03.2017.

ЂОРЂЕВИЋ ВОЈИСЛАВ

 02.06.2017.

91.

351-323/2017

28.03.2017.

ЂОРЂЕВИЋ ВОЈИСЛАВ

 02.06.2017.

92.

351-342/2017

29.03.2017.

ПЕТРУЦИЋ НИКОЛА

 02.06.2017.

93.

351-384/2017

31.03.2017.

ГЕРГИНИЋ ДРАГАН

 02.06.2017.

94.

351-535/2017

10.04.2017.

СТОИМЕНОВ ДИМИТАР

 02.06.2017.

95.

351-942/2017

08.05.2017.

ЈОНОВИЋ СЛОБОДАН

 02.06.2017.

96.

351-195/2016

02.03.2016.

МИУЛОВИЋ КРСТА

 02.08.2016.

97.

351-196/2016

02.03.2016.

МИУЛОВИЋ КРСТА

 02.08.2016.

98.

351-279/2016

22.03.2016.

КОСТИЋ ДРАГИША

 02.08.2016.

99.

351-377/2016

08.04.2016.

ДАВИДОВИЋ АЦА

 02.08.2016.

100.

351-474/2016

27.04.2016.

ДИДИЋ ДРАГИЦА

 02.08.2016.

101.

351-475/2016

27.04.2016.

ДИДИЋ ДРАГИЦА

 02.08.2016.

102.

351-476/2016

27.04.2016.

ДИДИЋ ДРАГИЦА

 02.08.2016.

103.

351-509/2016

06.05.2016.

ВОЈКИЋ ВОЈКО

 02.08.2016.

104.

351-588/2016

24.05.2016.

КРОЈИТОРОВИЋ ДУШИЦА

 02.08.2016.

105.

351-648/2016

16.06.2016.

МАРКОВИЋ ЖИКИЦА

 02.08.2016.

106.

351-649/2016

16.06.2016.

МАРКОВИЋ ЖИКИЦА

 02.08.2016.

107.

351-650/2016

16.06.2016.

МАРКОВИЋ ЖИКИЦА

 02.08.2016.

108.

351-711/2016

24.06.2016.

БАЛЦОЈКИЋ ЉУБИША

 02.08.2016.

109.

351-763/2016

01.07.2016.

САВИЋ СЛОБОДАН

 02.08.2016.

110.

351-764/2016

01.07.2016.

САВИЋ СЛОБОДАН

 02.08.2016.

111.

351-60/2003

18.03.2003.

ДАНИЛОВИЋ ЈОВАН

 02.11.2017.

112.

351-1216/2010

08.03.2010.

ПОПОВИЋ ДРАГУТИН

 02.11.2017.

113.

351-1905/2010

10.03.2010.

ДАНИЛОВИЋ ЈОВАН

 02.11.2017.

114.

351-1906/2010

10.03.2010.

ДАНИЛОВИЋ ЈОВАН

 02.11.2017.

115.

351-1076/2016

14.09.2016.

НИКОЛИЋ ХРИСТИНА

 02.11.2017.

116.

351-1160/2016

30.09.2016.

МИСИЋ СЛОБОДАН

 02.11.2017.

117.

351-1289/2016

26.10.2016.

ЈАШОВИЋ ДИЈАНА И ФУРЊИГИЋ СЛОБОДАН

 02.11.2017.

118.

351-1396/2016

14.11.2016.

ЛАЛИЋ ЉУБА

 02.11.2017.

119.

351-1134/2017

18.05.2017.

МАЛАШЕВИЋ ЦВЕТКО

 02.11.2017.

120.

351-1227/2017

22.05.2017.

БОЖОРОВИЋ СЛОБОДАН

 02.11.2017.

121.

351-1228/2017

22.05.2017.

БОЖОРОВИЋ СЛОБОДАН

 02.11.2017.

122.

351-1229/2017

22.05.2017.

БОЖОРОВИЋ СЛОБОДАН

 02.11.2017.

123.

351-1353/2017

06.06.2017.

ЈОВАНОВИЋ ЉУБИША

 02.11.2017.

124.

351-1384/2017

07.06.2017.

АРАНЂЕЛОВИЋ ДОБРИВОЈЕ

 02.11.2017.

125.

351-1405/2017

08.06.2017.

ДУКИЋ ЉУБИША

 02.11.2017.

126.

351-1406/2017

08.06.2017.

ДУКИЋ ЉУБИША

 02.11.2017.

127.

351-1501/2017

09.06.2017.

ПОПОВИЋ ДРАГУТИН

 02.11.2017.

128.

351-1503/2017

09.06.2017.

ПОПОВИЋ ДРАГУТИН

 02.11.2017.

129.

351-1598/2017

19.06.2017.

СУЛИЦАНОВИЋ ВАЈСИНА

 02.11.2017.

130.

351-1865/2017

27.06.2017.

ДУКИЋ ЉУБИША

 02.11.2017.

131.

351-1888/2017

28.06.2017.

МИХАЈЛОВИЋ СРЂАН

 02.11.2017.

132.

351-1889/2017

28.06.2017.

МИХАЈЛОВИЋ СРЂАН

 02.11.2017.

133.

351-2091/2017

18.07.2017.

МИЛОСАВЉЕВИЋ ЉУБИНКА

 02.11.2017.

134.

351-2092/2017

18.07.2017.

МИЛОСАВЉЕВИЋ ЉУБИНКА

 02.11.2017.

135.

351-2094/2017

18.07.2017.

МИЛОСАВЉЕВИЋ ЉУБИНКА

 02.11.2017.

136.

351-2498/2017

08.08.2017.

ЗАРИЋ СНЕЖАНА И ИВАНОВИЋ СУНЧИЦА

 02.11.2017.

137.

351-2499/2017

08.08.2017.

ЗАРИЋ СНЕЖАНА И ИВАНОВИЋ СУНЧИЦА

 02.11.2017.

138.

351-2500/2017

08.08.2017.

ЗАРИЋ СНЕЖАНА И ИВАНОВИЋ СУНЧИЦА

 02.11.2017.

139.

351-2555/2017

11.08.2017.

СТЕВАНОВИЋ МИРОСЛАВА

 02.11.2017.

140.

351-2659/2017

18.08.2017.

СТРЕЈИЋ ДРАГИША И СТАНКА

 02.11.2017.

141.

351-2768/2017

04.09.2017.

МИЛИЋ МИЉАН

 02.11.2017.

142.

351-291/2017

24.03.2017.

ГУЏИЋ ЈАВОРКА

 02.11.2017.

143.

351-2911/2017

15.09.2017.

ЧЕЛОЈЕВИЋ СИНИША

 02.11.2017.

144.

351-2913/2017

15.09.2017.

ЧЕЛОЈЕВИЋ СИНИША

 02.11.2017.

145.

351-2934/2017

19.09.2017.

ЈОВАНОВИЋ ДАНА

 02.11.2017.

146.

351-3106/2017

27.09.2017.

КАРМАТРАКОВИЋ МИЋА

 02.11.2017.

147.

351-434/2017

06.04.2017.

СТЕПАНОВИЋ БРАНКО

 02.11.2017.

148.

351-694/2017

19.04.2017.

МАРИЧИЋ ДРАГАН

 02.11.2017.

149.

351-695/2017

19.04.2017.

МАРИЧИЋ ДРАГАН

 02.11.2017.

150.

351-759/2017

24.04.2017.

АРАНЂЕЛОВИЋ ДОБРИВОЈЕ

 02.11.2017.

151.

351-869/2017

26.04.2017.

ТУЈКИЋ ДИМИТРИЈЕ

 02.11.2017.

152.

351-940/2017

05.05.2017.

ПУДАРЕВИЋ ЗОРИЦА

 02.11.2017.

153.

351-1173/2016

03.10.2016.

НЕМЦАНОВИЋ ЖИВОЈИН

 03.03.2017.

154.

351-1177/2016

03.10.2016.

НЕМЦАНОВИЋ ЖИВОЈИН

 03.03.2017.

155.

351-1178/2016

03.10.2016.

НЕМЦАНОВИЋ ЖИВОЈИН

 03.03.2017.

156.

351-915/2003

10.11.2003.

ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ

 03.04.2017.

157.

351-1762/2010

09.03.2010.

СТЕПАНОВИЋ ЈЕЛЕНКО

 03.06.2016.

158.

351-205/2016

10.03.2016.

АРИЧЕВИЋ МИОДРАГ

 03.06.2016.

159.

351-206/2016

10.03.2016.

АРИЧЕВИЋ МИОДРАГ

 03.06.2016.

160.

351-225/2016

11.03.2016.

НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ

 03.06.2016.

161.

351-387/2016

12.04.2016.

МАРИНОВИЋ НОВИЦА И ДАРА

 03.06.2016.

162.

351-415/2016

15.04.2016.

КРСТИЋ НЕНАД

 03.06.2016.

163.

351-572/2006

26.10.2006.

БОЖОЈЕВИЋ ТОПЛИЦА

 03.08.2016.

164.

351-1149/2010

08.03.2010.

СПАСИЋ ДРАГИША

 03.08.2016.

165.

351-339/2010

26.02.2010.

ПЕТРОВИЋ БУДИМИР

 03.08.2016.

166.

351-283/2015

24.12.2015.

МИЦИЋ ДРАЖА

 03.08.2016.

167.

351-755/2016

30.06.2016.

МИЦИЋ ДРАЖА

 03.08.2016.

168.

351-1072/2016

13.09.2016.

ПОПОВИЋ ЂОРЂЕ

 03.11.2016.

169.

351-1074/2016

13.09.2016.

ТУФАРЕВИЋ ДРАГИ И ДЕСАНКА

 03.11.2016.

170.

351-884/2016

01.08.2016.

ЈОНОВИЋ ВИДОЈЕ И СЛОБОДАНКА

 03.11.2016.

171.

351-1271/2017

26.05.2017.

ЖИВКОВИЋ БРАНИСЛАВА

 03.11.2017.

172.

351-1273/2017

26.05.2017.

ЖИВКОВИЋ БРАНИСЛАВА

 03.11.2017.

173.

351-1821/2017

23.06.2017.

ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДМИЛА

 03.11.2017.

174.

351-2093/2017

18.07.2017.

МИЛОСАВЉЕВИЋ ЉУБИНКА

 03.11.2017.

175.

351-2491/2017

07.08.2017.

СРЕЗОЈЕВИЋ САНИТА

 03.11.2017.

176.

351-3315/2017

09.10.2017.

ВАНЧЕВИЋ СЛАВИША И ВАНЧЕВИЋ МИЛА

 03.11.2017.

177.

351-47/2017

27.01.2017.

КЕРОЈЕВИЋ ЈОВАН

 03.11.2017.

178.

351-1233/2010

08.03.2010.

ДИМИТРАШКОВИЋ ПЕРСИДА

 04.04.2017.

179.

351-1234/2010

08.03.2010.

ДИМИТРАШКОВИЋ ПЕРСИДА

 04.04.2017.

180.

351-208/2010

22.02.2010.

ПРЕДОЈЕВИЋ ДРАГИЦА

 04.04.2017.

181.

351-1147/2016

30.09.2016.

БАЛЏИЋ ЗОРАН И ЗЕЉКОВИЋ ЗОРИЦА

 04.04.2017.

182.

351-1239/2016

14.10.2016.

ПЕТРУЦИЋ НИКОЛА

 04.04.2017.

183.

351-1247/2016

17.10.2016.

ПЕТРУЦИЋ НИКОЛА

 04.04.2017.

184.

351-1416/2016

16.11.2016.

БАЛЦОЈИЋ КАТАРИНА

 04.04.2017.

185.

351-1417/2016

16.11.2016.

БАЛЦОЈИЋ КАТАРИНА

 04.04.2017.

186.

351-1418/2016

16.11.2016.

БАЛЦОЈИЋ КАТАРИНА

 04.04.2017.

187.

351-1419/2016

16.11.2016.

БАЛЦОЈИЋ ДУШАН

 04.04.2017.

188.

351-797/2016

12.07.2016.

ТРАЈИЛУЦИЋ МИЛЕВА

 04.04.2017.

189.

351-60/2017

01.02.2017.

БАЛЦОЈИЋ КАТАРИНА

 04.04.2017.

190.

351-88/2017

07.02.2017.

ПРЕДОЈЕВИЋ ДРАГИЦА

 04.04.2017.

191.

351-99/2017

09.02.2017.

МИЛОСАВЉЕВИЋ СЛАВИША

 04.04.2017.

192.

351-1674/2010

09.03.2010.

МИТРОВИЋ СТАНИСЛАВ

 04.05.2017.

193.

351-2598/2010

11.03.2010.

МИЛОШЕВИЋ МИОДРАГ

 04.05.2017.

194.

351-256/2015

10.12.2015.

ПОПОВИЋ ДРАГОЉУБ

 04.05.2017.

195.

351-1000/2016

22.08.2016.

ИВИЋ МИРОСЛАВ И ЂУКИЋ ДРАГАНА

 04.05.2017.

196.

351-1002/2016

22.08.2016.

СТЕВАНОВИЋ ДРАГИЦА

 04.05.2017.

197.

351-1003/2016

22.08.2016.

СТЕВАНОВИЋ ДРАГИЦА

 04.05.2017.

198.

351-1379/2016

09.11.2016.

ЈОВАНОВИЋ БИЉАНА И БИКИЋ ЈЕЛЕНА

 04.05.2017.

199.

351-1529/2016

19.12.2016.

ЈЕНИЋ ГОРАН

 04.05.2017.

200.

351-290/2016

23.03.2016.

Д.О.О. "ГОЛУБОВИЋ"

 04.05.2017.

201.

351-793/2016

11.07.2016.

СТЕВАНОВИЋ ДРАГИЦА

 04.05.2017.

202.

351-187/2017

09.03.2017.

МИЛОСАВЉЕВИЋ БРАНКО

 04.05.2017.

203.

351-205/2017

14.03.2017.

БОГДАНОВИЋ МИЋА

 04.05.2017.

204.

351-206/2017

14.03.2017.

БОГДАНОВИЋ МИЋА

 04.05.2017.

205.

351-207/2017

14.03.2017.

БОГДАНОВИЋ МИЋА

 04.05.2017.

206.

351-208/2017

14.03.2017.

БОГДАНОВИЋ МИЋА

 04.05.2017.

207.

351-238/2017

16.03.2017.

ИВАНОВИЋ ЂОРЂЕ

 04.05.2017.

208.

351-246/2017

17.03.2017.

ЈОВИЋ ГОРАН

 04.05.2017.

209.

351-280/2017

23.03.2017.

ВАЛИЋ МИРОСЛАВ

 04.05.2017.

210.

351-3/2017

12.01.2017.

ЉУБОЈЕВИЋ МИЉА

 04.05.2017.

211.

351-35/2017

27.01.2017.

ОРЕЉ МЛАЂИЦА

 04.05.2017.

212.

351-365/2017

30.03.2017.

СТАНИСАВЉЕВИЋ НАЈДАН

 04.05.2017.

213.

351-386/2017

31.03.2017.

ПУЛАКИЋ ТОМИЦА

 04.05.2017.

214.

351-39/2017

27.01.2017.

МИЛОЈЕВИЋ МАРКО

 04.05.2017.

215.

351-40/2017

27.01.2017.

СТАНОЈЕВИЋ ЖИВОЈИН

 04.05.2017.

216.

351-233/1998

30.12.1998.

ЦУЈКАНОВИЋ ДРАГАН

 04.10.2017.

217.

351-1491/2003

13.11.2003.

ЈОВАНОВИЋ БИЉАНА И БИКИЋ ЈЕЛЕНА

 04.10.2017.

218.

351-190/2003

04.06.2003.

ЈОВИЋ ДРАГАНА И ТАНИЋ ДРАГАН

 04.10.2017.

219.

351-488/2003

20.10.2003.

СТАНОЈЕВИЋ ЉИЉАНА

 04.10.2017.

220.

351-1416/2010

09.03.2010.

ГИЦИЋ РАДМИЛА

 04.10.2017.

221.

351-2358/2010

10.03.2010.

РАДИЦИЋ ЉУБИНКА

 04.10.2017.

222.

351-2629/2010

11.03.2010.

БОГОСАВЉЕВИЋ НИКОСАВА

 04.10.2017.

223.

351-3311/2010

11.03.2010.

ГРУЈИЋ ДРАГИША

 04.10.2017.

224.

351-696/2010

04.03.2010.

БАНКОВИЋ РАДОМИР

 04.10.2017.

225.

351-705/2010

04.03.2010.

ГРУЈИЋ МИША

 04.10.2017.

226.

351-1196/2017

19.05.2017.

АРАНЂЕЛОВИЋ ДРАГИЦА

 04.10.2017.

227.

351-1234/2017

23.05.2017.

СТОЈИМИРОВИЋ СТАНОЈЕ

 04.10.2017.

228.

351-1270/2017

26.05.2017.

СТОЈИМИРОВИЋ ВЕРИЦА

 04.10.2017.

229.

351-1303/2017

01.06.2017.

МАРКОВИЋ ВОЈИСЛАВ

 04.10.2017.

230.

351-1304/2017

01.06.2017.

МАРКОВИЋ ВОЈИСЛАВ

 04.10.2017.

231.

351-1523/2017

12.06.2017.

ЈОВАНОВИЋ ЕВГЕНИЈА

 04.10.2017.

232.

351-1524/2017

12.06.2017.

ЈОВАНОВИЋ ЕВГЕНИЈА

 04.10.2017.

233.

351-163/2017

03.03.2017.

ГИЦИЋ ДРАГУТИН

 04.10.2017.

234.

351-164/2017

03.03.2017.

ГИЦИЋ ДРАГУТИН

 04.10.2017.

235.

351-165/2017

03.03.2017.

ГИЦИЋ ДРАГУТИН

 04.10.2017.

236.

351-1806/2017

22.06.2017.

МИЛОСАВЉЕВИЋ КРУНИСЛАВ

 04.10.2017.

237.

351-183/2017

08.03.2017.

АРСЕНИЈЕВИЋ МИОДРАГ

 04.10.2017.

238.

351-1897/2017

28.06.2017.

ВЛАШИЋ ДРАГАН

 04.10.2017.

239.

351-1986/2017

04.07.2017.

ГРУЈИЋ ЉУБИНКА

 04.10.2017.

240.

351-1987/2017

04.07.2017.

ГРУЈИЋ ЉУБИНКА

 04.10.2017.

241.

351-2106/2017

18.07.2017.

АНДРЕЈЕВИЋ ДРАГУТИН

 04.10.2017.

242.

351-2107/2017

18.07.2017.

АНДРЕЈЕВИЋ ДРАГУТИН

 04.10.2017.

243.

351-2607/2017

17.08.2017.

ДАВИДОВИЋ МИЛЕ

 04.10.2017.

244.

351-2608/2017

17.08.2017.

ДАВИДОВИЋ МИЛЕ

 04.10.2017.

245.

351-363/2017

30.03.2017.

СПАСИЋ ВОЈИСЛАВА

 04.10.2017.

246.

351-379/2017

31.03.2017.

ГОЛУБОВИЋ ЉУБИЦА

 04.10.2017.

247.

351-380/2017

31.03.2017.

ГОЛУБОВИЋ ЉУБИЦА

 04.10.2017.

248.

351-381/2017

31.03.2017.

ГОЛУБОВИЋ ЉУБИЦА

 04.10.2017.

249.

351-452/2017

06.04.2017.

БАЛЦОЈКИЋ ЂОРЂЕ

 04.10.2017.

250.

351-453/2017

06.04.2017.

БАЛЦОЈКИЋ ЂОРЂЕ

 04.10.2017.

251.

351-567/2017

10.04.2017.

АБРАШЕВИЋ НАДА

 04.10.2017.

252.

351-674/2017

18.04.2017.

ВУЧКОВИЋ ДЕСИМИР

 04.10.2017.

253.

351-711/2017

20.04.2017.

ПОПОВИЋ ЂОРЂЕ

 04.10.2017.

254.

351-712/2017

20.04.2017.

ПОПОВИЋ ЂОРЂЕ

 04.10.2017.

255.

351-722/2017

20.04.2017.

ПУДАРЕВИЋ ЗОРИЦА

 04.10.2017.

256.

351-723/2017

20.04.2017.

ПОПОВИЋ ЉУБИША

 04.10.2017.

257.

351-724/2017

20.04.2017.

ПОПОВИЋ ЉУБИША

 04.10.2017.

258.

351-738/2017

21.04.2017.

АБРАШЕВИЋ НАДА

 04.10.2017.

259.

351-777/2017

24.04.2017.

ПОПОВИЋ ЉУБИША

 04.10.2017.

260.

351-778/2017

24.04.2017.

ПОПОВИЋ ЉУБИША

 04.10.2017.

261.

351-779/2017

24.04.2017.

ПОПОВИЋ ЉУБИША

 04.10.2017.

262.

351-794/2017

25.04.2017.

ЧАМБЕР ДРАГА

 04.10.2017.

263.

351-795/2017

25.04.2017.

ЧАМБЕР ДРАГА

 04.10.2017.

264.

351-796/2017

25.04.2017.

ЧАМБЕР ДРАГА

 04.10.2017.

265.

351-797/2017

25.04.2017.

ЧАМБЕР ДРАГА

 04.10.2017.

266.

351-860/2017

26.04.2017.

ВУЧКОВИЋ ЗОРАН

 04.10.2017.

267.

351-890/2017

26.04.2017.

МИЛОВАНОВИЋ РАДОМИР

 04.10.2017.

268.

351-892/2017

26.04.2017.

МИЛОВАНОВИЋ РАДОМИР

 04.10.2017.

269.

351-893/2017

26.04.2017.

МИЛОВАНОВИЋ РАДОМИР

 04.10.2017.

270.

351-1232/2003

12.11.2003.

МИУЛОВИЋ АНЂЕЛ

 05.01.2017.

271.

351-103/2010

10.02.2010.

ЦРНОГОРАЦ ВЕРИЦА

 05.01.2017.

272.

351-1243/2016

14.10.2016.

ЂОРЂЕВИЋ ГЕОРГИЈЕ

 05.01.2017.

273.

351-1244/2016

14.10.2016.

ЂОРЂЕВИЋ ГЕОРГИЈЕ

 05.01.2017.

274.

351-1245/2016

14.10.2016.

ЂОРЂЕВИЋ ГЕОРГИЈЕ

 05.01.2017.

275.

351-1246/2016

14.10.2016.

ЂОРЂЕВИЋ ГЕОРГИЈЕ

 05.01.2017.

276.

351-302/2015

25.12.2015.

МИЛОВАНОВИЋ НАДА

 05.02.2016.

