Обрасци

Претрага

Пронађено 116 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
ПРИЈАВА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ НА ФИРМУ Општинска управа Неготин Локална пореска администрација ОУЦ~ЗС~434~ЛКТ~Ф детаљније
ПРИЈАВА ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИГРУ Општинска управа Неготин Локална пореска администрација Oбразац ЗИ - Прилог2 детаљније
ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ - ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ Општинска управа Неготин Локална пореска администрација Образац ППИ-1 детаљније
ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА Општинска управа Неготин Локална пореска администрација Образац ППИ-2 детаљније
ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТА ЗА ЛИЦЕ РОЂЕНО У ИНОСТРАНСТВУ Дирекција за конзуларе послове детаљније
ПРИСТУП ИНФОРМAЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Општинска управа Неготин Служба за послове скупштине општине, председника општине и Општинског веће детаљније
ЕСХУМАЦИЈА - ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~512~E~ППO детаљније
ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ Општинска управа Неготин Служба за скупштинске и нормативно-правне послове ОУЦ~ЗС~040~БПП детаљније
УПИС У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове детаљније
БРИСАЊЕ ИЗ ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове детаљније
ПРОМЕНА ПОЛА И ЛИЧНОГ ИМЕНА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~200~ППЛИ детаљније
OДОБРЕЊЕ ЗА УЛАЗАК МОТОРНОГ ВОЗИЛА У ПЕШАЧКУ ЗОНУ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове СКГО 1671455094_S 10 детаљније
РЕГИСТРАЦИЈА И ИЗМЕНА РЕГИСТРАЦИЈЕ И ОВЕРЕ РЕДА ВОЖЊЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове СКГО 1671455272_S2 детаљније
ПРЕДЛОГ-ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове СКГО 1671708171_UIP детаљније
ПРЕДЛОГ-ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове СКГО 1671708108_UIP детаљније
ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове СКГО 1671707974_UIP детаљније