Обрасци

Претрага

Пронађено 121 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЛЕТЊOM БАШТOM ЧИЈА ЛОКАЦИЈА НИЈЕ ОДРЕЂЕНА ПЛАНОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ЛББЛ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ СТОЛОВИМА И СТОЛИЦАМА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~СС детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ОПД детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈИХ АУТОМОБИЛА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ПДА детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ВАШАРА, САЈМОВА, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352.2~ЗЈП~ПР детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ И ОСТАЛИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ГМ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ПОКРЕТНОМ ТЕЗГОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ПТ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЗАСТАКЉЕНИМ РЕКЛАМНИМ ПАНООМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ЗРП детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ СЛОБОДНОСТОЈЕЋОМ ВИТРИНОМ ИЛИ ЗИДНОМ ВИТРИНОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~В~ЗВ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ТЕЛЕФОНСКОМ ГОВОРНИЦОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ТГ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ РЕКЛАМНИМ МЕДИЈУМОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~РМ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ РЕКЛАМНОМ ТАБЛОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~РТ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ РАСХЛАДНИМ УРЕЂАЈИМА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~РУ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ПОШТАНСКИМ САНДУЧЕТОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ПС детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ПЕРДОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~Перда детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ УРЕЂАЈИМА ЗА ПЕЧЕЊАРСКЕ ПРОИЗBОДЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ПП детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ОБЈЕКТOM ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНОГ ПРОГРАМA Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ОИЗП детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ НАДСТРЕШНИЦОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~Н детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ КЛИЗАЛИШТЕМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~КЛ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЈАРБОЛОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~Јб детаљније