Обрасци

Претрага

Пронађено 116 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
ОТКУП СТАНА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове СКГО 1671455754_KS 3 детаљније
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕКОПАВАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352.1~ПЈП детаљније
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ У ПОСЛОВНЕ И ДРУГЕ СВРХЕ ДЕЛАТНОСТИ - СВИ ОБРАСЦИ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ОПД детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЛЕТЊOM БАШТOM ЧИЈА ЛОКАЦИЈА ЈЕ ОДРЕЂЕНА ПЛАНОМ (подноси се од 15. - 31.јануара) Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ЛБП детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЛЕТЊOM БАШТOM ЧИЈА ЛОКАЦИЈА ЈЕ ОДРЕЂЕНА ПЛАНОМ (подноси се после 01.фебруара ) Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ЛБЛП детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЛЕТЊOM БАШТOM ЧИЈА ЛОКАЦИЈА НИЈЕ ОДРЕЂЕНА ПЛАНОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ЛББЛ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ СТОЛОВИМА И СТОЛИЦАМА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~СС детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ПОКРЕТНИМ ОБЈЕКТОМ ЗА ПРОДАЈУ РОБЕ НА МАЛО И ВРШЕЊЕ ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ УСЛУГА У ВРЕМЕ ВАШАРА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352.2~ЗЈП~ПР детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ И ОСТАЛИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ГМ детаљније
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~ЗС~344~О~ОТП~ детаљније
ИЗДАВАЊЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ ОЗНАКЕ ТАКСИ ПРЕВОЗНИКУ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~344~ИД~ТП детаљније
TAКСИ ДОЗВОЛА ЗА ТАКСИ ВОЗИЛО Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~344~ТД~ТВ детаљније
TAКСИ ДОЗВОЛА ЗА ТАКСИ ВОЗАЧА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~344~ТД~ТВ4 детаљније
ПРЕПИС ИЗ АРХИВЕ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА Општинска управа Неготин Служба за заједничке послове, општински услужни центар и информатику ОУЦ~ЗС~035.2~Препис детаљније
УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~347~УИУВ детаљније
ПРИЈАВА КОМУНАЛНОЈ, САОБРАЋАЈНОЈ ИЛИ ИНСПEКЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~347~355~501~П детаљније
ПРИЈАВА ГРАЂЕВИНСКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~354.2~Пријава детаљније
ПРИЈАВА ПРОСВЕТНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~614~Пријава детаљније
ПРИЈАВА ИНСПEКЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~347~355~501~П детаљније
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~320.2~ПНПЗ детаљније