Питајте председника скупштине општине

Мр Милан Уруковић

Председник Скупштине општине Неготин

Телефон: 019 / 542 - 024

Подаци о лицу које пoставља питање:

Презиме и име:
Е-маил:
Наслов питања:
Текст питања:
 
Унесите код са слике
 

Одговори

Избори за чланове савета месних заједница - 756 прикажи одговор сакри одговор
Питање поставио: Траиловић Велимир
Четвртак, 30. Октобар 2014.
Из којих разлога нису расписани избори за чланове савета месних заједница обзиром да мандат садашњим члановима истиче 7.11.2014.године?

      У вези Вашег питања о разлозима зашто нису расписани изборе за савете месних заједница мој одговор је следећи: Подсетићу Вас да су у претходном периоду општину Неготин задесила два огромна поплавна таласа као последица великих киша. Први је био 15.05.2014. године, када су поплаве задесиле и већи део Србије и када смо за последицу имали проглашење ванредне ситуације како на територији скоро целе Србије, тако и на територији општине Неготин. Други, много јачи поплавни талас за општину Неготин, а који је задесио и општину Мајданпек и Кладово десио се 15.09.2014. и такође је узроковао проглашење ванредне ситуације на територији општине Неготин. У целокупном  том периоду за време трајања ванредних ситуација, а и у периодима након укидања истих, због лоших временских услова мештани месних заједница у сарадњи са надлежним установама и предузећима ( ЈКП Бадњево, ЈП за грађевинско земљиште, ВХДП, „МОК Промет“) су били ангажовани у отклањању последица поплава које су задесиле њихова села ( штета је нанета у стамбеним објектима, саобраћајној инфраструктури, пољопривредном аграру ). У таквим условима није било могуће спровести изборе за савете месних заједница, није било ни времена ни могућности да се спроведу предизборне активности, нити би то било целисходно. То је једини разлог зашто ће се приступити именовању привремених савета месних заједница.
      На основу свега што сам горе навео, а сходно одредбама члана 41. Одлуке о месној самоуправи ( „Сл. општине Неготин“, бр.3/06), председник Скупштине одржао је састанке са председницима савета месних заједница ради договора о именовању привремених савета, обзиром да је ставом 1 наведене одредбе прописано да председник Скупштине општине именује привремени савет месне заједнице у сарадњи са истом месном зајеницом. Ставом 2 истог члана предвиђено је да привремени савет броји 5 чланова са мандатом од највише 3 месеца.