277.

351-306/2015

28.12.2015.

ЕХМИГ МИРА

 05.02.2016.

278.

351-307/2015

28.12.2015.

ЕХМИГ МИРА

 05.02.2016.

279.

351-309/2015

28.12.2015.

ЗАНФИРОВИЋ ХАРОЛД

 05.02.2016.

280.

351-310/2015

28.12.2015.

ЗАНФИРОВИЋ ХАРОЛД

 05.02.2016.

281.

351-117/2016

11.02.2016.

ТОДОРОВИЋ ВЛАДИМИР

 05.07.2016.

282.

351-193/2016

01.03.2016.

ТОМИЋ МИЛИЦА

 05.07.2016.

283.

351-194/2016

01.03.2016.

ТОМИЋ МИЛИЦА

 05.07.2016.

284.

351-24/2016

12.01.2016.

ЂУЉАОВИЋ ЖИКИЦА

 05.07.2016.

285.

351-27/2016

12.01.2016.

ЂУЉАОВИЋ ЖИКИЦА

 05.07.2016.

286.

351-131/2016

18.02.2016.

ЂОРЂЕВИЋ ИВАН

 05.08.2016.

287.

351-439/2016

22.04.2016.

ЛУКИЋ МАРИЈА

 05.08.2016.

288.

351-440/2016

22.04.2016.

ЛУКИЋ МАРИЈА

 05.08.2016.

289.

351-444/2016

22.04.2016.

ЛУКИЋ МАРИЈА

 05.08.2016.

290.

351-461/2016

27.04.2016.

СТАНОЈЕВИЋ ВОЈИН

 05.08.2016.

291.

351-1026/2016

24.08.2016.

СТЕФАНОВИЋ МАРИО И СТЕФАНОВИЋ МИЛЕ

 05.10.2017.

292.

351-1033/2016

25.08.2016.

ЦУЈКАНОВИЋ ДРАГАН

 05.10.2017.

293.

351-106/2016

11.02.2016.

ЦВЕТКОВИЋ СМИЉА

 05.10.2017.

294.

351-107/2016

11.02.2016.

ЦВЕТКОВИЋ СМИЉА

 05.10.2017.

295.

351-1145/2016

30.09.2016.

ГРУЈИЋ ДРАГИША

 05.10.2017.

296.

351-1394/2016

14.11.2016.

РИСТИЋ БОЈАНА

 05.10.2017.

297.

351-1395/2016

14.11.2016.

РИСТИЋ БОЈАНА

 05.10.2017.

298.

351-1458/2016

23.11.2016.

ПАВЛОВИЋ ВУЈИЦА

 05.10.2017.

299.

351-871/2016

29.07.2016.

БУРКИЋ ДРАГАНА

 05.10.2017.

300.

351-894/2016

01.08.2016.

ГОЧИЋ СИНИША

 05.10.2017.

301.

351-950/2016

10.08.2016.

ТРАИЛОВИЋ МАРИЦА

 05.10.2017.

302.

351-959/2016

11.08.2016.

НИКОЛИЋ СТАНИМИР

 05.10.2017.

303.

351-960/2016

11.08.2016.

НИКОЛИЋ СТАНИМИР

 05.10.2017.

304.

351-973/2016

16.08.2016.

ТАЛОЈЕВИЋ ДУШАНКА

 05.10.2017.

305.

351-295/2017

24.03.2017.

ПРЕДОЈЕВИЋ ДРАГОЉУБ

 05.10.2017.

306.

351-296/2017

24.03.2017.

ПРЕДОЈЕВИЋ ДРАГОЉУБ

 05.10.2017.

307.

351-297/2017

24.03.2017.

ПРЕДОЈЕВИЋ ДРАГОЉУБ

 05.10.2017.

308.

351-768/2003

06.11.2003.

ТОДОСИЈЕВИЋ РАДИВОЈЕ

 06.02.2017.

309.

351-2323/2010

10.03.2010.

ВАСИЛИЋ ЗЛАТКО

 06.02.2017.

310.

351-1004/2016

22.08.2016.

МИЛОСАВЉЕВИЋ РАДЕ

 06.02.2017.

311.

351-1040/2016

26.08.2016.

МИЛОВАНОВИЋ ИКОНИЈА

 06.02.2017.

312.

351-1219/2016

10.10.2016.

ГУЏИЋ ДОБРИВОЈЕ

 06.02.2017.

313.

351-1220/2016

10.10.2016.

ГУЏИЋ ДОБРИВОЈЕ

 06.02.2017.

314.

351-1325/2016

01.11.2016.

МАРИНОВИЋ ДРАГИША

 06.02.2017.

315.

351-1425/2016

16.11.2016.

ШАМИЋ ДРАГАН

 06.02.2017.

316.

351-1520/2016

13.12.2016.

ПЕТРОВИЋ ВОЈИСЛАВА

 06.02.2017.

317.

351-333/2016

01.04.2016.

ИЛИЋ ДРАГАН

 06.02.2017.

318.

351-334/2016

01.04.2016.

ИЛИЋ ДРАГАН

 06.02.2017.

319.

351-335/2016

01.04.2016.

ИЛИЋ ДРАГАН

 06.02.2017.

320.

351-336/2016

01.04.2016.

ИЛИЋ ДРАГАН

 06.02.2017.

321.

351-532/2016

11.05.2016.

МЛАДЕНОВИЋ БРАНИСЛАВ

 06.02.2017.

322.

351-99/2014

27.01.2014.

МИТРАШИНОВИЋ ВИШЕСЛАВА

 06.04.2016.

323.

351-120/2016

12.02.2016.

СТАЈКОВИЋ ДРАГИША

 06.04.2016.

324.

351-146/2016

22.02.2016.

ЊАГОЈЕВИЋ ЗАВИША И БРАНИСЛАВА

 06.04.2016.

325.

351-154/2016

24.02.2016.

БАЛЦОЈКИЋ ЕЛВИС

 06.04.2016.

326.

351-20/2016

12.01.2016.

СТАЈКОВИЋ ДРАГИША

 06.04.2016.

327.

351-21/2016

12.01.2016.

СТАЈКОВИЋ ДРАГИША

 06.04.2016.

328.

351-22/2016

12.01.2016.

СТАЈКОВИЋ ДРАГИША

 06.04.2016.

329.

351-1251/2016

17.10.2016.

ПОПОВИЋ СЛАВИША

 06.07.2017.

330.

351-1366/2016

09.11.2016.

ЂУРИЋ БРАНИСЛАВ

 06.07.2017.

331.

351-706/2016

23.06.2016.

ЛАЛИЋ МИЛИЈА

 06.07.2017.

332.

351-825/2016

19.07.2016.

МИТУЛА ВОЈИСЛАВА

 06.07.2017.

333.

351-826/2016

19.07.2016.

МИТУЛА ВОЈИСЛАВА

 06.07.2017.

334.

351-827/2016

19.07.2016.

МИТУЛА ВОЈИСЛАВА

 06.07.2017.

335.

351-828/2016

19.07.2016.

МИТУЛА ВОЈИСЛАВА

 06.07.2017.

336.

351-975/2016

16.08.2016.

ШАЛАРЕВИЋ КАТА

 06.07.2017.

337.

351-976/2016

16.08.2016.

ШАЛАРЕВИЋ КАТА

 06.07.2017.

338.

351-1197/2017

19.05.2017.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ХАЈДУК ВЕЉКО-ПЕТРОВИЋ 1896

 06.07.2017.

339.

351-545/2017

10.04.2017.

ПИСТОЛОВИЋ ЂОРЂЕ

 06.07.2017.

340.

351-546/2017

10.04.2017.

ПИСТОЛОВИЋ ЂОРЂЕ

 06.07.2017.

341.

351-608/2017

11.04.2017.

СТОЈИМИРОВИЋ СРЕТЕН

 06.07.2017.

342.

351-616/2017

12.04.2017.

СТОЈИМИРОВИЋ СРЕТЕН

 06.07.2017.

343.

351-728/2017

20.04.2017.

ПИСТОЛОВИЋ ЂОРЂЕ

 06.07.2017.

344.

351-89/2017

07.02.2017.

ИЛИЋ МИЋА

 06.07.2017.

345.

351-951/2017

08.05.2017.

П.Г.Т.А.Р "НЕШКО"

 06.07.2017.

346.

351-97/2017

09.02.2017.

ДИЈАНОВИЋ ЈОВАН

 06.07.2017.

347.

351-1066/2016

08.09.2016.

ЛУКЈАНОВИЋ ЈОВАНКА

 06.10.2016.

348.

351-453/2016

26.04.2016.

ЈОВАНОВИЋ САВА

 06.10.2016.

349.

351-454/2016

26.04.2016.

ЈОВАНОВИЋ САВА

 06.10.2016.

350.

351-460/2016

26.04.2016.

МИХАИЛОВИЋ САША

 06.10.2016.

351.

351-465/2016

27.04.2016.

ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН

 06.10.2016.

352.

351-511/2016

06.05.2016.

ДИМИТРИЈЕВИЋ НОВИЦА

 06.10.2016.

353.

351-551/2016

13.05.2016.

СПАСОЈЕВИЋ ДРАГОМИР

 06.10.2016.

354.

351-762/2016

01.07.2016.

ЧЕЧУЛОВИЋ ДРАГОЉУБ

 06.10.2016.

355.

351-772/2016

05.07.2016.

СУЛИЋ ВЛАЈКО

 06.10.2016.

356.

351-783/2016

11.07.2016.

ЈЕРИНИЋ СТОЈКО И ДАНИЦА

 06.10.2016.

357.

351-794/2016

11.07.2016.

ЛАПАДАТОВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 06.10.2016.

358.

351-80/2016

04.02.2016.

ЂОРЂЕВИЋ МАРИЈА

 06.10.2016.

359.

351-809/2016

13.07.2016.

МАТИЋ СЛОБОДАНКА И РИСТИЋ АНЂЕЛКА

 06.10.2016.

360.

351-82/2016

04.02.2016.

ЂОРЂЕВИЋ МАРИЈА

 06.10.2016.

361.

351-830/2016

19.07.2016.

ЛАПАДАТОВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 06.10.2016.

362.

351-839/2016

22.07.2016.

МАРИНКОВИЋ ДУШАН

 06.10.2016.

363.

351-882/2016

29.07.2016.

МИЋИЋЕЛОВИЋ МИРА

 06.10.2016.

364.

351-908/2016

02.08.2016.

МАРИНКОВИЋ ДУШАН

 06.10.2016.

365.

351-951/2016

10.08.2016.

НЕНЧИЋ СТАНОЈЕ

 06.10.2016.

366.

351-952/2016

10.08.2016.

НЕНЧИЋ СТАНОЈЕ

 06.10.2016.

367.

351-987/2016

18.08.2016.

НЕНЧИЋ БРАНИСЛАВА

 06.10.2016.

368.

351-988/2016

18.08.2016.

ЛИКСАРЕВИЋ ВЕСНА

 06.10.2016.

369.

351-989/2016

18.08.2016.

НЕНЧИЋ БРАНИСЛАВА

 06.10.2016.

370.

351-294/2009

29.09.2009.

ДИНИЋ ЉУБИША

 06.10.2017.

371.

351-76/2010

04.02.2010.

ПРУНАРЕВИЋ КОНСТАНЦИЈА

 06.10.2017.

372.

351-1005/2016

22.08.2016.

СТРАЈИНОВИЋ ЉУБИША

 06.10.2017.

373.

351-1006/2016

22.08.2016.

СТРАЈИНОВИЋ ЉУБИША

 06.10.2017.

374.

351-1088/2016

16.09.2016.

ШТИРБАНОВИЋ НЕНАД

 06.10.2017.

375.

351-1293/2016

27.10.2016.

ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН

 06.10.2017.

376.

351-1409/2016

15.11.2016.

ОПРИЋ ЗИНКА

 06.10.2017.

377.

351-84/2016

04.02.2016.

МАРИНКОВИЋ ДЕСАНКА

 06.10.2017.

378.

351-1081/2017

15.05.2017.

МИТУЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА

 06.10.2017.

379.

351-1116/2017

17.05.2017.

ИСАКОВИЋ АЛЕКСАНДАР

 06.10.2017.

380.

351-1172/2017

18.05.2017.

ГОЛУБОВИЋ СВЕТИСЛАВ

 06.10.2017.

381.

351-1460/2017

09.06.2017.

ОГЊАНОВИЋ МИХАЈЛО

 06.10.2017.

382.

351-181/2017

08.03.2017.

АРСЕНИЈЕВИЋ МИОДРАГ

 06.10.2017.

383.

351-182/2017

08.03.2017.

АРСЕНИЈЕВИЋ МИОДРАГ

 06.10.2017.

384.

351-1883/2017

28.06.2017.

СТОЈАДИНОВИЋ ЉУБИША

 06.10.2017.

385.

351-1884/2017

28.06.2017.

СТОЈАДИНОВИЋ ЉУБИША

 06.10.2017.

386.

351-1942/2017

30.06.2017.

РИСТИЋ СТЕВАН

 06.10.2017.

387.

351-1977/2017

03.07.2017.

ГОЛУБОВИЋ СВЕТИСЛАВ

 06.10.2017.

388.

351-2052/2017

11.07.2017.

НЕДЕЉКОВИЋ ДРАГИЦА

 06.10.2017.

389.

351-2053/2017

11.07.2017.

НЕДЕЉКОВИЋ ДРАГИЦА

 06.10.2017.

390.

351-2202/2017

21.07.2017.

СТОЈАДИНОВИЋ ЉУБИША

 06.10.2017.

391.

351-2732/2017

24.08.2017.

НЕДЕЉКОВИЋ ДРАГИЦА

 06.10.2017.

392.

351-2733/2017

24.08.2017.

НЕДЕЉКОВИЋ ДРАГИЦА

 06.10.2017.

393.

351-2734/2017

24.08.2017.

НЕДЕЉКОВИЋ ДРАГИЦА

 06.10.2017.

394.

351-2739/2017

25.08.2017.

МОРАРИЦИЋ БРАНИСЛАВА

 06.10.2017.

395.

351-2740/2017

25.08.2017.

МОРАРИЦИЋ БРАНИСЛАВА

 06.10.2017.

396.

351-2758/2017

31.08.2017.

ФОКШАНОВИЋ СРЕТЕН

 06.10.2017.

397.

351-348/2017

29.03.2017.

АДАМОВИЋ ЉУБИША

 06.10.2017.

398.

351-350/2017

29.03.2017.

АДАМОВИЋ ЉУБИША

 06.10.2017.

399.

351-351/2017

29.03.2017.

АДАМОВИЋ ЉУБИША

 06.10.2017.

400.

351-367/2017

30.03.2017.

МИЛОЈКОВИЋ САЊА

 06.10.2017.

401.

351-368/2017

30.03.2017.

МИЛОЈКОВИЋ САЊА

 06.10.2017.

402.

351-451/2017

06.04.2017.

БАЛЦОЈКИЋ ЂОРЂЕ

 06.10.2017.

403.

351-558/2017

10.04.2017.

ФИЛИПОВИЋ МИЛОРАД

 06.10.2017.

404.

351-559/2017

10.04.2017.

ФИЛИПОВИЋ МИЛОРАД

 06.10.2017.

405.

351-562/2017

10.04.2017.

ФИЛИПОВИЋ МИЛОРАД

 06.10.2017.

406.

351-563/2017

10.04.2017.

ФИЛИПОВИЋ МИЛОРАД

 06.10.2017.

407.

351-611/2017

11.04.2017.

АНТОНИЈЕВИЋ ДАЛИБОР

 06.10.2017.

408.

351-612/2017

11.04.2017.

АНТОНИЈЕВИЋ ДАЛИБОР

 06.10.2017.

409.

351-613/2017

11.04.2017.

АНТОНИЈЕВИЋ ДАЛИБОР

 06.10.2017.

410.

351-721/2017

20.04.2017.

ВАСИЉКИЋ ДРАГИША

 06.10.2017.

411.

351-788/2017

25.04.2017.

МИТУЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА

 06.10.2017.

412.

351-895/2017

26.04.2017.

БАДОЈЕВИЋ РАТОМИР

 06.10.2017.

413.

351-896/2017

26.04.2017.

БАДОЈЕВИЋ РАТОМИР

 06.10.2017.

414.

351-897/2017

26.04.2017.

БАДОЈЕВИЋ РАТОМИР

 06.10.2017.

415.

351-898/2017

26.04.2017.

БАДОЈЕВИЋ РАТОМИР

 06.10.2017.

416.

351-912/2017

27.04.2017.

БАДОЈЕВИЋ РАТОМИР

 06.10.2017.

417.

351-913/2017

27.04.2017.

БАДОЈЕВИЋ РАТОМИР

 06.10.2017.

418.

351-281/2003

06.08.2003.

ПЕТРОВИЋ БРАНКА

 06.12.2016.

419.

351-608/2003

31.10.2003.

ФИЛИПОВИЋ НАТАША

 06.12.2016.

420.

351-460/2006

16.10.2006.

ТРИФУНОВИЋ РОКСА

 06.12.2016.

421.

351-1166/2010

08.03.2010.

МАРИНКОВИЋ ЗОРАН

 06.12.2016.

422.

351-1227/2010

08.03.2010.

ЦОЛАНОВИЋ ДРАГИША

 06.12.2016.

423.

351-1228/2010

08.03.2010.

ЦОЛАНОВИЋ ДРАГИША

 06.12.2016.

424.

351-1229/2010

08.03.2010.

ЦОЛАНОВИЋ ДРАГУТИН

 06.12.2016.

425.

351-1375/2010

09.03.2010.

ДАШИЋ ЈУЛИЈАНА

 06.12.2016.

426.

351-2610/2010

11.03.2010.

РАШКОВИЋ ГОРДАНА

 06.12.2016.

427.

351-2787/2010

11.03.2010.

ПЕРИШИЋ ТОПЛИЦА

 06.12.2016.

428.

351-3211/2010

11.03.2010.

АНЂЕЛОВИЋ ДУШИЦА

 06.12.2016.

429.

351-3215/2010

11.03.2010.

АНЂЕЛОВИЋ ДУШИЦА

 06.12.2016.

430.

351-3219/2010

11.03.2010.

АНЂЕЛОВИЋ ДУШИЦА

 06.12.2016.

431.

351-749/2010

04.03.2010.

ИВАНОВИЋ ЖИВОЈИН

 06.12.2016.

432.

351-290/2015

24.12.2015.

ЈОВАНОВИЋ ДАНИЦА

 06.12.2016.

433.

351-326/2015

29.12.2015.

ЖИВКОВИЋ ДРАГОСЛАВ

 06.12.2016.

434.

351-327/2015

29.12.2015.

ЖИВКОВИЋ ДРАГОСЛАВ

 06.12.2016.

435.

351-329/2015

29.12.2015.

БИКИЋ МИРОСЛАВ

 06.12.2016.

436.

351-1073/2016

13.09.2016.

МАРЈАНОВИЋ ГОРАН

 06.12.2016.

437.

351-1134/2016

29.09.2016.

ПЕТРОВИЋ ДРАГИША

 06.12.2016.

438.

351-1135/2016

29.09.2016.

ПЕТРОВИЋ ДРАГИША

 06.12.2016.

439.

351-1180/2016

04.10.2016.

ПРВУЛОВИЋ ДРАГАН

 06.12.2016.

440.

351-1181/2016

04.10.2016.

ПРВУЛОВИЋ ДРАГАН

 06.12.2016.

441.

351-1182/2016

04.10.2016.

ПРВУЛОВИЋ ДРАГАН

 06.12.2016.

442.

351-1183/2016

04.10.2016.

ПРВУЛОВИЋ ДРАГАН

 06.12.2016.

443.

351-1197/2016

06.10.2016.

ЦОЛАНОВИЋ ДРАГИША

 06.12.2016.

444.

351-1198/2016

06.10.2016.

ЦОЛАНОВИЋ ДРАГИША

 06.12.2016.

445.

351-1199/2016

06.10.2016.

ЦОЛАНОВИЋ ДРАГИША

 06.12.2016.

446.

351-1221/2016

10.10.2016.

ВАЉАНОВИЋ СИНИША

 06.12.2016.

447.

351-1222/2016

10.10.2016.

ВАЉАНОВИЋ СИНИША

 06.12.2016.

448.

351-1223/2016

10.10.2016.

ВАЉАНОВИЋ СИНИША

 06.12.2016.

449.

351-1224/2016

10.10.2016.

ВАЉАНОВИЋ СИНИША

 06.12.2016.

450.

351-1253/2016

17.10.2016.

ЈУБЕЦИЋ ЉУБИНКА

 06.12.2016.

451.

351-1254/2016

17.10.2016.

ДЕДАУЦИЋ МИЛИЈА

 06.12.2016.

452.

351-1255/2016

17.10.2016.

ПАВЛОВИЋ ЉУБИША

 06.12.2016.

453.

351-1256/2016

17.10.2016.

ПАВЛОВИЋ ЉУБИША

 06.12.2016.

454.

351-1257/2016

17.10.2016.

ПАВЛОВИЋ ЉУБИША

 06.12.2016.

455.

351-1258/2016

17.10.2016.

ПАВЛОВИЋ ЉУБИША

 06.12.2016.

456.

351-1267/2016

20.10.2016.

ЦУКУЛОВИЋ ЖИВОРАД

 06.12.2016.

457.

351-1268/2016

20.10.2016.

ЦУКУЛОВИЋ ЖИВОРАД

 06.12.2016.

458.

351-1269/2016

20.10.2016.

ЦУКУЛОВИЋ СЛАВИЦА

 06.12.2016.

459.

351-1291/2016

27.10.2016.

МАТЕЈЕВИЋ ДЕЈАН И РАДИВОЈЕВ РАТКО

 06.12.2016.

460.

351-1292/2016

27.10.2016.

МАТЕЈЕВИЋ ДЕЈАН И РАДИВОЈЕВ РАТКО

 06.12.2016.

461.

351-1327/2016

01.11.2016.

МАТИЋ БОЖИДАР

 06.12.2016.

462.

351-1328/2016

01.11.2016.

МАТИЋ БОЖИДАР

 06.12.2016.

463.

351-1337/2016

02.11.2016.

ДОБРИЋ ЉУБИСАВ

 06.12.2016.

464.

351-1338/2016

02.11.2016.

ДОБРИЋ ЉУБИСАВ

 06.12.2016.

465.

351-263/2016

18.03.2016.

ЖИВКОВИЋ НИКОЛА

 06.12.2016.

466.

351-356/2016

06.04.2016.

