Четвртак, 19. Октобар 2023.

ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ, ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ У ВЕЗИ ВИЗИЈЕ, МЕРА И РАЗВОЈНИХ ПРАВАЦА ОПШТИНЕ НЕГОТИН