Петак, 06. Март 2015.

Студенти Архитектонског факултета у посети Неготину

У оквиру израде Студије  о културном пределу неготинских пивница у наредна три дана у општини Неготин боравиће професори и студенти Архитектонског и Шумарског факултета из Београда.

  

Боравак у Неготину, али и у Рајцу и Рогљеву  има за циљ упознавање локалних актера са представницима  Архитектонског и Шумарског  факултета из Београда, као предуслова за даљу сарадњу и прикупљање неопходних информација за израду студије о културном пределу Неготинских пивница.

Део садржаја ове студије биће презентован и у књизи ,,Wino grad – the art of wine'' која ће представљати један од резултата раније успостављене сарадње између општине Неготин и Архитектонског факултета из Београда у току реализације пројекта ,,Аутентично етно’’, подржаног од стране Немачке агенције за међународну сарадњу ( ГИЗ)  која ће финансијски подржати и штампање поменуте књиге.

 

У склопу посете Неготину, данас је одржан састанак у сали Скупштине општине Неготин где је госте из Београда поздравио председник Општине Неготин, Јован Миловановић, који је у свом обраћању између осталог истакао :  

„Општина Неготин се, као и многе друге општине у Источној Србији, суочава са тешкоћама у економском развоју,  недовољним коришћењем сопствених ресурса, економским миграцијама, демографским пражњењем и замирањем руралне  територије. Због наведених чињеница, локална самоуправа развија свој стратешки приступ локалном економском развоју дефинишући кроз своја стратешка документа развојне правце, програме и  конкретне пројекте. У релизацији пројеката ангажујемо све локалне стручне ресурсе тако да су данас у рад овог скупа укључени представници свих релевантних локалних институција.“

Он је такође истакао да су развој туризма и пољопривреде и њихова синергија у појединим аспектима међу приоритетима развоја општине Неготин, а прави архитектонски бисер какав представљају комплекси винских подрума у селима Рајац, Рогљево и Смедовац, окосница су развојне приче о винском и етно туризму у нашој општини али и на ширем подручју Источне Србије.

„Како значај пивница превазилази локалне оквире, те због тога уживају статус kултурног добра од националног значаја а  предложене су и за листу UNESCO, наше активности у циљу њихове туристичке валоризације не задржавају се у локалним оквирима већ представљају  покушај да у ову причу укључимо све релевантне институције на националном али и међународном нивоу. Општина Неготин подржава, у оквиру својих могућности,  све програме и пројекте које доприносе укупној валоризацији привредних и културних ресурса општине Неготин, у овом конкретном случају израду Студије о културном пределу Неготинских пивница као и свe што њихов културни идентитет, адекватна заштита и туристичка валоризација могу да значе  за локални  и регионални развој“.

 

Учесницима данашњег скупа обратили су се и проф. др Јасминка Цвејић са Шумарског факултета, доцент Зоран Ђукановић са  Архитектонског факултета из Београда, Бранислав Милић, експерт ГИЗ-а и Маријана Ђорђевић, из Канцеларије за локални економски у рурални развој Општине Неготин.

 

Скупу је присуствовао и Паоло Батинели, Aташе за културу и науку Италијанске Амабасаде у Београду. 

 

Професори и студенти ће током викенда боравити у Рајцу и Рогљеву, где ће обићи на далеко познате пивнице и разговарати са мештанима ова два села.