ВЕЛИЋ МИЛЕВА И ЂОРЂЕ

 06.12.2016.

467.

351-674/2016

20.06.2016.

ЈЕРИЋ РАДМИЛА

 06.12.2016.

468.

351-833/2016

20.07.2016.

ФИЛИПОВИЋ СТАНИМИР

 06.12.2016.

469.

351-856/2016

26.07.2016.

ЦРНОГОРАЦ ИВИЦА

 06.12.2016.

470.

351-857/2016

26.07.2016.

ЦРНОГОРАЦ ИВИЦА

 06.12.2016.

471.

351-899/2016

02.08.2016.

РАДОМИРОВИЋ ОЛГА

 06.12.2016.

472.

351-900/2016

02.08.2016.

РАДОМИРОВИЋ ОЛГА

 06.12.2016.

473.

351-902/2016

02.08.2016.

АНДРЕЈЕВИЋ СЛОБОДАН

 06.12.2016.

474.

351-903/2016

02.08.2016.

АНДРЕЈЕВИЋ СЛОБОДАН

 06.12.2016.

475.

351-905/2016

02.08.2016.

АНДРЕЈЕВИЋ СЛОБОДАН

 06.12.2016.

476.

351-906/2016

02.08.2016.

АНДРЕЈЕВИЋ СЛОБОДАН

 06.12.2016.

477.

351-916/2016

04.08.2016.

МЛАДЕНОВИЋ БРАНКО

 06.12.2016.

478.

351-944/2016

10.08.2016.

ПЕТРОВИЋ ДЕНИС

 06.12.2016.

479.

351-992/2016

18.08.2016.

МАРКОВИЋ СЛАЂАНА

 06.12.2016.

480.

351-558/2006

26.10.2006.

ЖИВАНОВИЋ ВЕСНА

 07.09.2016.

481.

351-948/2003

11.11.2003.

РАДОВАНОВИЋ СРБОСЛАВ

 07.10.2016.

482.

351-1279/2010

08.03.2010.

СТОЈАНОВИЋ ЗЛАТОМИР

 07.10.2016.

483.

351-331/2010

25.02.2010.

РАДОСАВЉЕВИЋ ТИХОМИР

 07.10.2016.

484.

351-227/2013

25.11.2013.

НИКОЛИЋ ЖЕЉКО

 07.10.2016.

485.

351-278/2013

30.12.2013.

ЈОВИЋ БРАНКА

 07.10.2016.

486.

351-357/2010

26.02.2010.

БОРЦИЋ ЉУБИША

 08.03.2017.

487.

351-358/2010

26.02.2010.

БОРЦИЋ ЉУБИША

 08.03.2017.

488.

351-184/2016

01.03.2016.

ПАНОЈЕВИЋ МИЛЕ

 08.04.2016.

489.

351-23/2016

12.01.2016.

ПЕТРОВИЋ ЉУБИША

 08.04.2016.

490.

351-262/2016

18.03.2016.

ЗЛАТОЈЕВИЋ ЗЛАТА

 08.04.2016.

491.

351-543/2003

28.10.2003.

ЈЕВРИЋ ДУШКО

 08.08.2016.

492.

351-2738/2010

11.03.2010.

РОТАРЕВИЋ ДРАГУТИН

 08.08.2016.

493.

351-3204/2010

11.03.2010.

РАЈКОВИЋ ЉИЉАНА

 08.08.2016.

494.

351-767/2010

04.03.2010.

ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГИЦА

 08.08.2016.

495.

351-257/2013

13.12.2013.

ЂОРЂЕВИЋ МИЋА

 08.08.2016.

496.

351-575/2003

30.10.2003.

ЧУБЉИЋ ДРАГИША

 08.09.2017.

497.

351-1044/2016

29.08.2016.

ШАМИЋ ДРАГИША

 08.09.2017.

498.

351-1136/2016

29.09.2016.

ШАМИЋ ДРАГИША

 08.09.2017.

499.

351-1412/2016

16.11.2016.

РАДИЦОВИЋ ВЛАДИМИР

 08.09.2017.

500.

351-1413/2016

16.11.2016.

РАДИЦОВИЋ ВЛАДИМИР

 08.09.2017.

501.

351-1415/2016

16.11.2016.

РАДИЦОВИЋ ВЛАДИМИР

 08.09.2017.

502.

351-405/2016

13.04.2016.

БАЛУЦИЋ ЖИВОЈИН

 08.09.2017.

503.

351-479/2016

27.04.2016.

ПАВЛОВИЋ ЉУБОМИР

 08.09.2017.

504.

351-480/2016

27.04.2016.

ПАВЛОВИЋ ЉУБОМИР

 08.09.2017.

505.

351-481/2016

27.04.2016.

ПАВЛОВИЋ ЉУБОМИР

 08.09.2017.

506.

351-536/2016

12.05.2016.

НЕНЧИЋ ЛУКИЈАНКА И МОЛЕР СЛАВИЦА

 08.09.2017.

507.

351-725/2016

27.06.2016.

КОДИКИЋ ДУШКА

 08.09.2017.

508.

351-802/2016

13.07.2016.

БИЛАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР

 08.09.2017.

509.

351-947/2016

10.08.2016.

ТРАИЛОВИЋ МАРИЦА

 08.09.2017.

510.

351-997/2016

19.08.2016.

ГАЈИЋ ДУШИЦА

 08.09.2017.

511.

351-1067/2017

15.05.2017.

НЕГОИЦИЋ ДРАГОЉУБ

 08.09.2017.

512.

351-1450/2017

08.06.2017.

ВУЧКОВИЋ ДРАГАН

 08.09.2017.

513.

351-1481/2017

09.06.2017.

ПРВУЛОВИЋ ВОЈИСЛАВ

 08.09.2017.

514.

351-1482/2017

09.06.2017.

ПРВУЛОВИЋ ВОЈИСЛАВ

 08.09.2017.

515.

351-1923/2017

29.06.2017.

ЈОВИЋ ОЛГА И ЉУБИША

 08.09.2017.

516.

351-1994/2017

04.07.2017.

СУЛИЋ ПЕТАР

 08.09.2017.

517.

351-2023/2017

07.07.2017.

ПРВУЛОВИЋ ВОЈИСЛАВ

 08.09.2017.

518.

351-2318/2017

31.07.2017.

ВАКИЋ ЖИВКА

 08.09.2017.

519.

351-2448/2017

04.08.2017.

КРАЦАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР

 08.09.2017.

520.

351-2531/2017

10.08.2017.

ЧУКОВИЋ ДРАГАН

 08.09.2017.

521.

351-2532/2017

10.08.2017.

ЧУКОВИЋ ДРАГАН

 08.09.2017.

522.

351-547/2017

10.04.2017.

АНОКИЋ МИРОСЛАВ

 08.09.2017.

523.

351-679/2017

18.04.2017.

ТОНЧИЋ ВОЈА

 08.09.2017.

524.

351-69/2017

01.02.2017.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ДУШАНКА

 08.09.2017.

525.

351-70/2017

01.02.2017.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ДУШАНКА

 08.09.2017.

526.

351-824/2017

25.04.2017.

КОЖИЦИЋ ВОЈА

 08.09.2017.

527.

351-892/2010

05.03.2010.

КЕНИГЗБЕРГ МИРОСЛАВ

 09.06.2017.

528.

351-1149/2016

30.09.2016.

ПЕИССЕР СЕВЕРИНКА

 09.06.2017.

529.

351-367/2016

07.04.2016.

ПОПОВИЋ ИВАН

 09.06.2017.

530.

351-233/2017

16.03.2017.

МОМИРОВИЋ ДАНИЈЕЛА

 09.06.2017.

531.

351-234/2017

16.03.2017.

МОМИРОВИЋ ДАНИЈЕЛА

 09.06.2017.

532.

351-257/2017

20.03.2017.

ЈОНИЋ МИОДРАГ

 09.06.2017.

533.

351-521/2017

07.04.2017.

СТАНОЈЕВИЋ ДРАГАН И ГОРИЦА

 09.06.2017.

534.

351-522/2017

07.04.2017.

СТАНОЈЕВИЋ ДРАГАН И ГОРИЦА

 09.06.2017.

535.

351-523/2017

07.04.2017.

СТАНОЈЕВИЋ ДУШАНКА

 09.06.2017.

536.

351-524/2017

07.04.2017.

СТАНОЈЕВИЋ ДУШАНКА

 09.06.2017.

537.

351-628/2017

13.04.2017.

БАНКОВИЋ ДРАГАНА

 09.06.2017.

538.

351-754/2017

24.04.2017.

МИЛОШЕВИЋ БОРИСЛАВ

 09.06.2017.

539.

351-755/2017

24.04.2017.

МИЛОШЕВИЋ БОРИСЛАВ

 09.06.2017.

540.

351-756/2017

24.04.2017.

МИЛОШЕВИЋ БОРИСЛАВ

 09.06.2017.

541.

351-757/2017

24.04.2017.

МИЛОШЕВИЋ БОРИСЛАВ

 09.06.2017.

542.

351-1947/2010

10.03.2010.

ЛЕЧИЋ ПЕТАР

 10.02.2017.

543.

351-1356/2016

07.11.2016.

СТОЈИЉКОВИЋ НОВИЦА

 10.02.2017.

544.

351-1357/2016

07.11.2016.

СТОЈИЉКОВИЋ НОВИЦА

 10.02.2017.

545.

351-1392/2016

10.11.2016.

ЈАНКОВИЋ ЧЕДА

 10.02.2017.

546.

351-1393/2016

10.11.2016.

ЈАНКОВИЋ ЧЕДА

 10.02.2017.

547.

351-1495/2016

02.12.2016.

ПЕНТЕСЕСЦУ ДУШАНКА

 10.02.2017.

548.

351-458/2016

26.04.2016.

ДАНЕСКОВИЋ ЈОВАН

 10.02.2017.

549.

351-1326/2016

01.11.2016.

ЉУБОЈЕВИЋ МИЉА

 10.03.2017.

550.

351-1332/2016

02.11.2016.

МАРКОВИЋ ДРАГОСЛАВА

 10.03.2017.

551.

351-1342/2016

04.11.2016.

МАРИЋ АНА

 10.03.2017.

552.

351-1374/2016

09.11.2016.

ПАЈКИЋ САЊА

 10.03.2017.

553.

351-1378/2016

09.11.2016.

ПАЈКИЋ САЊА

 10.03.2017.

554.

351-1549/2016

27.12.2016.

НИКИЋ ГОРИЦА

 10.03.2017.

555.

351-1550/2016

27.12.2016.

НИКИЋ ГОРИЦА

 10.03.2017.

556.

351-538/2016

12.05.2016.

НЕНЧИЋ СЛАЂАН

 10.03.2017.

557.

351-118/2000

10.07.2000.

СТОЈИМИРОВИЋ СРЕТЕН

 10.07.2017.

558.

351-831/2010

05.03.2010.

НИКОЛИЋ ЉУБИНКА

 10.07.2017.

559.

351-376/2014

29.01.2014.

САРУХАН ДУШИЦА

 10.07.2017.

560.

351-101/2016

09.02.2016.

АНТОНОВИЋ МИХАЈЛО И ГОРИЦА

 11.05.2016.

561.

351-102/2016

10.02.2016.

ЈОВИЋ ДРАГИША

 11.05.2016.

562.

351-219/2016

10.03.2016.

СТАНКОВИЋ БОЈАН

 11.05.2016.

563.

351-220/2016

10.03.2016.

РАДУЛОВИЋ ЗОРАН

 11.05.2016.

564.

351-221/2016

10.03.2016.

РАДУЛОВИЋ ЗОРАН

 11.05.2016.

565.

351-222/2016

10.03.2016.

РАДУЛОВИЋ ЗОРАН

 11.05.2016.

566.

351-284/2016

22.03.2016.

ВУКОЈЕВИЋ МИЛОРАД

 11.05.2016.

567.

351-294/2016

23.03.2016.

НИКОЛИЋ НАДА

 11.05.2016.

568.

351-320/2016

28.03.2016.

РАДОЈИЧИЋ ИВАН

 11.05.2016.

569.

351-321/2016

28.03.2016.

ИЛИЋ БОЈАН

 11.05.2016.

570.

351-44/2016

18.01.2016.

СТЕПАНОВИЋ ПЕРСА

 11.05.2016.

571.

351-315/2015

28.12.2015.

ЏЕВЕРДАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР

 11.07.2016.

572.

351-118/2016

12.02.2016.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ЉИЉАНА И АЛЕКСИЋ БРАНКИЦА

 11.07.2016.

573.

351-119/2016

12.02.2016.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ЉИЉАНА И АЛЕКСИЋ БРАНКИЦА

 11.07.2016.

574.

351-633/2016

08.06.2016.

БАНКОВИЋ МИЛЕНИЈА

 11.07.2016.

575.

351-634/2016

08.06.2016.

БАНКОВИЋ МИЛЕНИЈА

 11.07.2016.

576.

351-492/2003

20.10.2003.

ПЕРИЦИЋ ПРЕДРАГ

 11.07.2017.

577.

351-493/2003

20.10.2003.

ПЕРИЦИЋ ПРЕДРАГ

 11.07.2017.

578.

351-367/2003

11.09.2003.

МАРИНКОВИЋ БОЖИДАР

 11.08.2016.

579.

351-1110/2010

08.03.2010.

ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГОСЛАВ

 11.08.2016.

580.

351-1111/2010

08.03.2010.

ЛАЗАРЕВИЋ НОВИЦА И ДРАГИЊА

 11.08.2016.

581.

351-227/2016

14.03.2016.

ЦАРАНОВИЋ ЈАСНА

 11.08.2016.

582.

351-438/2016

20.04.2016.

ГАВРИЛОВИЋ ДРАГИША

 11.08.2016.

583.

351-517/2016

09.05.2016.

СОКОЛОВИЋ БИСЕРКА

 11.08.2016.

584.

351-549/2016

13.05.2016.

СПАСОЈЕВИЋ ДРАГОМИР

 11.08.2016.

585.

351-550/2016

13.05.2016.

СПАСОЈЕВИЋ ДРАГОМИР

 11.08.2016.

586.

351-647/2016

16.06.2016.

ПЕЈКИЋ ИВАНА

 11.08.2016.

587.

351-688/2016

21.06.2016.

ФИРУЛОВИЋ ДРАГИША И ЉУБИША

 11.08.2016.

588.

351-689/2016

21.06.2016.

ФИРУЛОВИЋ ДРАГИША И ЉУБИША

 11.08.2016.

589.

351-733/2016

28.06.2016.

ЈОВИЋ ЗОРАН

 11.08.2016.

590.

351-626/2003

03.11.2003.

ТОДОРОВИЋ ВЛАДИМИР И МИРЈАНА

 12.04.2017.

591.

351-1045/2016

29.08.2016.

МАРИНОВИЋ АНТАНАСИЈЕ

 12.04.2017.

592.

351-1046/2016

29.08.2016.

МАРИНОВИЋ АНТАНАСИЈЕ

 12.04.2017.

593.

351-1115/2016

26.09.2016.

ЂОРЂЕВИЋ НИКОЛИНА

 12.04.2017.

594.

351-1343/2016

04.11.2016.

СИВУЛОВИЋ ДУШАНКА

 12.04.2017.

595.

351-1345/2016

04.11.2016.

СИВУЛОВИЋ ДУШАНКА

 12.04.2017.

596.

351-1482/2016

30.11.2016.

БАЛАНЕСКОВИЋ ЂОРЂЕ

 12.04.2017.

597.

351-998/2016

19.08.2016.

НИКОЛИЋ ДИВНА

 12.04.2017.

598.

351-119/2017

21.02.2017.

БРЗУЛОВИЋ ХРИСТИНА

 12.04.2017.

599.

351-131/2017

24.02.2017.

БАДИЋ МИЛА

 12.04.2017.

600.

351-132/2017

24.02.2017.

МАРКОВИЋ ЖИВКО

 12.04.2017.

601.

351-146/2017

02.03.2017.

КРСТИЋ МИЛУТИН

 12.04.2017.

602.

351-147/2017

02.03.2017.

КРСТИЋ МИЛУТИН

 12.04.2017.

603.

351-149/2017

02.03.2017.

НЕДЕЉКОВИЋ ЈАСМИНА, МЛАДЕН, ЖИКА И БРАНИСЛАВ

 12.04.2017.

604.

351-159/2017

03.03.2017.

ПРНИЋ МИОДРАГ

 12.04.2017.

605.

351-30/2017

25.01.2017.

СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР БУКОВО

 12.04.2017.

606.

351-4/2017

13.01.2017.

ТОДОРОВИЋ НЕНАД И НАДЕЖДА

 12.04.2017.

607.

351-6/2017

13.01.2017.

ТОДОРОВИЋ НЕНАД И НАДЕЖДА

 12.04.2017.

608.

351-163/2010

18.02.2010.

ПОПОВИЋ ТОМИСЛАВ

 12.07.2016.

609.

351-3270/2010

11.03.2010.

ПОПОВИЋ ТОМИСЛАВ

 12.07.2016.

610.

351-904/2016

02.08.2016.

ИЛИЋ СЛОБОДАН

 12.07.2017.

611.

351-1607/2017

19.06.2017.

МАРИНОВИЋ ЖАРКО

 12.07.2017.

612.

351-415/2017

04.04.2017.

МИТУЛОВИЋ МИЛЕН

 12.07.2017.

613.

351-1041/2016

26.08.2016.

ЈЕЛИЋ МАРИЈА

 12.10.2016.

614.

351-1042/2016

26.08.2016.

ЈЕЛИЋ МАРИЈА

 12.10.2016.

615.

351-1329/2003

12.11.2003.

КРАИТОРОВИЋ ВОЈИСЛАВ

 13.04.2017.

616.

351-1436/2003

13.11.2003.

ПАВЛОВИЋ СУЗАНА

 13.04.2017.

617.

351-1232/2010

08.03.2010.

ДИМИТРАШКОВИЋ ПЕРСИДА

 13.04.2017.

618.

351-746/2010

04.03.2010.

БРЗУЛОВИЋ ХРИСТИНА

 13.04.2017.

619.

351-747/2010

04.03.2010.

БРЗУЛОВИЋ МИЋА

 13.04.2017.

620.

351-821/2010

05.03.2010.

ВОЈИНОВИЋ ДРАГИША

 13.04.2017.

621.

351-195/2014

28.01.2014.

СТАНКОВИЋ ЦВЕТКО

 13.04.2017.

622.

351-1204/2003

12.11.2003.

ДАМЈАНОВИЋ ВЕСНА

 13.10.2017.

623.

351-1090/2016

20.09.2016.

РАЈЧИЋ ДРАГАН

 13.10.2017.

624.

351-1296/2016

27.10.2016.

ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН

 13.10.2017.

625.

351-2/2016

05.01.2016.

СТОЈКОВИЋ РАДМИЛА

 13.10.2017.

626.

351-492/2016

05.05.2016.

МАРИНОВИЋ РАТОМИР

 13.10.2017.

627.

351-991/2016

18.08.2016.

ПРЕДИЋ АЛЕКСАНДАР

 13.10.2017.

628.

351-1082/2017

15.05.2017.

ЖИВАНОВИЋ ДРАГАН

 13.10.2017.

629.

351-1083/2017

15.05.2017.

ЖИВАНОВИЋ ДРАГАН

 13.10.2017.

630.

351-1088/2017

16.05.2017.

СТАНКОВИЋ ДРАГИЦА

 13.10.2017.

631.

351-1089/2017

16.05.2017.

СТАНКОВИЋ ДРАГИЦА

 13.10.2017.

632.

351-1128/2017

18.05.2017.

МАКСИМОВИЋ ГОРАН

 13.10.2017.

633.

351-1133/2017

18.05.2017.

МАЛАШЕВИЋ ЦВЕТКО

 13.10.2017.

634.

351-1176/2017

19.05.2017.

МАКСИМОВИЋ ГОРАН

 13.10.2017.

635.

351-1350/2017

06.06.2017.

ЈОВАНОВИЋ ЉУБИША

 13.10.2017.

636.

351-2148/2017

19.07.2017.

ВЛАДЕЈИЋ МИЛИВОЈЕ

 13.10.2017.

637.

351-2149/2017

19.07.2017.

ВЛАДЕЈИЋ МИЛИВОЈЕ

 13.10.2017.

638.

351-2150/2017

19.07.2017.

ВЛАДЕЈИЋ МИЛИВОЈЕ

 13.10.2017.

639.

351-2190/2017

20.07.2017.

ЧУМПУЈЕРОВИЋ ДРАГОЉУБ

 13.10.2017.

640.

351-2191/2017

20.07.2017.

ЧУМПУЈЕРОВИЋ ДРАГОЉУБ

 13.10.2017.

641.

351-2296/2017

25.07.2017.

ЖИТАРЕВИЋ ЂОРЂИЦА

 13.10.2017.

642.

351-2561/2017

15.08.2017.

ЧУМПУЈЕРОВИЋ ДРАГОЉУБ

 13.10.2017.

643.

351-377/2017

31.03.2017.

БРАНКОВИЋ ДРАГУТИН

 13.10.2017.

644.

351-624/2017

12.04.2017.

СТЕФАНОВИЋ ДРАГИША

 13.10.2017.

645.

351-646/2017

13.04.2017.

ПАЛИГОРИЋ РУЖИЦА

 13.10.2017.

646.

351-647/2017

13.04.2017.

ПАЛИГОРИЋ РУЖИЦА

 13.10.2017.

647.

351-681/2017

18.04.2017.

РАЈЧИЋ ДРАГАН

 13.10.2017.

648.

351-377/2014

29.01.2014.

ЖИВАНОВИЋ ПРЕДРАГ

 13.11.2017.

649.

351-380/2014

29.01.2014.

ЖИВАНОВИЋ ПРЕДРАГ

 13.11.2017.

650.

351-1470/2016

28.11.2016.

СТОЈИМИРОВИЋ ЧЕДОМИР

 13.11.2017.

651.

351-1479/2016

30.11.2016.

ВЛАДУЛОВИЋ ИЗВОРИНКА

 13.11.2017.

652.

351-564/2016

17.05.2016.

МИРОЈКОВИЋ ЉУБИША

 13.11.2017.

653.

351-565/2016

17.05.2016.

МИРОЈКОВИЋ ЉУБИША

 13.11.2017.

654.

351-566/2016

17.05.2016.

МИРОЈКОВИЋ ЉУБИША

 13.11.2017.

655.

351-1148/2017

18.05.2017.

НИКОЛИЋ ДУШАН

 13.11.2017.

656.

351-1416/2017

08.06.2017.

СУРДУЛОВИЋ ЂОРЂЕ

 13.11.2017.

657.

351-1418/2017

08.06.2017.

СУРДУЛОВИЋ ЂОРЂЕ

 13.11.2017.

658.

351-1563/2017

16.06.2017.

РАЈКОВИЋ БОРИВОЈЕ

 13.11.2017.

659.

351-2000/2017

05.07.2017.

РАЈКОВИЋ БОРИВОЈЕ

 13.11.2017.

660.

351-2485/2017

07.08.2017.

КОЛИЦОВИЋ ЗОРКА И ЈОВИЋ СЛАЂАНА

 13.11.2017.

661.

351-2486/2017

07.08.2017.

КОЛИЦОВИЋ ЗОРКА И ЈОВИЋ СЛАЂАНА

 13.11.2017.

662.

351-2546/2017

11.08.2017.

КРЕЦОНИЋ МИША

 13.11.2017.

663.

351-2698/2017

23.08.2017.

УСИЋ ЉУБИША

 13.11.2017.

664.

351-2842/2017

08.09.2017.

ЧУРИЋ НАДЕЖДА

 13.11.2017.

665.

351-3000/2017

22.09.2017.

ПУДАРЕВИЋ СВЕТОЗАР И МИЋА

 13.11.2017.

666.

351-3067/2017

26.09.2017.

ЂОРЂЕВИЋ БОРИВОЈЕ

 13.11.2017.

667.

351-3430/2017

19.10.2017.

СУРДУЛОВИЋ ЂОРЂЕ

 13.11.2017.

668.

351-409/2017

03.04.2017.

БРЧЕРЕВИЋ ЉУБИНКА

 13.11.2017.

669.

351-410/2017

03.04.2017.

БРЧЕРЕВИЋ ЉУБИНКА

 13.11.2017.

670.

351-560/2017

10.04.2017.

ФИЛИПОВИЋ МИЛОРАД

 13.11.2017.

671.

351-561/2017

10.04.2017.

ФИЛИПОВИЋ МИЛОРАД

 13.11.2017.

672.

351-57/2016

22.01.2016.

ЈОНОВИЋ ДРАГИЦА И ДРАГОЉУБ

 14.03.2016.

673.

351-66/2016

29.01.2016.

СТАЈКОВИЋ ДАНИЈЕЛА

 14.03.2016.

674.

351-7/2016

05.01.2016.

СТОЈАНОВИЋ ОЛИВЕРА

 14.03.2016.

675.

351-8/2016

05.01.2016.

СТОЈАНОВИЋ ОЛИВЕРА

 14.03.2016.

676.

351-2048/2010

10.03.2010.

ЊАГОЈЕВИЋ МИЛЕНИЈА

 14.03.2017.

677.

351-2383/2010

10.03.2010.

ТРУЈАНОВИЋ МИЛЕ И ДРАГИЦА

 14.03.2017.

678.

351-1141/2016

29.09.2016.

МИТРОВИЋ РАДМИЛА

 14.03.2017.

679.

351-761/2016

01.07.2016.

СТОЈАНОВИЋ ЈАГОДИНКА

 14.03.2017.

680.

351-11/2017

17.01.2017.

НИКОЛИЋ ГОРДАН

 14.03.2017.

681.

351-12/2017

17.01.2017.

НИКОЛИЋ ГОРДАН

 14.03.2017.

682.

351-1085/2017

15.05.2017.

ВАСИЉЕВИЋ ЉУБИША

 14.07.2017.

683.

351-136/2017

24.02.2017.

ЈОВАНОВИЋ СЕНАД

 14.07.2017.

684.

351-1725/2017

21.06.2017.

НИКОЛИЋ ПРОФИР

 14.07.2017.

685.

351-568/2017

10.04.2017.

ПАВЛОВИЋ МИЛЕВА И СТАЈИЋ СТОЈАН

 14.07.2017.

686.

351-584/2017

10.04.2017.

ЈОВАНОВИЋ ИЗМАИЛА

 14.07.2017.

687.

351-585/2017

10.04.2017.

ЈОВАНОВИЋ ИЗМАИЛА

 14.07.2017.

688.

351-586/2017

10.04.2017.

ЈОВАНОВИЋ ИЗМАИЛА

 14.07.2017.

689.

351-252/2016

16.03.2016.

БАНКОВИЋ САША

 14.09.2017.

690.

351-995/2016

19.08.2016.

ГАЈИЋ ДУШИЦА

 14.09.2017.

691.

351-1006/2017

10.05.2017.

МЛАДЕНОВИЋ ДЕЈАН

 14.09.2017.

692.

351-1139/2017

18.05.2017.

ЂОРЂЕВИЋ БРАНИСЛАВ

 14.09.2017.

693.

351-1275/2017

26.05.2017.

ВАСИЉЕВИЋ НЕНАД

 14.09.2017.

694.

351-1276/2017

26.05.2017.

ВАСИЉЕВИЋ НЕНАД

 14.09.2017.

695.

351-138/2017

28.02.2017.

КИЛОФАНОВИЋ ЉУБИВОЈЕ

 14.09.2017.

696.

351-139/2017

28.02.2017.

КИЛОФАНОВИЋ ЉУБИВОЈЕ

 14.09.2017.

697.

351-140/2017

28.02.2017.

КИЛОФАНОВИЋ ЉУБИВОЈЕ

 14.09.2017.

698.

351-141/2017

28.02.2017.

КИЛОФАНОВИЋ ЉУБИВОЈЕ

 14.09.2017.

699.

351-152/2017

02.03.2017.

ЈОВАНОВИЋ ТИНКА-КИНА

 14.09.2017.

700.

351-186/2017

09.03.2017.

АЛЕКСИЋ ЗОРАН

 14.09.2017.

701.

351-1898/2017

28.06.2017.

ВЛАШИЋ ДРАГАН

 14.09.2017.

702.

351-1899/2017

28.06.2017.

ВЛАШИЋ ДРАГАН

 14.09.2017.

703.

351-1900/2017

28.06.2017.

ВЛАШИЋ ДРАГАН

 14.09.2017.

704.

351-1938/2017

30.06.2017.

ДИНУЛОВИЋ ДЕСАНКА

 14.09.2017.

705.

351-1939/2017

30.06.2017.

ДИНУЛОВИЋ ДЕСАНКА

 14.09.2017.

706.

351-1940/2017

30.06.2017.

ДИНУЛОВИЋ ДЕСАНКА

 14.09.2017.

707.

351-1943/2017

30.06.2017.

РИСТИЋ СТЕВАН

 14.09.2017.

708.

351-1944/2017

30.06.2017.

РИСТИЋ СТЕВАН

 14.09.2017.

709.

351-2031/2017

10.07.2017.

АРИЧЕВИЋ ДРАГАН

 14.09.2017.

710.

351-2032/2017

10.07.2017.

АРИЧЕВИЋ ДРАГАН

 14.09.2017.

711.

351-2034/2017

10.07.2017.

АРИЧЕВИЋ ДРАГАН

 14.09.2017.

712.

351-2452/2017

04.08.2017.

ЈОНОВИЋ ДРАГИЦА

 14.09.2017.

713.

351-2510/2017

09.08.2017.

МУРИЋ СЕНАДА

 14.09.2017.

714.

351-252/2017

17.03.2017.

СТАНКОВИЋ ЂОРЂЕ

 14.09.2017.

715.

351-253/2017

20.03.2017.

МЛАДЕНОВИЋ МИОДРАГ

 14.09.2017.

716.

351-2568/2017

16.08.2017.

ЈОРДАЧИЈЕВИЋ ДРАГИША

 14.09.2017.

717.

351-260/2017

21.03.2017.

КОЊАКОВИЋ ДРАГОЉУБ

 14.09.2017.

718.

351-333/2017

28.03.2017.

МУРИЋ СЕНАДА

 14.09.2017.

719.

351-506/2017

07.04.2017.

ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА, СТОЈАНОВИЋ ДАЛИБОР И САМБОЛЕК СВЕТЛАНА

 14.09.2017.

720.

351-507/2017

07.04.2017.

ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА, СТОЈАНОВИЋ ДАЛИБОР И САМБОЛЕК СВЕТЛАНА

 14.09.2017.

721.

351-597/2017

11.04.2017.

АДАМОВИЋ ЖИВКА

 14.09.2017.

722.

351-622/2017

12.04.2017.

БАРБИЋ ДЕЈАН

 14.09.2017.

723.

351-623/2017

12.04.2017.

БАРБИЋ ДЕЈАН

 14.09.2017.

724.

351-63/2017

01.02.2017.

ГАЧИЋ ДАНИЈЕЛ

 14.09.2017.

725.

351-685/2017

18.04.2017.

ВУКОМАНОВИЋ СТАНИША

 14.09.2017.

726.

351-793/2017

25.04.2017.

СТАНКОВИЋ ИВАН И МИЛЕ

 14.09.2017.

727.

351-1391/2003

13.11.2003.

БАЛЧАНОВИЋ ЈЕЛЕНА

 14.11.2017.

728.

351-1438/2010

09.03.2010.

БАЛЧАНОВИЋ ЈЕЛЕНА

 14.11.2017.

729.

351-1576/2010

09.03.2010.

КАРБУНАРЕВИЋ САВА

 14.11.2017.

730.

351-1578/2010

09.03.2010.

КАРБУНАРЕВИЋ САВА

 14.11.2017.

731.

351-1580/2010

09.03.2010.

КАРБУНАРЕВИЋ САВА

 14.11.2017.

732.

351-1718/2010

09.03.2010.

ТРАНИЋ МИОДРАГ

 14.11.2017.

733.

351-1721/2010

09.03.2010.

ТРАНИЋ МИОДРАГ

 14.11.2017.

734.

351-227/2010

23.02.2010.

НИЦУЛОВИЋ СТЕВАН

 14.11.2017.

735.

351-228/2010

23.02.2010.

НИЦУЛОВИЋ СТЕВАН

 14.11.2017.

736.

351-2763/2010

11.03.2010.

УСИЋ ЉУБИНКА И ЉУБИША

 14.11.2017.

737.

351-3138/2010

11.03.2010.

НИКОЛИЋ ДРАГОЉУБ

 14.11.2017.

738.

351-422/2016

18.04.2016.

МАРИНОВИЋ ЈОВАН

 14.11.2017.

739.

351-1193/2017

19.05.2017.

РАЈКОВИЋ ГОРАН

 14.11.2017.

740.

351-1204/2017

19.05.2017.

РАЈКОВИЋ ГОРАН

 14.11.2017.

741.

351-2888/2017

15.09.2017.

ЈОВАНОВИЋ АНЂЕЛКО

 14.11.2017.

742.

351-3167/2017

28.09.2017.

ВОЈИНОВИЋ МАРИЈА

 14.11.2017.

743.

351-708/2017

19.04.2017.

ДАНИЛОВИЋ ЈОВАН

 14.11.2017.

744.

351-318/2015

28.12.2015.

ИЛИЋ РАТКО И ИВАНКА

 15.03.2016.

745.

351-553/2006

26.10.2006.

МОНИЋ ЖИВКА И ДРАГИША

 15.07.2016.

746.

351-191/2016

01.03.2016.

ТАБАШЕВИЋ ДУШАНКА

 15.07.2016.

747.

351-338/2016

01.04.2016.

КУКИЋ РАДИЦА

 15.07.2016.

748.

351-376/2016

08.04.2016.

ДАВИДОВИЋ АЦА

 15.07.2016.

749.

351-501/2016

05.05.2016.

МАРИНОВИЋ МИЛЕ

 15.07.2016.

750.

351-54/2016

20.01.2016.

КАРАЏИЋ ТОМО

 15.07.2016.

751.

351-1441/2010

09.03.2010.

АНДРЕКУЛОВИЋ ДОБРИВОЈЕ

 15.08.2017.

752.

351-1444/2016

22.11.2016.

НЕГОЈИЦИЋ ЧЕДОМИР

 15.08.2017.

753.

351-1445/2016

22.11.2016.

НЕГОЈИЦИЋ ЧЕДОМИР

 15.08.2017.

754.

351-1490/2016

01.12.2016.

ГУДОЈЕВИЋ ЖАКЛИНА

 15.08.2017.

755.

351-366/2016

07.04.2016.

ПОПОВИЋ ИВАН

 15.08.2017.

756.

351-560/2016

17.05.2016.

ВОЈКИЋ МИРОСЛАВА

 15.08.2017.

757.

351-561/2016

17.05.2016.

ВОЈКИЋ МИРОСЛАВА

 15.08.2017.

758.

351-1007/2017

10.05.2017.

МЛАДЕНОВИЋ ДЕЈАН

 15.08.2017.

759.

351-1008/2017

10.05.2017.

МЛАДЕНОВИЋ ДЕЈАН

 15.08.2017.

760.

351-1015/2017

10.05.2017.

ЂУРИЋ ДЕЈАН

 15.08.2017.

761.

351-1107/2017

17.05.2017.

КУРТОВИЋ ДЕАН

 15.08.2017.

762.

351-1221/2017

22.05.2017.

ПОПОВИЋ ИВАН

 15.08.2017.

763.

351-1906/2017

29.06.2017.

ПАУНОВИЋ СЛОБОДАН И ВОЈИСЛАВКА

 15.08.2017.

764.

351-1907/2017

29.06.2017.

ПАУНОВИЋ СЛОБОДАН И ВОЈИСЛАВКА

 15.08.2017.

765.

351-195/2017

13.03.2017.

ГАВРИЛОВИЋ БЛАГОЈЕ

 15.08.2017.

766.

351-251/2017

17.03.2017.

ПИЋА НИКОЛА

 15.08.2017.

767.

351-271/2017

23.03.2017.

ПЕРИЋ МИРЈАНА

 15.08.2017.

768.

351-272/2017

23.03.2017.

ПЕРИЋ МИРЈАНА

 15.08.2017.

769.

351-77/2017

03.02.2017.

ЛИКЕРИЋ СЛАЂАН

 15.08.2017.

770.

351-79/2017

03.02.2017.

ЛИКЕРИЋ СЛАЂАН

 15.08.2017.

771.

351-80/2017

03.02.2017.

ЛИКЕРИЋ СЛАЂАН

 15.08.2017.

772.

351-804/2017

25.04.2017.

ДОБРИЋ МИЛОЈЕ

 15.08.2017.

773.

351-838/2017

25.04.2017.

АУТО ЦЕНТАР АДАМОВИЋ

 15.08.2017.

774.

351-948/2017

08.05.2017.

ПЕТРУЦИЋ РАДМИЛА

 15.08.2017.

775.

351-952/2017

08.05.2017.

ДОБРИЋ МИЛОЈЕ

 15.08.2017.

776.

351-569/2003

29.10.2003.

НЕГОИЦИЋ МИРОЉУБ

 15.09.2017.

777.

351-2002/2010

10.03.2010.

МАРИНКОВИЋ МИРОСЛАВА

 15.09.2017.

778.

351-3313/2010

11.03.2010.

ВАКИЋ ЖИВКА

 15.09.2017.

779.

351-3540/2010

11.03.2010.

НЕДЕЉКОВИЋ МОМИР

 15.09.2017.

780.

351-540/2010

02.03.2010.

СИМОНОВИЋ ГОРАН И МАРИЈА

 15.09.2017.

781.

351-915/2010

05.03.2010.

ГЕРГИЋ ИЛИЈА

 15.09.2017.

782.

351-1036/2016

26.08.2016.

БАЂОЈИЋ ЖИВОЈИН

 15.09.2017.

783.

351-1037/2016

26.08.2016.

БАЂОЈИЋ ЖИВОЈИН

 15.09.2017.

784.

351-1038/2016

26.08.2016.

БАЂОЈИЋ ЖИВОЈИН

 15.09.2017.

785.

351-1039/2016

26.08.2016.

БАЂОЈИЋ ЖИВОЈИН

 15.09.2017.

786.

351-1136/2017

18.05.2017.

ЂОРЂЕВИЋ БРАНИСЛАВ

 15.09.2017.

787.

351-1137/2017

18.05.2017.

ЂОРЂЕВИЋ БРАНИСЛАВ

 15.09.2017.

788.

351-1138/2017

18.05.2017.

ЂОРЂЕВИЋ БРАНИСЛАВ

 15.09.2017.

789.

351-2331/2010

10.03.2010.

ПЕТРОВИЋ НЕБОЈША

 15.12.2016.

790.

351-2335/2010

10.03.2010.

ПЕТРОВИЋ НЕБОЈША

 15.12.2016.

791.

351-3206/2010

11.03.2010.

АНЂЕЛОВИЋ М. ДУШИЦА

 15.12.2016.

792.

351-3227/2010

11.03.2010.

ПАВЛОВИЋ МИЛАН

 15.12.2016.

793.

351-3231/2010

11.03.2010.

ПАВЛОВИЋ МИЛАН

 15.12.2016.

794.

351-1022/2016

23.08.2016.

СОФИЋ ЗАВИША И ДРАГАН

 15.12.2016.

795.

351-1094/2016

20.09.2016.

РАДУЛОВИЋ МИРЈАНА

 15.12.2016.

796.

351-1128/2016

29.09.2016.

БАНКОВИЋ БОЖИДАР

 15.12.2016.

797.

351-1209/2016

07.10.2016.

ЈОВАНОВИЋ РАДИВОЈЕ

 15.12.2016.

798.

351-1215/2016

07.10.2016.

БАРБУЛОВИЋ ТИХОМИР

 15.12.2016.

799.

351-1229/2016

13.10.2016.

КОЊАКОВИЋ ТОДОР

 15.12.2016.

800.

351-1230/2016

13.10.2016.

КОЊАКОВИЋ ТОДОР

 15.12.2016.

801.

351-1231/2016

13.10.2016.

КОЊАКОВИЋ ТОДОР

 15.12.2016.

802.

351-1232/2016

13.10.2016.

КОЊАКОВИЋ ТОДОР

 15.12.2016.

803.

351-1252/2016

17.10.2016.

ЈУБЕЦИЋ ЉУБИНКА

 15.12.2016.

804.

351-1294/2016

27.10.2016.

КУРТОВИЋ МАТА

 15.12.2016.

805.

351-1295/2016

27.10.2016.

КУРТОВИЋ МАТА

 15.12.2016.

806.

351-1300/2016

27.10.2016.

СТАНКОВИЋ ЖАКЛИНА

 15.12.2016.

807.

351-1312/2016

31.10.2016.

ПАУНОВИЋ ДРАГИЦА

 15.12.2016.

808.

351-1403/2016

15.11.2016.

СТОЈАНОВИЋ МАТОШ

 15.12.2016.

809.

351-56/2016

20.01.2016.

ВОЈИНОВИЋ БРАНИСЛАВ

 15.12.2016.

810.

351-623/2016

01.06.2016.

КРАЧУНОВИЋ ДРАГИЦА

 15.12.2016.

811.

351-624/2016

01.06.2016.

КРАЧУНОВИЋ ДРАГИЦА

 15.12.2016.

812.

351-645/2016

16.06.2016.

МАРКОВИЋ ДРАГАН

 15.12.2016.

813.

351-67/2016

29.01.2016.

ЈОВАНОВИЋ СВЕТОЗАР

 15.12.2016.

814.

351-822/2016

18.07.2016.

ЂУЉАОВИЋ ЈОВАН И ЗЕЛЕНА

 15.12.2016.

815.

351-93/2016

08.02.2016.

СТАНИСАВЉЕВИЋ РАДИША

 15.12.2016.

816.

351-1108/2003

12.11.2003.

МАРИНОВИЋ ЖИВОЈИН

 16.01.2017.

817.

351-1470/2010

09.03.2010.

СПНУЛОВИЋ ПРЕДРАГ

 16.01.2017.

818.

351-254/2010

23.02.2010.

НИКОЛИЋ СЛОБОДАН

 16.01.2017.

819.

351-2605/2010

11.03.2010.

ЈОВАНОВИЋ МАРКО

 16.01.2017.

820.

351-656/2010

03.03.2010.

ПЕТРИЋ ЉУБИНКА

 16.01.2017.

821.

351-657/2010

03.03.2010.

ПЕТРИЋ ЉУБИНКА

 16.01.2017.

822.

351-137/2014

28.01.2014.

БАЛЦОЈКИЋ СМИЉАНА

 16.01.2017.

823.

351-1116/2016

26.09.2016.

МАРКОВИЋ ЗДЕНКА

 16.01.2017.

824.

351-1117/2016

26.09.2016.

МАРКОВИЋ ЗДЕНКА

 16.01.2017.

825.

351-1195/2016

05.10.2016.

ПЕТКОВИЋ ЉУБИША

 16.01.2017.

826.

351-1203/2016

07.10.2016.

БАЛАЧИКИЋ ГОРДАНА И НИКОЛА

 16.01.2017.

827.

351-1204/2016

07.10.2016.

БАЛАЧИКИЋ ГОРДАНА И НИКОЛА

 16.01.2017.

828.

351-1205/2016

07.10.2016.

БАЛАЧИКИЋ НИКОЛА

 16.01.2017.

829.

351-1206/2016

07.10.2016.

БАЛАЧИКИЋ НИКОЛА

 16.01.2017.

830.

351-1290/2016

26.10.2016.

РИСТИЋ МИЛОРАД

 16.01.2017.

831.

351-1339/2016

02.11.2016.

ДРАГОЈЕВИЋ БУДИМИР

 16.01.2017.

832.

351-1358/2016

07.11.2016.

БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБИША

 16.01.2017.

833.

351-1359/2016

07.11.2016.

БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБИША

 16.01.2017.

834.

351-1360/2016

07.11.2016.

БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБИША

 16.01.2017.

835.

351-1385/2016

09.11.2016.

ЈЕВТИЋ ДРАГИЦА

 16.01.2017.

836.

351-1387/2016

09.11.2016.

ГИЦИЋ ДАРА

 16.01.2017.

837.

351-1388/2016

09.11.2016.

ГИЦИЋ ДАРА

 16.01.2017.

838.

351-1389/2016

09.11.2016.

ГИЦИЋ ДАРА

 16.01.2017.

839.

351-1390/2016

09.11.2016.

ГИЦИЋ ДАРА

 16.01.2017.

840.

351-1391/2016

09.11.2016.

ГИЦИЋ ДАРА

 16.01.2017.

841.

351-1450/2016

22.11.2016.

ЂОРЂЕВИЋ ЉУБИША

 16.01.2017.

842.

351-1451/2016

22.11.2016.

ЂОРЂЕВИЋ ЉУБИША

 16.01.2017.

843.

351-1478/2016

30.11.2016.

ДОМ ЗА СТАРЕ "РАДОСТ"

 16.01.2017.

844.

351-1486/2016

01.12.2016.

ПАТЛИЏАНОВИЋ РАДИВОЈЕ

 16.01.2017.

845.

351-1487/2016

01.12.2016.

ПАТЛИЏАНОВИЋ РАДИВОЈЕ

 16.01.2017.

846.

351-1488/2016

01.12.2016.

ПАТЛИЏАНОВИЋ РАДИВОЈЕ

 16.01.2017.

847.

351-1496/2016

05.12.2016.

ЊЕГРОЈИЋ ДРАГОЉУБ И ЈЕЛИЦА

 16.01.2017.

848.

351-1516/2016

13.12.2016.

БУБУЛОВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 16.01.2017.

849.

351-1524/2016

14.12.2016.

СТЕПАНОВИЋ ГОРАН

 16.01.2017.

850.

351-1525/2016

14.12.2016.

СТЕПАНОВИЋ ЗОРИЦА

 16.01.2017.

851.

351-296/2016

24.03.2016.

НИЦУЛОВИЋ СЛОБОДАН

 16.01.2017.

852.

351-758/2016

01.07.2016.

ФИЦУЛОВИЋ ТАЊА

 16.01.2017.

853.

351-918/2016

04.08.2016.

ВОРХАУЕР ЉУБИНКА

 16.01.2017.

854.

351-1175/2003

12.11.2003.

РАШКОВИЋ ВЛАДО

 16.05.2016.

855.

351-495/2006

20.10.2006.

РАШКОВИЋ ВЛАДО

 16.05.2016.

856.

351-1572/2010

09.03.2010.

БАРБУЛОВИЋ ДРАГОЉУБ

 16.05.2016.

857.

351-1709/2010

09.03.2010.

РАШКОВИЋ ВЛАДО

 16.05.2016.

858.

351-2367/2010

10.03.2010.

ЈОВИЋ ДРАГИША

 16.05.2016.

859.

351-2382/2010

10.03.2010.

ЏАЏИЋ РОСА

 16.05.2016.

860.

351-3074/2010

11.03.2010.

ЛИКСАРЕВИЋ ДРАГИЦА И БОРИВОЈЕ

 16.05.2016.

861.

351-3093/2010

11.03.2010.

МЛАДЕНОВИЋ РАДУЛЕ

 16.05.2016.

862.

351-3427/2010

11.03.2010.

НЕНЧИЋ ГОРДАНКА

 16.05.2016.

863.

351-1050/2016

29.08.2016.

БОЖИНОВИЋ ДЕСАНКА

 16.11.2016.

864.

351-1071/2016

13.09.2016.

КИЦУЛОВИЋ ДРАГАН

 16.11.2016.

865.

351-1111/2016

23.09.2016.

БОЖИНОВИЋ ДЕСАНКА

 16.11.2016.

866.

351-1142/2016

29.09.2016.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ВИКТОРИЈА

 16.11.2016.

867.

351-1143/2016

29.09.2016.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ВИКТОРИЈА

 16.11.2016.

868.

351-1226/2016

11.10.2016.

ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР

 16.11.2016.

869.

351-1227/2016

11.10.2016.

ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР

 16.11.2016.

870.

351-1228/2016

11.10.2016.

ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР

 16.11.2016.

871.

351-1234/2016

13.10.2016.

БУБУЛОВИЋ НИКОЛА

 16.11.2016.

872.

351-1237/2016

14.10.2016.

НИКОЛИЋ ДУШИЦА

 16.11.2016.

873.

351-228/2016

14.03.2016.

ЈОВАНОВИЋ СТОЈАН И ЈОВАНОВИЋ ВУКА

 16.11.2016.

874.

351-289/2016

23.03.2016.

ЏЕЛАТОВИЋ ДРАГИЦА

 16.11.2016.

875.

351-464/2016

27.04.2016.

ПЕТРАШКОВИЋ СЛАЂАН

 16.11.2016.

876.

351-543/2016

12.05.2016.

МИЛОЈКОВИЋ МАРИНА

 16.11.2016.

877.

351-586/2016

24.05.2016.

ЛАЗАРЕВИЋ НИКОЛА

 16.11.2016.

878.

351-643/2016

16.06.2016.

СМАИЛОВИЋ РАДМИЛА

 16.11.2016.

879.

351-664/2016

17.06.2016.

НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДАР

 16.11.2016.

880.

351-665/2016

17.06.2016.

НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДАР

 16.11.2016.

881.

351-699/2016

21.06.2016.

ПОПОВИЋ-ЧУНГУРОВИЋ ДУШАНКА

 16.11.2016.

882.

351-700/2016

21.06.2016.

ПОПОВИЋ-ЧУНГУРОВИЋ ДУШАНКА

 16.11.2016.

883.

351-713/2016

24.06.2016.

НИКОЛАЈЕВИЋ НАТАША

 16.11.2016.

884.

351-734/2016

28.06.2016.

НИКОЛАЈЕВИЋ НАТАША И ГОГОНИЋ ТАТЈАНА

 16.11.2016.

885.

351-774/2016

06.07.2016.

ЂУРАШЕВИЋ САБРИНА

 16.11.2016.

886.

351-816/2016

15.07.2016.

НИКИЋ МАРИЈА

 16.11.2016.

887.

351-832/2016

20.07.2016.

ВАСИЉКИЋ СЛАВИЦА

 16.11.2016.

888.

351-837/2016

22.07.2016.

ГИЛИЋ ЉУБИША

 16.11.2016.

889.

351-855/2016

26.07.2016.

ЦРНОГОРАЦ ИВИЦА

 16.11.2016.

890.

351-858/2016

26.07.2016.

ЦРНОГОРАЦ ИВИЦА

 16.11.2016.

891.

351-888/2016

01.08.2016.

НИКОЛИЋ ДРАГОЉУБ

 16.11.2016.

892.

351-913/2016

04.08.2016.

ШАМИЋ ДРАГИША

 16.11.2016.

893.

351-914/2016

04.08.2016.

ШАМИЋ ДРАГИША

 16.11.2016.

894.

351-920/2016

04.08.2016.

ГАГИЋ ЂОРЂЕ

 16.11.2016.

895.

351-965/2016

12.08.2016.

НИКОЛИЋ ЖИВОРАД И ЉУБИЦА

 16.11.2016.

896.

351-977/2016

16.08.2016.

ЛУНГИЋ БОРИСЛАВ

 16.11.2016.

897.

351-990/2016

18.08.2016.

ГОГИЋ ДРАГУТИН

 16.11.2016.

898.

351-2792/2017

06.09.2017.

ЂОРИЋ СНЕЖАНА

 16.11.2017.

899.

351-317/2015

28.12.2015.

УНГУРЈАНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 16.12.2016.

900.

351-555/2016

16.05.2016.

ВОЈИНОВИЋ БРАНИСЛАВ

 16.12.2016.

901.

351-917/2016

04.08.2016.

ВОРХАУЕР ЉУБИНКА

 16.12.2016.

902.

351-284/2015

24.12.2015.

ДИМИТРИЈЕВИЋ БОРИВОЈЕ

 17.03.2017.

903.

351-163/2014

28.01.2014.

МИЛОВАНОВИЋ ТОМИЦА

 17.05.2016.

904.

351-261/2016

18.03.2016.

НЕДЕЉКОВИЋ ПЕТАР

 17.05.2016.

905.

351-272/2016

18.03.2016.

БАНКОВИЋ ЉУБИНКА

 17.05.2016.

906.

351-292/2016

23.03.2016.

МИЛИЋ АЛЕКСАНДАР

 17.05.2016.

907.

351-41/2016

18.01.2016.

ГРЕКУЛОВИЋ ДРАГИЦА

 17.05.2016.

908.

351-3240/2010

11.03.2010.

ДОКОЗА ГОРИЦА

 17.11.2017.

909.

351-3338/2010

11.03.2010.

ДОКОЗА ГОРИЦА

 17.11.2017.

910.

351-3345/2010

11.03.2010.

ДОКОЗА ГОРИЦА

 17.11.2017.

911.

351-1179/2016

04.10.2016.

МИЛУТИНОВИЋ ЈОВА

 17.11.2017.

912.

351-1353/2016

07.11.2016.

ЛАЛИЋ ЉУБА

 17.11.2017.

913.

351-1095/2017

17.05.2017.

СТЕВИЋ ВЕСНА

 17.11.2017.

914.

351-1359/2017

07.06.2017.

ФИЛЧИЋ СУЗАНА

 17.11.2017.

915.

351-167/2017

03.03.2017.

ЛАПАДАТОВИЋ СВЕТОЗАР

 17.11.2017.

916.

351-1769/2017

22.06.2017.

МАРТИНОВИЋ СЛАЂАНА И ЦАПУЛОВИЋ ДРАГАН

 17.11.2017.

917.

351-2071/2017

14.07.2017.

ЦВЕТКОВИЋ МИРЈАНА

 17.11.2017.

918.

351-2072/2017

14.07.2017.

ЦВЕТКОВИЋ МИРЈАНА

 17.11.2017.

919.

351-2073/2017

14.07.2017.

ЦВЕТКОВИЋ МИРЈАНА

 17.11.2017.

920.

351-2074/2017

14.07.2017.

ЦВЕТКОВИЋ МИРЈАНА

 17.11.2017.

921.

351-2086/2017

17.07.2017.

БЛИДАРЕВИЋ ВИТОМИР

 17.11.2017.

922.

351-2088/2017

17.07.2017.

БЛИДАРЕВИЋ ВИТОМИР

 17.11.2017.

923.

351-2457/2017

07.08.2017.

КОБАНОВИЋ ЂОРЂЕ

 17.11.2017.

924.

351-2856/2017

11.09.2017.

НИКИЋ ЉУБОМИР

 17.11.2017.

925.

351-43/2017

27.01.2017.

ЈЕЈИЦИЋ ДРАГИША

 17.11.2017.

926.

351-46/2017

27.01.2017.

КЕРОЈЕВИЋ ЈОВАН

 17.11.2017.

927.

351-817/2017

25.04.2017.

СТОЈАНОВИЋ МИЛОРАД

 17.11.2017.

928.

351-1439/2010

09.03.2010.

АНДРЕКУЛОВИЋ ЛИДИЈА

 18.08.2017.

929.

351-2239/2010

10.03.2010.

ПАУНОВИЋ ГОРИЦА

 18.08.2017.

930.

351-1260/2016

18.10.2016.

АНДРЕКУЛОВИЋ ЛИДИЈА

 18.08.2017.

931.

351-1334/2016

02.11.2016.

МИЛОВАНОВИЋ НАДА

 18.08.2017.

932.

351-1439/2016

18.11.2016.

ЖЕТИЋ ДРАГИША

 18.08.2017.

933.

351-1440/2016

18.11.2016.

ЖЕТИЋ ДРАГИША

 18.08.2017.

934.

351-1441/2016

18.11.2016.

ЖЕТИЋ ДРАГИША

 18.08.2017.

935.

351-1442/2016

18.11.2016.

ЖЕТИЋ ДРАГИША

 18.08.2017.

936.

351-1443/2016

18.11.2016.

ЖЕТИЋ ДРАГИША

 18.08.2017.

937.

351-396/2016

13.04.2016.

МИШИЋ МИЛЕНИЈА

 18.08.2017.

938.

351-673/2016

20.06.2016.

ИЛИЋ НАТАША

 18.08.2017.

939.

351-1106/2017

17.05.2017.

БОШКОВИЋ НИКОДИЈЕ

 18.08.2017.

940.

351-1235/2017

23.05.2017.

ГОЛИЋ ДРАГИЦА

 18.08.2017.

941.

351-1236/2017

23.05.2017.

ГОЛИЋ ДРАГИЦА

 18.08.2017.

942.

351-1356/2017

06.06.2017.

ВИЛАЈИЋ МАНДА

 18.08.2017.

943.

351-1442/2017

08.06.2017.

РИСТИЋ МАРИЈАНА, ИЛИНКА И ЧЕДОМИР

 18.08.2017.

944.

351-150/2017

02.03.2017.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ПЕТАР

 18.08.2017.

945.

351-151/2017

02.03.2017.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ПЕТАР

 18.08.2017.

946.

351-166/2017

03.03.2017.

ФРУНЗАРЕЛОВИЋ ЗОРАН

 18.08.2017.

947.

351-1908/2017

29.06.2017.

ПАУНОВИЋ СЛОБОДАН И ВОЈИСЛАВКА

 18.08.2017.

948.

351-196/2017

13.03.2017.

МАРИНОВИЋ ЉУБОМИР

 18.08.2017.

949.

351-197/2017

13.03.2017.

МАРИНОВИЋ ЉУБОМИР

 18.08.2017.

950.

351-199/2017

13.03.2017.

МАРИНОВИЋ ЉУБОМИР

 18.08.2017.

951.

351-334/2017

28.03.2017.

ФИЛИПОВИЋ ВЕРА

 18.08.2017.

952.

351-335/2017

28.03.2017.

ФИЛИПОВИЋ ВЕРА

 18.08.2017.

953.

351-336/2017

28.03.2017.

ФИЛИПОВИЋ ВЕРА

 18.08.2017.

954.

351-337/2017

28.03.2017.

ФИЛИПОВИЋ ВЕРА

 18.08.2017.

955.

351-343/2017

29.03.2017.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ЂОРЂИЦА

 18.08.2017.

956.

351-344/2017

29.03.2017.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ЂОРЂИЦА

 18.08.2017.

957.

351-353/2017

29.03.2017.

ПАТЛИЏАНОВИЋ ЉУБИША

 18.08.2017.

958.

351-354/2017

29.03.2017.

ПАТЛИЏАНОВИЋ ЉУБИША

 18.08.2017.

959.

351-355/2017

29.03.2017.

ПАТЛИЏАНОВИЋ ЉУБИША

 18.08.2017.

960.

351-360/2017

30.03.2017.

СТЕВАНОВИЋ ЧЕДОМИР

 18.08.2017.

961.

351-361/2017

30.03.2017.

СТЕВАНОВИЋ ЧЕДОМИР

 18.08.2017.

962.

351-375/2017

31.03.2017.

ЦИНОЈЕВИЋ ВОЈИСЛАВ И БАРБУЛОВИЋ СЛОБОДАН

 18.08.2017.

963.

351-424/2017

06.04.2017.

СТАЈКОВИЋ СРЂАН

 18.08.2017.

964.

351-425/2017

06.04.2017.

СТАЈКОВИЋ СРЂАН

 18.08.2017.

965.

351-588/2017

11.04.2017.

МИШИЋ ЗОРАН

 18.08.2017.

966.

351-607/2017

11.04.2017.

ТРУЈКИЋ ЗОРАН

 18.08.2017.

967.

351-1059/2016

31.08.2016.

СТЕФАНОВИЋ ДУШАН

 18.10.2016.

968.

351-1060/2016

31.08.2016.

СТЕФАНОВИЋ ДУШАН

 18.10.2016.

969.

351-215/2016

10.03.2016.

МАРЈАНОВИЋ РАДОЈЕ

 18.10.2016.

970.

351-216/2016

10.03.2016.

МАРЈАНОВИЋ РАДОЈЕ

 18.10.2016.

971.

351-249/2016

16.03.2016.

ИВАНОВИЋ ЈАСМИНА

 18.10.2016.

972.

351-349/2016

05.04.2016.

МАРКОВИЋ ЖИВАНКА

 18.10.2016.

973.

351-408/2016

14.04.2016.

ИКОНИЋ ДРАГИЦА

 18.10.2016.

974.

351-462/2016

27.04.2016.

РАДУЛОВИЋ ПЕТАР И СТАНА

 18.10.2016.

975.

351-463/2016

27.04.2016.

РАДУЛОВИЋ ПЕТАР И СТАНА

 18.10.2016.

976.

351-485/2016

27.04.2016.

РАДУЛОВИЋ НОВИЦА

 18.10.2016.

977.

351-486/2016

27.04.2016.

ЈОВАНОВИЋ СТОЈАН

 18.10.2016.

978.

351-487/2016

27.04.2016.

ЈОВАНОВИЋ СТОЈАН

 18.10.2016.

979.

351-489/2016

28.04.2016.

ПАШИЋ ДРАГАН

 18.10.2016.

980.

351-490/2016

28.04.2016.

ПАШИЋ ДРАГАН

 18.10.2016.

981.

351-497/2016

05.05.2016.

МАРИНОВИЋ ДРАГАН И ТАТЈАНА

 18.10.2016.

982.

351-602/2016

26.05.2016.

БАЈРАМОВИЋ ВЕРИЦА

 18.10.2016.

983.

351-666/2016

17.06.2016.

НОВАКОВИЋ СТЕПАН

 18.10.2016.

984.

351-780/2016

08.07.2016.

МАРИНКОВИЋ ДРАГАН

 18.10.2016.

985.

351-781/2016

08.07.2016.

МАРИНКОВИЋ ДРАГАН

 18.10.2016.

986.

351-785/2016

11.07.2016.

БОГДАНОВИЋ МИЛОСАВ

 18.10.2016.

987.

351-881/2016

29.07.2016.

МИЋИЋЕЛОВИЋ МИРА

 18.10.2016.

988.

351-892/2016

01.08.2016.

НИКОЛИЋ ДРАГОЉУБ, ЂУЈА И ДАЛИБОР

 18.10.2016.

989.

351-921/2016

04.08.2016.

ЈЕРЕМИЋ ЉИЉАНА

 18.10.2016.

990.

351-922/2016

04.08.2016.

ЈЕРЕМИЋ ЉИЉАНА

 18.10.2016.

991.

351-979/2016

16.08.2016.

НЕДЕЉКОВИЋ ДЕСИМИРКА

 18.10.2016.

992.

351-98/2016

09.02.2016.

МИЉКОВИЋ ВУКОСАВА

 18.10.2016.

993.

351-980/2016

16.08.2016.

НЕДЕЉКОВИЋ ДЕСИМИРКА

 18.10.2016.

994.

351-147/2016

22.02.2016.

ЦВЕТКОВИЋ АНА

 19.04.2016.

995.

351-149/2016

23.02.2016.

ИГИЋ ЉИЉАНА

 19.04.2016.

996.

351-150/2016

23.02.2016.

ИГИЋ ЉИЉАНА

 19.04.2016.

997.

351-177/2016

01.03.2016.

ИГИЋ ЉИЉАНА

 19.04.2016.

998.

351-319/2016

28.03.2016.

РАДОЈИЧИЋ ИВАН

 19.04.2016.

999.

351-2011/2017

06.07.2017.

ТОДОРОВИЋ ДОБРИВОЈЕ

 19.10.2017.

1000.

351-2012/2017

06.07.2017.

ТОДОРОВИЋ ДОБРИВОЈЕ

 19.10.2017.

1001.

351-2013/2017

06.07.2017.

ТОДОРОВИЋ ДОБРИВОЈЕ

 19.10.2017.

1002.

351-2035/2017

11.07.2017.

МУСИЋ МЕТОДИЈЕ

 19.10.2017.

1003.

351-2036/2017

11.07.2017.

МУСИЋ МЕТОДИЈЕ

 19.10.2017.

1004.

351-2317/2017

31.07.2017.

СИВУЛОВИЋ ВИДОСАВА

 19.10.2017.

1005.

351-113/2017

20.02.2017.

ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГИЦА

 20.03.2017.

1006.

351-114/2017

20.02.2017.

БРЧЕРЕВИЋ ЉУБИНКА

 20.03.2017.

1007.

351-115/2017

20.02.2017.

БРЧЕРЕВИЋ ЉУБИНКА

 20.03.2017.

1008.

351-116/2017

20.02.2017.

КУТКУРЕЗОВИЋ ГОРАН

 20.03.2017.

1009.

351-117/2017

20.02.2017.

КУТКУРЕЗОВИЋ ГОРАН

 20.03.2017.

1010.

351-20/2017

20.01.2017.

БЕЛИЋ ДРАГАН

 20.03.2017.

1011.

351-21/2017

20.01.2017.

БЕЛИЋ ДРАГАН

 20.03.2017.

1012.

351-22/2017

20.01.2017.

БЕЛИЋ ДРАГАН

 20.03.2017.

1013.

351-23/2017

20.01.2017.

БЕЛИЋ ДРАГАН

 20.03.2017.

1014.

351-26/2017

24.01.2017.

ИГЊАТОВИЋ РАДИЦА

 20.03.2017.

1015.

351-27/2017

24.01.2017.

ИГЊАТОВИЋ РАДИЦА

 20.03.2017.

1016.

351-9/2017

17.01.2017.

СТАНКОВИЋ ЈОВА

 20.03.2017.

1017.

351-552/2003

28.10.2003.

НИКОЛИЋ НАДА

 20.10.2017.

1018.

351-1418/2010

09.03.2010.

ГИЦИЋ РАДМИЛА

 20.10.2017.

1019.

351-776/2010

04.03.2010.

ГИЦИЋ РАДМИЛА

 20.10.2017.

1020.

351-1077/2016

14.09.2016.

НИКОЛИЋ ХРИСТИНА

 20.10.2017.

1021.

351-1140/2016

29.09.2016.

ПАВЛОВИЋ ВЕЉКО

 20.10.2017.

1022.

351-1189/2016

05.10.2016.

ЛЕКИЋ ИВИЦА

 20.10.2017.

1023.

351-1190/2016

05.10.2016.

ЛЕКИЋ ИВИЦА

 20.10.2017.

1024.

351-1191/2016

05.10.2016.

ЛЕКИЋ ИВИЦА

 20.10.2017.

1025.

351-1192/2016

05.10.2016.

ЛЕКИЋ ИВИЦА

 20.10.2017.

1026.

351-1194/2016

05.10.2016.

ПРСТИЋ РАТОМИРКА

 20.10.2017.

1027.

351-1346/2016

04.11.2016.

КАЧУЛАРЕВИЋ МАРИЈА

 20.10.2017.

1028.

351-1347/2016

04.11.2016.

КАЧУЛАРЕВИЋ МАРИЈА

 20.10.2017.

1029.

351-1371/2016

09.11.2016.

ПРВУЛОВИЋ СЛОБОДАН

 20.10.2017.

1030.

351-1372/2016

09.11.2016.

ПРВУЛОВИЋ СЛОБОДАН

 20.10.2017.

1031.

351-1220/2017

19.05.2017.

ЏИМРИЋ МИЛЕНИЈА

 20.10.2017.

1032.

351-1305/2017

01.06.2017.

ЊАГОЈЕВИЋ СЛАВИША

 20.10.2017.

1033.

351-1840/2017

23.06.2017.

ЧУЧУЛОВИЋ ЈАДРАНКА

 20.10.2017.

1034.

351-2173/2017

20.07.2017.

ЈАНКОВИЋ ЂУРЂА

 20.10.2017.

1035.

351-778/2003

07.11.2003.

ГУЈАШ ЛУНА

 20.12.2016.

1036.

351-1163/2016

03.10.2016.

ФУДУЛОВИЋ ЖИВОЈИН

 20.12.2016.

1037.

351-1280/2016

25.10.2016.

ЂОРЂЕВИЋ ЖИВКА

 20.12.2016.

1038.

351-1281/2016

25.10.2016.

ЂОРЂЕВИЋ ЖИВКА

 20.12.2016.

1039.

351-1282/2016

25.10.2016.

ЂОРЂЕВИЋ ЖИВКА

 20.12.2016.

1040.

351-254/2016

17.03.2016.

ГРУЈИЋ НЕНАД

 20.12.2016.

1041.

351-806/2016

13.07.2016.

ГОЛУБОВИЋ ВЕРА

 20.12.2016.

1042.

351-1318/2016

01.11.2016.

АНЂЕЛОВИЋ БОРИВОЈЕ

 21.03.2017.

1043.

351-94/2016

08.02.2016.

ФИЛИПОВИЋ СЛАВКА

 21.03.2017.

1044.

351-429/2014

29.01.2014.

АРСИЋ МОМЧИЛО И БИЉАНА

 21.04.2017.

1045.

351-1348/2016

07.11.2016.

ФИЦУЛОВИЋ БРАНКА

 21.04.2017.

1046.

351-1517/2016

13.12.2016.

ФИЦУЛОВИЋ БРАНКА

 21.04.2017.

1047.

351-737/2016

29.06.2016.

ПОПОВИЋ САША

 21.04.2017.

1048.

351-739/2016

29.06.2016.

ПОПОВИЋ САША

 21.04.2017.

1049.

351-740/2016

29.06.2016.

ПОПОВИЋ САША

 21.04.2017.

1050.

351-813/2016

14.07.2016.

ЈАНКОВИЋ ЂОРЂЕ

 21.04.2017.

1051.

351-814/2016

14.07.2016.

ЈАНКОВИЋ ЂОРЂЕ

 21.04.2017.

1052.

351-148/2017

02.03.2017.

КРСТИЋ МИЛАДИН

 21.04.2017.

1053.

351-339/2017

28.03.2017.

ЗДРАВКОВИЋ ВЕСНА

 21.04.2017.

1054.

351-90/2017

08.02.2017.

ТОМИЋ НЕША

 21.04.2017.

1055.

351-91/2017

08.02.2017.

ТОМИЋ НЕША

 21.04.2017.

1056.

351-92/2017

08.02.2017.

ТОМИЋ НЕША

 21.04.2017.

1057.

351-93/2017

08.02.2017.

ТОМИЋ НЕША

 21.04.2017.

1058.

351-1685/2010

09.03.2010.

СТАНКОВИЋ РАДМИЛА

 21.07.2017.

1059.

351-1008/2016

22.08.2016.

ЂУРИЋ ПЕТАР

 21.07.2017.

1060.

351-1259/2016

18.10.2016.

СИМИЋ ЗЛАТОМИР

 21.07.2017.

1061.

351-1491/2016

01.12.2016.

ГУДОЈЕВИЋ ЖАКЛИНА

 21.07.2017.

1062.

351-1357/2017

07.06.2017.

ПЕТРУЦИЋ СТЕВАН

 21.07.2017.

1063.

351-220/2017

15.03.2017.

БРАНДИЋ ДИМИТРИЈЕ

 21.07.2017.

1064.

351-221/2017

15.03.2017.

БРАНДИЋ ДИМИТРИЈЕ

 21.07.2017.

1065.

351-986/2017

09.05.2017.

МИЈУЦИЋ МИЛЕН

 21.07.2017.

1066.

351-141/2000

23.08.2000.

ВАСИЉЕВИЋ ЉУБИША

 22.03.2016.

1067.

351-165/2006

29.05.2006.

РПУЛОВИЋ АЦА

 22.03.2016.

1068.

351-2899/2010

11.03.2010.

ВЛАДЕЈИЋ ДРАГИ

 22.03.2016.

1069.

351-108/2000

19.06.2000.

МАРИНОВИЋ РУЖА

 22.11.2016.

1070.

351-963/2003

11.11.2003.

ВЕЛИЧКОВИЋ ЉИЉАНА

 22.11.2016.

1071.

351-1903/2010

10.03.2010.

ПОПОВИЋ ЂОРЂЕ

 22.11.2016.

1072.

351-247/2010

23.02.2010.

РАЈИЋ МИРКАМ ЗЛАТКО И МИЛАДИНКА

 22.11.2016.

1073.

351-129/2014

27.01.2014.

САВИЋ БРАНКО

 22.11.2016.

1074.

351-1009/2016

23.08.2016.

СТОЈКОВИЋ ЂОРЂЕ

 22.11.2016.

1075.

351-1010/2016

23.08.2016.

СТОЈКОВИЋ ЂОРЂЕ

 22.11.2016.

1076.

351-1016/2016

23.08.2016.

ГРЕКУЛОВИЋ НЕВЕН

 22.11.2016.

1077.

351-1017/2016

23.08.2016.

ГРЕКУЛОВИЋ НЕВЕН

 22.11.2016.

1078.

351-1018/2016

23.08.2016.

ГРЕКУЛОВИЋ БОРИСЛАВА

 22.11.2016.

1079.

351-1019/2016

23.08.2016.

ГРЕКУЛОВИЋ БОРИСЛАВА

 22.11.2016.

1080.

351-1029/2016

25.08.2016.

КИКИЋ ДРАГИША

 22.11.2016.

1081.

351-1110/2016

23.09.2016.

КОСТИЋ СЛОБОДАНКА

 22.11.2016.

1082.

351-1138/2016

29.09.2016.

ЂОРЂИЕСКА ЉИЉАНА

 22.11.2016.

1083.

351-1139/2016

29.09.2016.

ЂОРЂИЕСКА ЉИЉАНА

 22.11.2016.

1084.

351-1151/2016

30.09.2016.

АТАНАСИЈЕВИЋ ЉУБИША

 22.11.2016.

1085.

351-1152/2016

30.09.2016.

АТАНАСИЈЕВИЋ ЉУБИША

 22.11.2016.

1086.

351-1304/2016

27.10.2016.

ЏЕВЕРДАНОВИЋ ДРАГИЊА

 22.11.2016.

1087.

351-494/2016

05.05.2016.

МАРИНОВИЋ НОВИЦА

 22.11.2016.

1088.

351-495/2016

05.05.2016.

МАРИНОВИЋ НОВИЦА

 22.11.2016.

1089.

351-651/2016

16.06.2016.

ЂОРМИЋ ДРАГИЦА

 22.11.2016.

1090.

351-726/2016

27.06.2016.

ФИРУЛОВИЋ ЉУБИША

 22.11.2016.

1091.

351-983/2016

17.08.2016.

ДАБЕСКОВИЋ ДУШАНКА

 22.11.2016.

1092.

351-1309/2003

12.11.2003.

СТОЈАНОСКИ СТОЈАН

 23.02.2017.

1093.

351-1310/2010

09.03.2010.

ДИМИТРАШКОВИЋ ЈОВАН

 23.02.2017.

1094.

351-1312/2010

09.03.2010.

ДИМИТРАШКОВИЋ ЈОВАН

 23.02.2017.

1095.

351-1313/2010

09.03.2010.

ДИМИТРАШКОВИЋ ЈОВАН

 23.02.2017.

1096.

351-1314/2010

09.03.2010.

ДИМИТРАШКОВИЋ ЈОВАН

 23.02.2017.

1097.

351-3431/2010

11.03.2010.

ДИДИЋ МОМЧИЛО

 23.02.2017.

1098.

351-3436/2010

11.03.2010.

ДИДИЋ МОМЧИЛО

 23.02.2017.

1099.

351-562/2010

03.03.2010.

БОГОЈЕВИЋ БОЖИДАР

 23.02.2017.

1100.

351-856/2010

05.03.2010.

ПЕТКОВИЋ ДРАГОМИР

 23.02.2017.

1101.

351-1210/2016

07.10.2016.

ЦАРАНОВИЋ ДРАГИЦА

 23.02.2017.

1102.

351-1311/2016

28.10.2016.

ТОДИЋ ДРАГИША

 23.02.2017.

1103.

351-1355/2016

07.11.2016.

ЈАНКОВИЋ БОЖИДАР

 23.02.2017.

1104.

351-1365/2016

09.11.2016.

ЈАНКОВИЋ БОЖИДАР

 23.02.2017.

1105.

351-1386/2016

09.11.2016.

ТРАИЛОВИЋ МИЉА

 23.02.2017.

1106.

351-1504/2016

06.12.2016.

ДУДИКИЋ ДИМИТРИЈЕ

 23.02.2017.

1107.

351-1510/2016

09.12.2016.

КОДИКИЋ КОСАРА

 23.02.2017.

1108.

351-1523/2016

14.12.2016.

ДУДИКИЋ ДИМИТРИЈЕ

 23.02.2017.

1109.

351-1534/2016

20.12.2016.

КОЊАКОВИЋ ДРАГОЉУБ

 23.02.2017.

1110.

351-1535/2016

20.12.2016.

КОЊАКОВИЋ ДРАГОЉУБ

 23.02.2017.

1111.

351-180/2016

01.03.2016.

ФИРУЛОВИЋ ДРАГУТИН

 23.02.2017.

1112.

351-192/2016

01.03.2016.

СТЕФАНОВИЋ ВИДОСАВА

 23.02.2017.

1113.

351-278/2016

22.03.2016.

ПАЈИЋ РАДОМИР

 23.02.2017.

1114.

351-792/2016

11.07.2016.

МИЛЕНОВИЋ ДЕСАНКА

 23.02.2017.

1115.

351-800/2016

13.07.2016.

МИЛОЈКОВИЋ ЗОРИЦА И КОСАРА

 23.02.2017.

1116.

351-801/2016

13.07.2016.

МИЛОЈКОВИЋ ЗОРИЦА И КОСАРА

 23.02.2017.

1117.

351-874/2016

29.07.2016.

ЈАНКОВИЋ ДРАГОМИР

 23.02.2017.

1118.

351-875/2016

29.07.2016.

ЈАНКОВИЋ ДРАГОМИР

 23.02.2017.

1119.

351-876/2016

29.07.2016.

ЈАНКОВИЋ ДРАГОМИР

 23.02.2017.

1120.

351-413/2007

26.12.2007.

ИВКОВИЋ МОМЧИЛО

 23.03.2017.

1121.

351-125/2010

12.02.2010.

ЧОГИЋ ТОМИСЛАВ

 23.03.2017.

1122.

351-2130/2010

10.03.2010.

ЈАНКОВИЋ СВЕТЛАНА

 23.03.2017.

1123.

351-2132/2010

10.03.2010.

ЈАНКОВИЋ СВЕТЛАНА

 23.03.2017.

1124.

351-2485/2010

10.03.2010.

КОЛИЋ ДРАГОЉУБ

 23.03.2017.

1125.

351-815/2010

05.03.2010.

АРСИЋ БОГОСЛАВ

 23.03.2017.

1126.

351-134/2014

28.01.2014.

ЦАРАНОВИЋ ДРАГИЦА

 23.03.2017.

1127.

351-1513/2016

13.12.2016.

МИЛИЋ ЗЛАТИЦА И МИЛИВОЈЕ

 23.03.2017.

1128.

351-1514/2016

13.12.2016.

МИЛИЋ ДРАГА

 23.03.2017.

1129.

351-1515/2016

13.12.2016.

МИЛИЋ ДРАГА

 23.03.2017.

1130.

351-1547/2016

27.12.2016.

КОЛИЋ АЛЕКСАНДАР

 23.03.2017.

1131.

351-1548/2016

27.12.2016.

КОЛИЋ АЛЕКСАНДАР

 23.03.2017.

1132.

351-741/2016

29.06.2016.

ЂОРЂЕВИЋ ВЕСНА

 23.03.2017.

1133.

351-1176/2003

12.11.2003.

КАЛУЂЕРОВИЋ МИЛАН

 23.05.2016.

1134.

351-278/2010

24.02.2010.

ВЕЉКОВИЋ ЂОРЂЕ

 23.05.2016.

1135.

351-311/2015

28.12.2015.

ПРЕДИЋ ДАЛИБОР

 23.05.2016.

1136.

351-328/2015

29.12.2015.

НИКОЛИЋ ИГОР

 23.05.2016.

1137.

351-330/2015

30.12.2015.

НИКОЛИЋ ИСИДОРА

 23.05.2016.

1138.

351-337/2015

30.12.2015.

ВЕЗУРИЋ ДРАГОЉУБ

 23.05.2016.

1139.

351-162/2016

25.02.2016.

ТОДОРОВИЋ ЈОВАН

 23.05.2016.

1140.

351-203/2016

09.03.2016.

МИЛИЋ МИЛАДИНОВИЋ ДАНИЈЕЛА И МИЛУТИНОВИЋ ГАБРИЈЕЛА

 23.05.2016.

1141.

351-271/2016

18.03.2016.

БАНКОВИЋ ЉУБИНКА

 23.05.2016.

1142.

351-291/2016

23.03.2016.

НИКОЛИЋ ИГОР

 23.05.2016.

1143.

351-344/2016

04.04.2016.

ПАНТЕЛИЋ НЕВЕНКА

 23.05.2016.

1144.

351-345/2016

04.04.2016.

МАРИНОВИЋ ДРАГИЦА И ЈЕЛЕНА

 23.05.2016.

1145.

351-420/2016

18.04.2016.

САНДУЛОВИЋ ДРАГОЉУБ

 23.05.2016.

1146.

351-45/2016

20.01.2016.

ВАЉАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР

 23.05.2016.

1147.

351-71/2016

01.02.2016.

ЗУБАНОВИЋ СНЕЖАНА

 23.05.2016.

1148.

351-395/2016

13.04.2016.

МИШИЋ МИЛЕНИЈА

 23.08.2016.

1149.

351-579/2016

20.05.2016.

ЈАНКОВИЋ МАРКО

 23.08.2016.

1150.

351-590/2016

24.05.2016.

МАТЕЈЕВИЋ БАНЕ

 23.08.2016.

1151.

351-591/2016

24.05.2016.

МАТЕЈЕВИЋ БАНЕ

 23.08.2016.

1152.

351-669/2016

17.06.2016.

ЏЕВЕРДАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР

 23.08.2016.

1153.

351-670/2016

17.06.2016.

ЏЕВЕРДАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР

 23.08.2016.

1154.

351-671/2016

17.06.2016.

ЏЕВЕРДАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР

 23.08.2016.

1155.

351-679/2016

20.06.2016.

МАРКОВИЋ САВА

 23.08.2016.

1156.

351-68/2016

29.01.2016.

СТОЈКЕЧЕВИЋ ЗЛАТКО

 23.08.2016.

1157.

351-680/2016

20.06.2016.

МАРКОВИЋ САВА

 23.08.2016.

1158.

351-682/2016

20.06.2016.

МАРКОВИЋ САВА

 23.08.2016.

1159.

351-683/2016

20.06.2016.

МАРКОВИЋ САВА

 23.08.2016.

1160.

351-865/2016

28.07.2016.

МИЛИЋ АЛЕКСАНДАР

 23.08.2016.

1161.

351-1121/2016

28.09.2016.

МАРКОВИЋ ЈЕЛЕНА

 23.11.2017.

1162.

351-1122/2016

28.09.2016.

МАРКОВИЋ ЈЕЛЕНА

 23.11.2017.

1163.

351-1123/2016

28.09.2016.

МАРКОВИЋ ЈЕЛЕНА

 23.11.2017.

1164.

351-1137/2016

29.09.2016.

ШАМИЋ ДРАГИША

 23.11.2017.

1165.

351-714/2010

04.03.2010.

АЛЕКСОВ МИТКО

 23.12.2016.

1166.

351-1449/2016

22.11.2016.

СТАНКОВИЋ СТОЈАН

 23.12.2016.

1167.

351-681/2016

20.06.2016.

НАЈДИЋ ДРАГАН

 23.12.2016.

1168.

351-810/2016

14.07.2016.

ДОО''АЛЕКСОВ КОМЕРЦ''

 23.12.2016.

1169.

351-854/2016

26.07.2016.

ГРУЈИЋ ЂОРЂЕ И ЗОРИЦА

 23.12.2016.

1170.

351-911/2016

04.08.2016.

РКУЛОВИЋ ВЛАДИМИР

 23.12.2016.

1171.

351-1482/2010

09.03.2010.

НЕДЕЉКОВИЋ БОБАН

 24.02.2017.

1172.

351-258/2010

23.02.2010.

ДАЧИЋ ВИШЊА

 24.02.2017.

1173.

351-100/2017

09.02.2017.

МИЛОСАВЉЕВИЋ ЂОРЂЕ И МАРИЈА

 24.03.2017.

1174.

351-101/2017

09.02.2017.

МИЛОСАВЉЕВИЋ ЂОРЂЕ И МАРИЈА

 24.03.2017.

1175.

351-104/2017

13.02.2017.

ДОБРОСАВЉЕВИЋ НАДА

 24.03.2017.

1176.

351-105/2017

13.02.2017.

ДОБРОСАВЉЕВИЋ НАДА

 24.03.2017.

1177.

351-106/2017

13.02.2017.

ДОБРОСАВЉЕВИЋ НАДА

 24.03.2017.

1178.

351-38/2017

27.01.2017.

КАЗИМИРОВИЋ ДАНИЈЕЛ

 24.03.2017.

1179.

351-1016/2003

11.11.2003.

ДУМИТРАШКОВИЋ НЕБОЈША

 24.04.2017.

1180.

351-285/2003

07.08.2003.

ЖУРЖЕВИЋ ЉИЉАНА

 24.04.2017.

1181.

351-1960/2010

10.03.2010.

ЂУРИЧИЋ ВЛАДИМИР

 24.04.2017.

1182.

351-2286/2010

10.03.2010.

ЂОРЂЕВИЋ БОРИВОЈЕ

 24.04.2017.

1183.

351-2389/2010

10.03.2010.

ГУГИЋ СИНИША

 24.04.2017.

1184.

351-2398/2010

10.03.2010.

ГУГИЋ СИНИША

 24.04.2017.

1185.

351-393/2010

26.02.2010.

ЂОРЂЕВИЋ РАША

 24.04.2017.

1186.

351-149/2014

28.01.2014.

СТАНКОВИЋ ЦВЕТКО

 24.04.2017.

1187.

351-194/2014

28.01.2014.

СТАНКОВИЋ ЦВЕТКО

 24.04.2017.

1188.

351-278/2015

24.12.2015.

ВУЛПАНОВИЋ ДРАГИША

 24.04.2017.

1189.

351-319/2015

28.12.2015.

СТОЈАНОВИЋ ЈАГОДИНКА

 24.04.2017.

1190.

351-1156/2016

30.09.2016.

СТАНКОВИЋ ЦВЕТКО

 24.04.2017.

1191.

351-1266/2016

20.10.2016.

СТЕПАНОВИЋ БРАНИСЛАВ

 24.04.2017.

1192.

351-1340/2016

02.11.2016.

ДРАГОЈЕВИЋ БУДИМИР

 24.04.2017.

1193.

351-1380/2016

09.11.2016.

ЈОВАНОВИЋ БИЉАНА И БИКИЋ ЈЕЛЕНА

 24.04.2017.

1194.

351-1381/2016

09.11.2016.

ЈОВАНОВИЋ БИЉАНА И БИКИЋ ЈЕЛЕНА

 24.04.2017.

1195.

351-1382/2016

09.11.2016.

ЈОВАНОВИЋ БИЉАНА И БИКИЋ ЈЕЛЕНА

 24.04.2017.

1196.

351-264/2016

18.03.2016.

МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН

 24.04.2017.

1197.

351-804/2016

13.07.2016.

СТАНКОВИЋ ЦВЕТКО

 24.04.2017.

1198.

351-840/2016

22.07.2016.

ЧЕЧУЛОВИЋ ДРАГОЉУБ

 24.04.2017.

1199.

351-841/2016

22.07.2016.

ЧЕЧУЛОВИЋ ДРАГОЉУБ

 24.04.2017.

1200.

351-859/2016

26.07.2016.

ВУЛПАНОВИЋ ДРАГИША

 24.04.2017.

1201.

351-877/2016

29.07.2016.

ВОЈИНОВИЋ СЛОБОДАН

 24.04.2017.

1202.

351-878/2016

29.07.2016.

ВОЈИНОВИЋ СЛОБОДАН

 24.04.2017.

1203.

351-879/2016

29.07.2016.

ВОЈИНОВИЋ СЛОБОДАН

 24.04.2017.

1204.

351-880/2016

29.07.2016.

ВОЈИНОВИЋ РАДМИЛА

 24.04.2017.

1205.

351-266/2017

22.03.2017.

ТУФАРЕВИЋ ДЕСАНКА И ДРАГИ

 24.04.2017.

1206.

351-324/2017

28.03.2017.

БОЖИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР

 24.04.2017.

1207.

351-83/2017

07.02.2017.

РАБАЏИЋ ДРАГАН

 24.04.2017.

1208.

351-84/2017

07.02.2017.

РАБАЏИЋ ДРАГАН

 24.04.2017.

1209.

351-85/2017

07.02.2017.

РАБАЏИЋ ДРАГАН

 24.04.2017.

1210.

351-87/2017

07.02.2017.

СТАНКОВИЋ ЦВЕТКО

 24.04.2017.

1211.

351-94/2017

08.02.2017.

ТОМИЋ НЕША

 24.04.2017.

1212.

351-350/2002

22.07.2002.

ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДИША

 24.10.2016.

1213.

351-1105/2003

12.11.2003.

НОВАКОВИЋ СТЕПАН

 24.10.2016.

1214.

351-589/2003

30.10.2003.

БРНЗАНОВИЋ ВЛАДИЦА

 24.10.2016.

1215.

351-2768/2010

11.03.2010.

МАНЧЕВ ДРАГАН

 24.10.2016.

1216.

351-403/2010

01.03.2010.

РАДОВАНОВИЋ АЦА

 24.10.2017.

1217.

351-454/2010

01.03.2010.

ЈОРДАЧИЈЕВИЋ ЈОВАН

 24.10.2017.

1218.

351-455/2010

01.03.2010.

ЈОРДАЧИЈЕВИЋ ЈОВАН

 24.10.2017.

1219.

351-456/2010

01.03.2010.

ЈОРДАЧИЈЕВИЋ ЈОВАН

 24.10.2017.

1220.

351-1212/2016

07.10.2016.

ПЕРИЋ СВЕТИСЛАВ

 24.10.2017.

1221.

351-1213/2016

07.10.2016.

ПЕРИЋ СВЕТИСЛАВ

 24.10.2017.

1222.

351-1550/2017

15.06.2017.

БЛАГОЈЕВИЋ МИЛИСАВ

 24.10.2017.

1223.

351-1829/2017

23.06.2017.

ПЕТКОВИЋ ДУШАН

 24.10.2017.

1224.

351-1850/2017

23.06.2017.

ЦОКИЋ ЉУБИНКА И ПРВУЛОВИЋ НАТАЛИЈА

 24.10.2017.

1225.

351-1851/2017

23.06.2017.

ЦОКИЋ ЉУБИНКА И ПРВУЛОВИЋ НАТАЛИЈА

 24.10.2017.

1226.

351-1871/2017

27.06.2017.

ПЕТКОВИЋ ДУШАН

 24.10.2017.

1227.

351-1316/2017

02.06.2017.

ДОБРОСАВЉЕВИЋ СЛАВКО

 24.11.2017.

1228.

351-1683/2017

20.06.2017.

АЛЕКСАНДРОВИЋ БОЈАН

 24.11.2017.

1229.

351-2087/2017

17.07.2017.

БЛИДАРЕВИЋ ВИТОМИР

 24.11.2017.

1230.

351-2879/2017

13.09.2017.

СТОЈАНОВИЋ ДРАГИЦА И СИНИША

 24.11.2017.

1231.

351-1015/2016

23.08.2016.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ЈЕЛИЦА

 25.01.2017.

1232.

351-1030/2016

25.08.2016.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ЈЕЛИЦА

 25.01.2017.

1233.

351-1146/2016

30.09.2016.

ПЕТРОВИЋ РАДМИЛА

 25.01.2017.

1234.

351-1233/2016

13.10.2016.

КОЊАКОВИЋ АНЂЕЛ

 25.01.2017.

1235.

351-1262/2016

20.10.2016.

ЈЕПУРОВИЋ ДРАГУТИН

 25.01.2017.

1236.

351-1456/2016

23.11.2016.

КРСТИЋ ДУЊА

 25.01.2017.

1237.

351-1475/2016

30.11.2016.

КРСТИЋ ДАНИЈЕЛА

 25.01.2017.

1238.

351-1476/2016

30.11.2016.

КРСТИЋ ДАНИЈЕЛА

 25.01.2017.

1239.

351-1477/2016

30.11.2016.

КРСТИЋ ДАНИЈЕЛА

 25.01.2017.

1240.

351-1518/2016

13.12.2016.

ПЕТРОВИЋ ВОЈИСЛАВА

 25.01.2017.

1241.

351-1519/2016

13.12.2016.

ПЕТРОВИЋ ВОЈИСЛАВА

 25.01.2017.

1242.

351-29/2016

14.01.2016.

ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАН

 25.01.2017.

1243.

351-30/2016

14.01.2016.

ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАН

 25.01.2017.

1244.

351-49/2016

20.01.2016.

ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАН

 25.01.2017.

1245.

351-661/2016

17.06.2016.

МЛАДЕНОВИЋ ВЛАСТА

 25.01.2017.

1246.

351-69/2016

29.01.2016.

ПЕРИШИЋ ЗОРАН

 25.01.2017.

1247.

351-691/2016

21.06.2016.

КОСТАНДИНОВИЋ ИЛИНКА

 25.01.2017.

1248.

351-692/2016

21.06.2016.

КОСТАНДИНОВИЋ ИЛИНКА

 25.01.2017.

1249.

351-693/2016

21.06.2016.

КОСТАНДИНОВИЋ ИЛИНКА

 25.01.2017.

1250.

351-846/2016

22.07.2016.

ГРУЈИЋ ЂОРЂЕ И ЗОРИЦА

 25.01.2017.

1251.

351-1195/2003

12.11.2003.

ТОЧАКОВИЋ ТОПЛИЦА

 25.05.2017.

1252.

351-1347/2003

12.11.2003.

НИКОЛИЋ ЗОРАН И СУЗАНА

 25.05.2017.

1253.

351-165/2010

18.02.2010.

ФИЛИПОВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 25.05.2017.

1254.

351-171/2010

18.02.2010.

ФИЛИПОВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 25.05.2017.

1255.

351-3194/2010

11.03.2010.

БУЛАТОВИЋ ВЕЉКО

 25.05.2017.

1256.

351-3195/2010

11.03.2010.

БУЛАТОВИЋ ВЕЉКО

 25.05.2017.

1257.

351-268/2015

22.12.2015.

ЛАПАДАТОВИЋ ДРАГАН

 25.05.2017.

1258.

351-269/2015

22.12.2015.

МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН

 25.05.2017.

1259.

351-338/2015

30.12.2015.

МАРИЧИЋ БОСИЉКА, МАРИЧИЋ СНЕЖАНА И МАРИЧИЋ СЛОБОДАН

 25.05.2017.

1260.

351-120/2017

21.02.2017.

БАДРКИЋ ЕМИЛИЈА

 25.05.2017.

1261.

351-124/2017

22.02.2017.

БОЖИЧКОВИЋ НОВАК И РАДИЦА

 25.05.2017.

1262.

351-125/2017

23.02.2017.

МИЦИЋ ГОРАНА

 25.05.2017.

1263.

351-155/2017

03.03.2017.

ГОЧИЋ ВЕРИЦА

 25.05.2017.

1264.

351-156/2017

03.03.2017.

ГОЧИЋ ВЕРИЦА

 25.05.2017.

1265.

351-157/2017

03.03.2017.

АРИЧЕВИЋ ДРАГАНА

 25.05.2017.

1266.

351-158/2017

03.03.2017.

АРИЧЕВИЋ ДРАГАНА

 25.05.2017.

1267.

351-194/2017

13.03.2017.

МИЈАЈЛОВИЋ МИЛАДИНКА

 25.05.2017.

1268.

351-210/2017

14.03.2017.

РОШКИЋ ДЕЈАН

 25.05.2017.

1269.

351-211/2017

14.03.2017.

РОШКИЋ ДЕЈАН

 25.05.2017.

1270.

351-212/2017

14.03.2017.

ПРВУЛОВИЋ СТАНИМИР

 25.05.2017.

1271.

351-214/2017

14.03.2017.

ПРВУЛОВИЋ СТАНИМИР

 25.05.2017.

1272.

351-263/2017

22.03.2017.

ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДИША

 25.05.2017.

1273.

351-264/2017

22.03.2017.

ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДИША

 25.05.2017.

1274.

351-265/2017

22.03.2017.

ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДИША

 25.05.2017.

1275.

351-273/2017

23.03.2017.

ВАЦИЋ СЕРГИЈА

 25.05.2017.

1276.

351-275/2017

23.03.2017.

ВАЛИЋ МИРОСЛАВ

 25.05.2017.

1277.

351-281/2017

24.03.2017.

ЈОКИЋ ЂОРЂО

 25.05.2017.

1278.

351-285/2017

24.03.2017.

ВОЈИНОВИЋ ЈОВАН

 25.05.2017.

1279.

351-286/2017

24.03.2017.

ВОЈИНОВИЋ ЈОВАН

 25.05.2017.

1280.

351-287/2017

24.03.2017.

ВОЈИНОВИЋ ЈОВАН

 25.05.2017.

1281.

351-298/2017

27.03.2017.

РАДУЛОВИЋ МАГДАЛЕНА

 25.05.2017.

1282.

351-299/2017

27.03.2017.

РАДУЛОВИЋ МАГДАЛЕНА

 25.05.2017.

1283.

351-300/2017

27.03.2017.

РАДУЛОВИЋ МАГДАЛЕНА

 25.05.2017.

1284.

351-301/2017

27.03.2017.

РАДУЛОВИЋ МИТА

 25.05.2017.

1285.

351-302/2017

27.03.2017.

РАДУЛОВИЋ МИТА

 25.05.2017.

1286.

351-314/2017

28.03.2017.

ДАВИДОВИЋ ЉИЉАНА

 25.05.2017.

1287.

351-317/2017

28.03.2017.

ДАВИДОВИЋ ЉИЉАНА

 25.05.2017.

1288.

351-325/2017

28.03.2017.

ТОДОРОВИЋ МИЛОШ И МИЛА

 25.05.2017.

1289.

351-385/2017

31.03.2017.

ПУЛАКИЋ ТОМИЦА

 25.05.2017.

1290.

351-510/2017

07.04.2017.

ФИРУЛОВИЋ ДРАГИША

 25.05.2017.

1291.

351-564/2003

29.10.2003.

СРЕЗОЈЕВИЋ ЗЛАТИЦА

 25.08.2017.

1292.

351-1274/2010

08.03.2010.

ЦРНОГОРАЦ БОРИВОЈЕ

 25.08.2017.

1293.

351-2177/2010

10.03.2010.

ЦУРОВИЋ ЈАСМИЉКА

 25.08.2017.

1294.

351-380/2010

26.02.2010.

СИНЂИЋ БРАНИСЛАВ

 25.08.2017.

1295.

351-1023/2016

23.08.2016.

ЦУРОВИЋ ЈАСМИЉКА И ЗОРАН

 25.08.2017.

1296.

351-580/2016

20.05.2016.

ФИКИЋ ДРАГОСЛАВ И МИРЈАНА

 25.08.2017.

1297.

351-915/2016

04.08.2016.

СТОЈАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ

 25.08.2017.

1298.

351-1027/2017

11.05.2017.

ПЕТРОВИЋ СЛАВИЦА И БУВАЧ ЉУБАН

 25.08.2017.

1299.

351-1059/2017

15.05.2017.

ИЛИЋ НЕДЕЉКО

 25.08.2017.

1300.

351-1121/2017

17.05.2017.

ЗДРАВКОВИЋ ЈАСМИНА

 25.08.2017.

1301.

351-1342/2017

06.06.2017.

МОКОФИЋ БОРИСЛАВА

 25.08.2017.

1302.

351-1344/2017

06.06.2017.

МОКОФИЋ БОРИСЛАВА

 25.08.2017.

1303.

351-1776/2017

22.06.2017.

КРАНЧИЋ ДРАГИЦА

 25.08.2017.

1304.

351-1901/2017

28.06.2017.

ДОБРОСАВЉЕВИЋ ЉУБИША

 25.08.2017.

1305.

351-1902/2017

28.06.2017.

ДОБРОСАВЉЕВИЋ ЉУБИША

 25.08.2017.

1306.

351-1903/2017

28.06.2017.

ДОБРОСАВЉЕВИЋ ЉУБИША

 25.08.2017.

1307.

351-1904/2017

28.06.2017.

ДОБРОСАВЉЕВИЋ ЉУБИША

 25.08.2017.

1308.

351-1995/2017

05.07.2017.

ЧУЧУЛОВИЋ БОБАН И ЗОРАН

 25.08.2017.

1309.

351-227/2017

15.03.2017.

ПОПОВИЋ ДРАГИША

 25.08.2017.

1310.

351-229/2017

15.03.2017.

ПОПОВИЋ ДРАГИША

 25.08.2017.

1311.

351-2329/2017

01.08.2017.

ИЛИЋ НЕДЕЉКО

 25.08.2017.

1312.

351-2330/2017

01.08.2017.

ИЛИЋ НЕДЕЉКО

 25.08.2017.

1313.

351-346/2017

29.03.2017.

УШТИЋ НЕНАД

 25.08.2017.

1314.

351-347/2017

29.03.2017.

УШТИЋ ДИМИТРИЈЕ

 25.08.2017.

1315.

351-352/2017

29.03.2017.

ТРУЈКИЋ БОБАН

 25.08.2017.

1316.

351-358/2017

30.03.2017.

ТРУЈКИЋ ЗОРАН

 25.08.2017.

1317.

351-359/2017

30.03.2017.

ТРУЈКИЋ ЗОРАН

 25.08.2017.

1318.

351-393/2017

03.04.2017.

ЈАКИМОВСКА ЈАСМИНКА

 25.08.2017.

1319.

351-400/2017

03.04.2017.

ЖИВИЋ МИЋА

 25.08.2017.

1320.

351-403/2017

03.04.2017.

ЦАРАНОВИЋ СВЕТОЛИК

 25.08.2017.

1321.

351-404/2017

03.04.2017.

ЦАРАНОВИЋ СВЕТОЛИК

 25.08.2017.

1322.

351-437/2017

06.04.2017.

МАРИНОВИЋ ДРАГИША

 25.08.2017.

1323.

351-490/2017

07.04.2017.

КРСМАНЧИЋ БОРИВОЈЕ

 25.08.2017.

1324.

351-531/2017

10.04.2017.

ПЕТКОВИЋ ЛАЛЕ

 25.08.2017.

1325.

351-532/2017

10.04.2017.

ПЕТКОВИЋ ЛАЛЕ

 25.08.2017.

1326.

351-617/2017

12.04.2017.

ГРЕБЛИЋ ДОБРИВОЈЕ

 25.08.2017.

1327.

351-619/2017

12.04.2017.

ГРЕБЛИЋ ДОБРИВОЈЕ

 25.08.2017.

1328.

351-656/2017

13.04.2017.

ДИМИТРИЈЕВИЋ АНТОНИЈЕ

 25.08.2017.

1329.

351-66/2017

01.02.2017.

ТРУЈКИЋ ДРАГИША

 25.08.2017.

1330.

351-67/2017

01.02.2017.

ТРУЈКИЋ ДРАГИША

 25.08.2017.

1331.

351-706/2017

19.04.2017.

ПАЈИЋ БРАТИСЛАВ

 25.08.2017.

1332.

351-72/2017

02.02.2017.

МИШКОВИЋ ВЛАДИЦА

 25.08.2017.

1333.

351-826/2017

25.04.2017.

ТРОКИЦИЋ МИЛИЈА

 25.08.2017.

1334.

351-923/2017

28.04.2017.

КУРЗ СТОЈАНКА

 25.08.2017.

1335.

351-925/2017

28.04.2017.

КУРЗ СТОЈАНКА

 25.08.2017.

1336.

351-941/2017

05.05.2017.

ГРЕБЛИЋ СЛАВИША

 25.08.2017.

1337.

351-996/2017

10.05.2017.

ВОЈИНОВИЋ МАРИЈА

 25.08.2017.

1338.

351-997/2017

10.05.2017.

ВОЈИНОВИЋ МАРИЈА

 25.08.2017.

1339.

351-1161/2016

30.09.2016.

МИСИЋ СЛОБОДАН

 25.10.2017.

1340.

351-1208/2016

07.10.2016.

АВРАМОВИЋ СРЕТЕН

 25.10.2017.

1341.

351-1214/2016

07.10.2016.

ВАСИЉЕВИЋ ВОЈИСЛАВ

 25.10.2017.

1342.

351-1291/2017

29.05.2017.

НИКОЛИЋ КАТИЦА

 25.10.2017.

1343.

351-1596/2017

19.06.2017.

СУЛИЦАНОВИЋ ВАЈСИНА

 25.10.2017.

1344.

351-1597/2017

19.06.2017.

СУЛИЦАНОВИЋ ВАЈСИНА

 25.10.2017.

1345.

351-1599/2017

19.06.2017.

СУЛИЦАНОВИЋ БРАНИСЛАВ

 25.10.2017.

1346.

351-1600/2017

19.06.2017.

СУЛИЦАНОВИЋ БРАНИСЛАВ

 25.10.2017.

1347.

351-2085/2017

17.07.2017.

НИКОЛИЋ РАДИША

 25.10.2017.

1348.

351-2221/2017

21.07.2017.

БУГАРИНОВИЋ ДРАГОЉУБ

 25.10.2017.

1349.

351-2449/2017

04.08.2017.

КРАЦАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР

 25.10.2017.

1350.

351-2450/2017

04.08.2017.

КРАЦАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР

 25.10.2017.

1351.

351-276/2017

23.03.2017.

МАРДАЉЕВИЋ МИЛОРАД

 25.10.2017.

1352.

351-2914/2017

18.09.2017.

КАЛИНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 25.10.2017.

1353.

351-2915/2017

18.09.2017.

КАЛИНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 25.10.2017.

1354.

351-2916/2017

18.09.2017.

КАЛИНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 25.10.2017.

1355.

351-2917/2017

18.09.2017.

КАЛИНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 25.10.2017.

1356.

351-2918/2017

18.09.2017.

КАЛИНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ

 25.10.2017.

1357.

351-578/2017

10.04.2017.

ПЕДЕРСЕН ДРАГАНА

 25.10.2017.

1358.

351-579/2017

10.04.2017.

ПЕДЕРСЕН ДРАГАНА

 25.10.2017.

1359.

351-580/2017

10.04.2017.

ПЕДЕРСЕН ДРАГАНА

 25.10.2017.

1360.

351-669/2017

13.04.2017.

МАНДИЋ ЉУБИНКА

 25.10.2017.

1361.

351-801/2010

05.03.2010.

НИКОЛИЋ БОБАН

 26.01.2016.

1362.

351-274/2015

23.12.2015.

НЕДЕЉКОВИЋ МИРЈАНА

 26.01.2016.

1363.

351-1035/2016

26.08.2016.

РОШОГИЋ АЛЕКСАНДАР

 26.05.2017.

1364.

351-1093/2016

20.09.2016.

ВЕЛИЋ НЕБОЈША

 26.05.2017.

1365.

351-1153/2016

30.09.2016.

НОССНЕР ВЕРИЦА

 26.05.2017.

1366.

351-1155/2016

30.09.2016.

НОССНЕР ВЕРИЦА

 26.05.2017.

1367.

351-1323/2016

01.11.2016.

РОШКИЋ МИЛАН

 26.05.2017.

1368.

351-1349/2016

07.11.2016.

ВАНЧЕВИЋ СЛОБОДАН

 26.05.2017.

1369.

351-1405/2016

15.11.2016.

РАДУЛОВИЋ ЈОВАНКА

 26.05.2017.

1370.

351-1538/2016

22.12.2016.

ДОМ ''СТАНКО ПАУНОВИЋ''

 26.05.2017.

1371.

351-1540/2016

23.12.2016.

ТОДОСИЈЕВИЋ НОЈА

 26.05.2017.

1372.

351-1542/2016

23.12.2016.

ТОДОСИЈЕВИЋ НОЈА

 26.05.2017.

1373.

351-1544/2016

26.12.2016.

ПАВЛОВИЋ ВЛАДИСЛАВ И СНЕЖАНКА

 26.05.2017.

1374.

351-1545/2016

26.12.2016.

ПАВЛОВИЋ ВЛАДИСЛАВ И СНЕЖАНКА

 26.05.2017.

1375.

351-381/2016

11.04.2016.

ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН

 26.05.2017.

1376.

351-382/2016

11.04.2016.

ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН

 26.05.2017.

1377.

351-701/2016

22.06.2016.

ЈОВАНОВИЋ СЛАВИША

 26.05.2017.

1378.

351-702/2016

22.06.2016.

ЈОВАНОВИЋ СЛАВИША

 26.05.2017.

1379.

351-842/2016

22.07.2016.

ЧЕЧУЛОВИЋ ДРАГОЉУБ

 26.05.2017.

1380.

351-843/2016

22.07.2016.

ЧЕЧУЛОВИЋ ДРАГОЉУБ

 26.05.2017.

1381.

351-844/2016

22.07.2016.

ЧЕЧУЛОВИЋ ДРАГОЉУБ

 26.05.2017.

1382.

351-970/2016

16.08.2016.

БАРБУЛОВИЋ ВОЈКИЦА

 26.05.2017.

1383.

351-971/2016

16.08.2016.

БАРБУЛОВИЋ ВОЈКИЦА

 26.05.2017.

1384.

351-972/2016

16.08.2016.

БАРБУЛОВИЋ ВОЈКИЦА

 26.05.2017.

1385.

351-366/2017

30.03.2017.

ЈОВАНОВИЋ МАРКО

 26.05.2017.

1386.

351-376/2017

31.03.2017.

ВУЈИЋ АНА

 26.05.2017.

1387.

351-887/2016

01.08.2016.

НИКОЛИЋ ДРАГОЉУБ, ЂУЈА И ДАЛИБОР

 26.10.2016.

1388.

351-889/2016

01.08.2016.

НИКОЛИЋ ДРАГОЉУБ, ЋУЈА И ДАЛИБОР

 26.10.2016.

1389.

351-890/2016

01.08.2016.

НИКОЛИЋ ДРАГОЉУБ, ЂУЈА И ДАЛИБОР

 26.10.2016.

1390.

351-891/2016

01.08.2016.

НИКОЛИЋ ДРАГОЉУБ, ЂУЈА И ДАЛИБОР

 26.10.2016.

1391.

351-1047/2016

29.08.2016.

САВИЋ ЈЕЛИЦА

 26.12.2016.

1392.

351-1048/2016

29.08.2016.

САВИЋ ЈЕЛИЦА

 26.12.2016.

1393.

351-1350/2016

07.11.2016.

ИЛИЈЕВИЋ ВЛАДИСЛАВ

 26.12.2016.

1394.

351-1375/2016

09.11.2016.

СТАНКИЋ ДРАГИЦА

 26.12.2016.

1395.

351-1377/2016

09.11.2016.

СТАНКИЋ ДРАГИЦА

 26.12.2016.

1396.

351-1492/2016

01.12.2016.

БОРЦИЋ ДРАГОЉУБ

 26.12.2016.

1397.

351-1493/2016

01.12.2016.

БОРЦИЋ ДРАГОЉУБ

 26.12.2016.

1398.

351-1494/2016

01.12.2016.

БОРЦИЋ ДРАГОЉУБ

 26.12.2016.

1399.

351-690/2016

21.06.2016.

НАЈДИЋ ДРАГАН

 26.12.2016.

1400.

351-867/2016

28.07.2016.

ТОДОРОВИЋ МИЛАДИН

 26.12.2016.

1401.

351-745/2016

29.06.2016.

МИЛЕНКОВИЋ РАДОМИР

 27.04.2017.

1402.

351-236/2001

09.08.2001.

СТАНОЈЕВИЋ ЈАСМИНА

 27.06.2016.

1403.

351-507/2003

22.10.2003.

МЛАДЕНОВИЋ ДАНА

 27.06.2016.

1404.

351-788/2003

07.11.2003.

КОЛАРЕВИЋ СЛАЂАНА

 27.06.2016.

1405.

351-1486/2010

09.03.2010.

ЦОНИЋ НЕБОЈША

 27.06.2016.

1406.

351-1489/2010

09.03.2010.

ЦОНИЋ НЕБОЈША

 27.06.2016.

1407.

351-2194/2010

10.03.2010.

ЈОВИЋ СРБИЈАНКА

 27.06.2016.

1408.

351-2304/2010

10.03.2010.

МОМЧИЛОВИЋ ЗОРАН

 27.06.2016.

1409.

351-2371/2010

10.03.2010.

МОМЧИЛОВИЋ ИГОР

 27.06.2016.

1410.

351-332/2010

25.02.2010.

РИСТИЋ БИЉАНА

 27.06.2016.

1411.

351-942/2010

05.03.2010.

БАНКОВИЋ САША

 27.06.2016.

1412.

351-1213/2003

12.11.2003.

БОЛДИЋ ЕМИНА

 27.09.2016.

1413.

351-513/2003

23.10.2003.

ЈАНКУЦИЋ ЖИКИЦА

 27.09.2016.

1414.

351-544/2003

28.10.2003.

КОСТИЋ НЕБОЈША

 27.09.2016.

1415.

351-658/2003

04.11.2003.

НИКОЛИЋ ЉУБИЦА

 27.09.2016.

1416.

351-1724/2010

09.03.2010.

МАРИНОВИЋ ВЕРИЦА

 27.09.2016.

1417.

351-2766/2010

11.03.2010.

ВОДИЋ ЉУБИША

 27.09.2016.

1418.

351-3465/2010

11.03.2010.

ЗАРИЋ ДРАГА

 27.09.2016.

1419.

351-3468/2010

11.03.2010.

ЗАРИЋ ДРАГА

 27.09.2016.

1420.

351-748/2010

04.03.2010.

ЛАЗИЋ СТЕВАН

 27.09.2016.

1421.

351-859/2010

05.03.2010.

ПРВУЈКИЋ МИРЈАНА

 27.09.2016.

1422.

351-937/2010

05.03.2010.

ВОЈИНОВИЋ НАТАША

 27.09.2016.

1423.

351-35/2014

21.01.2014.

ЂОРЂЕВИЋ ДРАГИЦА

 27.09.2016.

1424.

351-114/2016

11.02.2016.

БОЛДИЋ ЕМИНА

 27.09.2016.

1425.

351-115/2016

11.02.2016.

БОЛДИЋ ЕМИНА

 27.09.2016.

1426.

351-116/2016

11.02.2016.

БОЛДИЋ ЕМИНА

 27.09.2016.

1427.

351-179/2016

01.03.2016.

КРЧОБИЋ ДРАГАН

 27.09.2016.

1428.

351-183/2016

01.03.2016.

МОНОВИЋ ДУШАНКА

 27.09.2016.

1429.

351-197/2016

07.03.2016.

ПАВЛОВИЋ ЗОРАН

 27.09.2016.

1430.

351-253/2016

17.03.2016.

САВИЋ РАДМИЛА

 27.09.2016.

1431.

351-273/2016

21.03.2016.

КРЧОБИЋ ДРАГАН

 27.09.2016.

1432.

351-276/2016

21.03.2016.

ЧЕКЛАНОВИЋ ДРАГУТИН

 27.09.2016.

1433.

351-311/2016

28.03.2016.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИКОЛЕ

 27.09.2016.

1434.

351-433/2016

20.04.2016.

ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГИЦА

 27.09.2016.

1435.

351-434/2016

20.04.2016.

ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГИЦА

 27.09.2016.

1436.

351-446/2016

22.04.2016.

КРСТИЋ НЕНАД

 27.09.2016.

1437.

351-554/2016

16.05.2016.

ЈОВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВА

 27.09.2016.

1438.

351-610/2016

27.05.2016.

КОРАСИЋ ДУШАНКА

 27.09.2016.

1439.

351-615/2016

30.05.2016.

ПОПОВИЋ БРАНИСЛАВ

 27.09.2016.

1440.

351-622/2016

01.06.2016.

МИКУЛОВИЋ ГОРАН

 27.09.2016.

1441.

351-646/2016

16.06.2016.

СТАНКОВИЋ ПЕРИЦА

 27.09.2016.

1442.

351-667/2016

17.06.2016.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУПЉАНЕ

 27.09.2016.

1443.

351-676/2016

20.06.2016.

БАЛУЦИЋ ТОДОР

 27.09.2016.

1444.

351-677/2016

20.06.2016.

БАЛУЦИЋ ТОДОР

 27.09.2016.

1445.

351-678/2016

20.06.2016.

БОЖОЈЕВИЋ БОРА

 27.09.2016.

1446.

351-710/2016

23.06.2016.

ИЛИЋ РОСА

 27.09.2016.

1447.

351-719/2016

27.06.2016.

КОДИКИЋ ДУШКА

 27.09.2016.

1448.

351-749/2016

30.06.2016.

АНЂЕЛКОВИЋ РАДМИЛА

 27.09.2016.

1449.

351-750/2016

30.06.2016.

АНЂЕЛКОВИЋ РАДМИЛА

 27.09.2016.

1450.

351-751/2016

30.06.2016.

АНЂЕЛКОВИЋ РАДМИЛА

 27.09.2016.

1451.

351-752/2016

30.06.2016.

ЏЕЛАТОВИЋ МИЛОРАД

 27.09.2016.

1452.

351-753/2016

30.06.2016.

ЏЕЛАТОВИЋ МИЛОРАД И ХОРВАТ ДРАГИЦА

 27.09.2016.

1453.

351-754/2016

30.06.2016.

ЏЕЛАТОВИЋ МИЛОРАД И ХОРВАТ ДРАГИЦА

 27.09.2016.

1454.

351-786/2016

11.07.2016.

ФЛОРИЋ ЂОРЂЕ И ЛОЗИНКА

 27.09.2016.

1455.

351-787/2016

11.07.2016.

ФЛОРИЋ ЂОРЂЕ И ЛОЗИНКА

 27.09.2016.

1456.

351-788/2016

11.07.2016.

ФЛОРИЋ ЂОРЂЕ И ЛОЗИНКА

 27.09.2016.

1457.

351-789/2016

11.07.2016.

ФЛОРИЋ ЂОРЂЕ И ЛОЗИНКА

 27.09.2016.

1458.

351-790/2016

11.07.2016.

ФЛОРИЋ ЂОРЂЕ И ЛОЗИНКА

 27.09.2016.

1459.

351-791/2016

11.07.2016.

ЈОВАНОВИЋ НЕНАД

 27.09.2016.

1460.

351-845/2016

22.07.2016.

МИШИЋ МИЛИЈАНА

 27.09.2016.

1461.

351-852/2016

26.07.2016.

ГРЖАБОВИЋ ЗАВИША

 27.09.2016.

1462.

351-898/2016

01.08.2016.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУПЉАНЕ

 27.09.2016.

1463.

351-127/2017

23.02.2017.

СТЕФАНОВИЋ ВИДОСАВА

 28.02.2017.

1464.

351-14/2017

18.01.2017.

ДАВИДОВИЋ ДРАГИША

 28.02.2017.

1465.

351-15/2017

18.01.2017.

ДАВИДОВИЋ ДРАГИША

 28.02.2017.

1466.

351-29/2017

24.01.2017.

ЂУРИЋ МИЛАН

 28.02.2017.

1467.

351-56/2017

30.01.2017.

ЧОРЧОКОВИЋ ЗВЕЗДА

 28.02.2017.

1468.

351-57/2017

30.01.2017.

ЧОРЧОКОВИЋ ЗВЕЗДА

 28.02.2017.

1469.

351-58/2017

30.01.2017.

ЧОРЧОКОВИЋ ЗВЕЗДА

 28.02.2017.

1470.

351-135/2016

18.02.2016.

ГИГИЋ НОВИЦА

 28.06.2016.

1471.

351-143/2016

18.02.2016.

БРЕГОВЈАНОВИЋ ЦВЕТА

 28.06.2016.

1472.

351-17/2016

11.01.2016.

ГОГОВИЋ МИЦА

 28.06.2016.

1473.

351-207/2016

10.03.2016.

АРИЧЕВИЋ МИОДРАГ

 28.06.2016.

1474.

351-237/2016

15.03.2016.

ЈЕНИЋ ВОЈКАН

 28.06.2016.

1475.

351-238/2016

15.03.2016.

ЈЕНИЋ ВОЈКАН

 28.06.2016.

1476.

351-318/2016

28.03.2016.

ФИРАНОВИЋ БОРА

 28.06.2016.

1477.

351-354/2016

06.04.2016.

ЈОВАНОВИЋ ДУШИЦА

 28.06.2016.

1478.

351-372/2016

07.04.2016.

ЈОВАНОВИЋ ДРАГУТИН

 28.06.2016.

1479.

351-373/2016

07.04.2016.

ЈОВАНОВИЋ ДРАГУТИН

 28.06.2016.

1480.

351-428/2016

20.04.2016.

РАДУЛОВИЋ БОРИВОЈЕ

 28.06.2016.

1481.

351-466/2016

27.04.2016.

СЕНТИЋ ЕЛИЗАБЕТА

 28.06.2016.

1482.

351-467/2016

27.04.2016.

СЕНТИЋ ЕЛИЗАБЕТА

 28.06.2016.

1483.

351-469/2016

27.04.2016.

РАДИЧИЋ ДЕСИМИР

 28.06.2016.

1484.

351-506/2016

06.05.2016.

КРСТИЋ СЛАВИЦА

 28.06.2016.

1485.

351-531/2016

11.05.2016.

ЈОВАНОВИЋ ДУШИЦА

 28.06.2016.

1486.

351-533/2016

11.05.2016.

ЈОВАНОВИЋ ДРАГУТИН

 28.06.2016.

1487.

351-576/2016

19.05.2016.

МИШИЋ ДУШИЦА

 28.06.2016.

1488.

351-577/2016

19.05.2016.

МИШИЋ ДУШИЦА

 28.06.2016.

1489.

351-61/2016

25.01.2016.

АЛЕКСИЋ МИЛОРАД

 28.06.2016.

1490.

351-87/2016

05.02.2016.

ПОПОВИЋ ДУШАН

 28.06.2016.

1491.

351-1028/2016

25.08.2016.

ПРЕДИЋ КАЛИНА И ПОПОВИЋ МИЛИЦА

 28.09.2016.

1492.

351-885/2016

01.08.2016.

БАРБУЛОВИЋ ДЕЈАН

 28.09.2016.

1493.

351-886/2016

01.08.2016.

СРБИЋ ДАРА

 28.09.2016.

1494.

351-1785/2010

09.03.2010.

БОРИЋ МИРОСЛАВА

 28.11.2017.

1495.

351-843/2010

05.03.2010.

НЕНЧИЋ ЛУКИЈАНКА

 28.11.2017.

1496.

351-1096/2016

21.09.2016.

НИКИЋ ДИМИТРИЈЕ

 28.12.2016.

1497.

351-1097/2016

21.09.2016.

НИКИЋ ДИМИТРИЈЕ

 28.12.2016.

1498.

351-1099/2016

21.09.2016.

НИКИЋ ДИМИТРИЈЕ

 28.12.2016.

1499.

351-1100/2016

21.09.2016.

НИКИЋ ДИМИТРИЈЕ

 28.12.2016.

1500.

351-1101/2016

21.09.2016.

НИКИЋ ДИМИТРИЈЕ

 28.12.2016.

1501.

351-1319/2016

01.11.2016.

АНЂЕЛОВИЋ БОРИВОЈЕ

 28.12.2016.

1502.

351-1466/2016

25.11.2016.

СТОЈАНОВИЋ СИНИША

 28.12.2016.

1503.

351-1467/2016

25.11.2016.

СТОЈАНОВИЋ СИНИША

 28.12.2016.

1504.

351-70/2016

29.01.2016.

ПЕТКОВИЋ МИЛИВОЈЕ

 28.12.2016.

1505.

351-866/2016

28.07.2016.

ТОДОРОВИЋ МИЛАДИН

 28.12.2016.

1506.

351-868/2016

28.07.2016.

ТОДОРОВИЋ МИЛАДИН

 28.12.2016.

1507.

351-1621/2010

09.03.2010.

ТОЈИЋ ЂОРЂЕ И ЉУБИНКА

 29.02.2016.

1508.

351-1623/2010

09.03.2010.

ТОЈИЋ ЂОРЂЕ И ЉУБИНКА

 29.02.2016.

1509.

351-288/2015

24.12.2015.

ПЕРДЕЉЕВИЋ МИХАЈЛО

 29.02.2016.

1510.

351-13/2016

05.01.2016.

МИЛАНИЋ ЈАГОДИНКА

 29.02.2016.

1511.

351-15/2016

11.01.2016.

ГУЏИЋ ВИДОЈКО

 29.02.2016.

1512.

351-52/2016

20.01.2016.

ЈАЊИЋ ИГОР И ПЕТРАШКОВИЋ ЕЛВИС

 29.02.2016.

1513.

351-53/2016

20.01.2016.

ЈАЊИЋ ИГОР И ПЕТРАШКОВИЋ ЕЛВИС

 29.02.2016.

1514.

351-62/2016

25.01.2016.

ДЕРЕТА ДРАГАНА

 29.02.2016.

1515.

351-616/2016

30.05.2016.

КОСТИЋ ДРАГАН

 29.03.2017.

1516.

351-617/2016

30.05.2016.

КОСТИЋ ДРАГАН

 29.03.2017.

1517.

351-742/2016

29.06.2016.

ЂОРЂЕВИЋ ВЕСНА

 29.03.2017.

1518.

351-1025/2016

24.08.2016.

МАРИНОВИЋ ДАНИЕЛ

 29.09.2016.

1519.

351-105/2016

11.02.2016.

РИХАР - БОГДАНОВИЋ СВЕТЛАНА

 29.09.2016.

1520.

351-14/2016

05.01.2016.

ЖИВИЋ ДРАГИЊА

 29.09.2016.

1521.

351-452/2016

26.04.2016.

ЈОВАНОВИЋ САВА

 29.09.2016.

1522.

351-508/2016

06.05.2016.

КАЛИЧАНИН ЉУБИНКА

 29.09.2016.

1523.

351-735/2016

28.06.2016.

ХОРЊАК НИКОЛА

 29.09.2016.

1524.

351-736/2016

28.06.2016.

ХОРЊАК НИКОЛА

 29.09.2016.

1525.

351-864/2016

27.07.2016.

ПРНИЋ МИОДРАГ

 29.09.2016.

1526.

351-895/2016

01.08.2016.

КОСТИЋ ЕМИЛИЈА

 29.09.2016.

1527.

351-896/2016

01.08.2016.

КОСТИЋ ЕМИЛИЈА

 29.09.2016.

1528.

351-897/2016

01.08.2016.

КОСТИЋ ЕМИЛИЈА

 29.09.2016.

1529.

351-927/2016

09.08.2016.

ПАЈКИЋ ЗОРИЦА

 29.09.2016.

1530.

351-928/2016

09.08.2016.

ПАЈКИЋ ЗОРИЦА

 29.09.2016.

1531.

351-929/2016

09.08.2016.

ПАЈКИЋ ЗОРИЦА

 29.09.2016.

1532.

351-930/2016

09.08.2016.

ПАЈКИЋ ЗОРИЦА

 29.09.2016.

1533.

351-1248/2016

17.10.2016.

ПЕТРУЦИЋ СТЕФАНИЈА

 30.03.2017.

1534.

351-743/2016

29.06.2016.

ПЕРИЋ СОЊА

 30.03.2017.

1535.

351-795/2016

12.07.2016.

ТРАЈИЛУЦИЋ МИЛЕВА

 30.03.2017.

1536.

351-796/2016

12.07.2016.

ТРАЈИЛУЦИЋ МИЛЕВА

 30.03.2017.

1537.

351-5/2017

13.01.2017.

МУСМАР ЉУБИНКА

 30.03.2017.

1538.

351-98/2017

09.02.2017.

МИЛОСАВЉЕВИЋ СЛАВИША

 30.03.2017.

1539.

351-1036/2017

12.05.2017.

ПЕРИЋ МИРОСЛАВ

 30.08.2017.

1540.

351-1084/2017

15.05.2017.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРИЦА

 30.08.2017.

1541.

351-1090/2017

16.05.2017.

СТЕПАНОВИЋ СЛОБОДАН

 30.08.2017.

1542.

351-1091/2017

16.05.2017.

СТЕПАНОВИЋ СЛОБОДАН

 30.08.2017.

1543.

351-1165/2017

18.05.2017.

ЖИТАРЕВИЋ БОРИВОЈЕ

 30.08.2017.

1544.

351-1166/2017

18.05.2017.

ЖИТАРЕВИЋ БОРИВОЈЕ

 30.08.2017.

1545.

351-1190/2017

19.05.2017.

ЧУЧУЛОВИЋ БОБАН И ЗОРАН

 30.08.2017.

1546.

351-1296/2017

31.05.2017.

БОЖОЈЕВИЋ ЂУРЂИЈАНКА

 30.08.2017.

1547.

351-1822/2017

23.06.2017.

БАЂИКИЋ НЕНАД

 30.08.2017.

1548.

351-1828/2017

23.06.2017.

ЈЕНИЋ ДУШАНКА

 30.08.2017.

1549.

351-1869/2017

27.06.2017.

ЈЕНИЋ ДУШАНКА

 30.08.2017.

1550.

351-1870/2017

27.06.2017.

ЈЕНИЋ ДУШАНКА

 30.08.2017.

1551.

351-1966/2017

30.06.2017.

АНДРЕЈЕВИЋ ЉУБЧЕ

 30.08.2017.

1552.

351-1993/2017

04.07.2017.

СУЛИЋ ПЕТАР

 30.08.2017.

1553.

351-2017/2017

06.07.2017.

ДИНИЋ ЗЛАТИБОРКА

 30.08.2017.

1554.

351-2018/2017

06.07.2017.

АДАМОВИЋ ЖИВКА

 30.08.2017.

1555.

351-226/2017

15.03.2017.

ПОПОВИЋ ДРАГИША

 30.08.2017.

1556.

351-228/2017

15.03.2017.

ПОПОВИЋ ДРАГИША

 30.08.2017.

1557.

351-2637/2017

18.08.2017.

НИКОЛИЋ БРАНКО

 30.08.2017.

1558.

351-345/2017

29.03.2017.

ТРУЈКИЋ БОБАН

 30.08.2017.

1559.

351-468/2017

06.04.2017.

ЂОРЂЕВИЋ СМИЉАНА

 30.08.2017.

1560.

351-469/2017

06.04.2017.

ЂОРЂЕВИЋ СМИЉАНА

 30.08.2017.

1561.

351-470/2017

06.04.2017.

ЂОРЂЕВИЋ СМИЉАНА

 30.08.2017.

1562.

351-55/2017

30.01.2017.

НАГО ЗВЕЗДА

 30.08.2017.

1563.

351-596/2017

11.04.2017.

АДАМОВИЋ ЖИВКА

 30.08.2017.

1564.

351-621/2017

12.04.2017.

МАРИЈАНОВИЋ ВЛАЈЧЕ

 30.08.2017.

1565.

351-705/2017

19.04.2017.

ПАЈИЋ БРАТИСЛАВ

 30.08.2017.

1566.

351-71/2017

02.02.2017.

МИШКОВИЋ ВЛАДИЦА

 30.08.2017.

1567.

351-816/2017

25.04.2017.

ЂОРЂЕВИЋ НЕГИША

 30.08.2017.

1568.

351-845/2017

25.04.2017.

БАЂИКИЋ НЕНАД

 30.08.2017.

1569.

351-846/2017

25.04.2017.

БАЂИКИЋ НЕНАД

 30.08.2017.

1570.

351-847/2017

25.04.2017.

БАЂИКИЋ НЕНАД

 30.08.2017.

1571.

351-915/2017

27.04.2017.

САВИЋ СЛОБОДАН

 30.08.2017.

1572.

351-927/2017

28.04.2017.

НИКОЛИЋ ДЕЈАН

 30.08.2017.

1573.

351-851/2016

25.07.2016.

ЗАНФИРОВИЋ ГРАДЕ

 30.11.2017.

1574.

351-1040/2017

12.05.2017.

ГРУЈИЋ МИЛЕНА

 30.11.2017.

1575.

351-3590/2017

03.11.2017.

ЧЕРЧЕЛАНОВИЋ МИЛАН

 30.11.2017.

1576.

351-25/2016

12.01.2016.

ЂУЉАОВИЋ ЖИКИЦА

 31.05.2016.

1577.

351-26/2016

12.01.2016.

ЂУЉАОВИЋ ЖИКИЦА

 31.05.2016.

1578.

351-28/2016

12.01.2016.

ЂУЉАОВИЋ ЖИКИЦА

 31.05.2016.

1579.

351-280/2016

22.03.2016.

СРБУЛОВИЋ ДРАГУТИН

 31.05.2016.

1580.

351-281/2016

22.03.2016.

СРБУЛОВИЋ ДРАГУТИН

 31.05.2016.

1581.

351-283/2016

22.03.2016.

ВУКОЈЕВИЋ МИЛОРАД

 31.05.2016.

1582.

351-308/2016

24.03.2016.

СИМЕОНОВИЋ ДРАГАН

 31.05.2016.

1583.

351-309/2016

24.03.2016.

СИМЕОНОВИЋ ДРАГАН

 31.05.2016.

1584.

351-343/2016

04.04.2016.

МИЛОВАНОВИЋ СПАСОЈЕ

 31.05.2016.

1585.

351-36/2016

18.01.2016.

ЈАНКОВИЋ ЈАСМИНА

 31.05.2016.

1586.

351-40/2016

18.01.2016.

БАЊАЦ ГОЛУБ

 31.05.2016.

1587.

351-402/2016

13.04.2016.

ЦВЕТКОВИЋ ИЛИНКА

 31.05.2016.

1588.

351-404/2016

13.04.2016.

ПЕРДЕЉЕВИЋ МИХАЈЛО

 31.05.2016.

1589.

351-411/2016

14.04.2016.

ГРЕКУЛОВИЋ ЂОРЂЕ

 31.05.2016.

1590.

351-412/2016

14.04.2016.

ГРЕКУЛОВИЋ ЂОРЂЕ

 31.05.2016.

1591.

351-413/2016

14.04.2016.

ГРЕКУЛОВИЋ ЂОРЂЕ

 31.05.2016.

1592.

351-468/2016

27.04.2016.

РАДИЧИЋ ДЕСИМИР

 31.05.2016.

1593.

351-92/2016

08.02.2016.

БАДРКИЋ СРЂАН

 31.05.2016.

УКУПНО:………………………………………………….

1982