Петак, 10. Јул 2020.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ДОНЕО НОВЕ МЕРЕ

На основу података Кризног Штаба за сузбијање болести COVID-19 Владе Републике Србије, да је епидемиолошко стање на територији Србије погоршано, и препоруке да штабови на нивоу локалних самоуправа предузму превентивне мере ради спречавања ширења вируса, Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин на данашњој 28. Ванредној телефонској седници донео је:
З А К Љ У Ч А К
1. Обавезно је ношење заштитне маске у затвореном простору на исправан начин, покривајући у потпуности нос и уста, уз поштовање минималне дистанце између лица од 2 метра.
2. У јавном и такси превозу обавезно је коришћење заштитне маске. Возачи и путници такси возила морају користити заштитну маску све време трајања вожње. Забрањује се улазак у возило лицима која немају прописно постављену заштитну маску. Возач или овлашћено лице превозника (кондуктер) не сме примити лице у возило јавног превоза које не носи на прописан начин заштитну маску. Превозник је дужан да врши редовно дезинфекцију возила.
3. Ради спречавања ширења заразне болести Covid-19, ЗАБРАЊУЈУ се јавна окупљања на територији општине Неготин на јавним местима у затвореном простору (кафане, ресторани, барови, сале за организована славља, Домови културe, спортски и други затворени објекти погодни за пријем већег броја лица) када се истовремено окупља више од 100 лица.
За време дозвољеног окупљања у затвореном простору морају бити примењене све превентивне мере које се односе на дезинфекцију, санитарно - техничке и хигијенске услове уз поштовање минималне дистанце између лица од 2 метра, уз обавезно коришћење заштитне маске и да то чини на исправан начин, покривајући у потпуности нос и уста.
На улазу у затворени простор обавезно је постављање дезинфекционе баријере са одговарајућим дезинфекционим средством.
4. ОГРАНИЧАВА СЕ окупљање на отвореном простору на максимално 200 особа.
Приликом окупљања људи на отвореном простору обавезна је превентивна мера физичке дистанце - удаљеност од минимум 2 метра.
5. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ одржавање свадбених весеља, прослава крштења и других прослава и свечаности, као и музичких, забавних и других манифестација у угоститељским и сличним објектима.
5.1. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ организовање спортских и других забавних манифестација (сабора, вашара и сл.).
5.2. ДОЗВОЉЕН је тренажни рад свим спортистима и рекреативцим уз поштовање прописаних мера које је проистичу из Препоруке Кризног Штаба за сузбијање болести COVID-19 Владе Републике Србије: „Наставак тренажног процеса-тренинг врхунских спортиста и осталих спортиста у систему спорта Републике Србије почиње 11.маја 2020.године у свим спортским објектима“.
6. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад ноћних клубова док траје опасност од ширења заразне болести Covid-19 на територији Републике Србије.
Дозвољен је рад дечијих играоница уз поштовање максималног броја корисника, минималног простора по 1 кориснику од 4 метра квадратна површине.
7. Радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, кладионица, објеката брзе хране и других угоститељских објеката) на територији општине Неготин може бити од 07.00 до најкасније 23,00 часа у току дана.
Наведено радно време угоститељских објеката из претходног става односи се како на радне дане тако и на дане викенда (уколико није на снази забрана кретања у дане викенда - „полицијски час“), уз обавезну примену свих превентивних мера које се односе на дезинфекцију, санитарно - техничке и хигијенске услове као и физичке дистанце - удаљености од најмање 2 метра.
У угоститељском објекту затвореног типа (ресторанима, кафићима, баровима, кладионицама, објектима брзе хране и другим угоститељским објектима), као и у угоститељским објектима који имају постављене летње баште (у делу отвореног простора) на територији општине Неготин, број гостију се ограничава на минимално 4 метра квадратна површине по госту, а до максимално 100 гостију, уз забрану прописану тачком 5. став 1. oвог Закључка.
На улазу у затворени простор објекта мора се видно истаћи дозвољени максималан број корисника-потрошача.
Особље угоститељских објеката из ове тачке све време мора носити заштитну маску, док гости наведених угоститељских објеката могу да скину заштитне маске само док седе за столом, али их морају носити док улазе или излазе из угоститељског објекта или иду у тоалет истог.
8. У продавницама, тржним центрима, експозитурама банака, објектима пошта и другим малопродајним објектима на територији општине Неготин ограничен је истовремени боравак лица-потрошача у истима и то тако што на 4 метра квадратна корисне површине може боравити једно лице-потрошач, с тим да минимална физичка дистанца између потрошача међусобно и осталих лица у објектима продавница, тржних центара, експозитурама банака, објеката пошта и других малопродајних објеката буде минимално 2 метра.
Радно време продавница, тржних центара, експозитура банака, објеката пошта и других малопродајних објеката на територији општине Неготин може бити од 06.00 до најкасније 22,00 часа у току дана.
Особље продавница, тржних центара, експозитура банака, објеката пошта и других малопродајних објеката мора носити заштитну маску на прописан начин све време обављања делатности, иста мера се односи и на потрошаче док се налазе у продавницама, тржним центрима и другим малопродајним објектима.
Комунална инспекција Општинске управе општине Неготин ће у року од 48 сати од почетка примене ових мера обићи све малопродајне објекте на територији града Неготина и доставити им закључке којих се требају у потпуности придржавати. За подручја МЗ са територије општине Неготин, умножени Закључак штаба са мерама којих се треба придржавати ће се дистрибурати службеном поштом.
9. Козметички салони, фризерски салони, салони лепоте, приватних зубарских и сличних здравствених ординација, играонице за децу, фитнес центри и теретане остају отворене . Рад наведених објеката организовати уз поштовање свих превентивних мера, дезинфекционих, санитарно - техничких и хигијенских услова (обавезно ношење маски, дистанца, дезинфекција руку и просторија, дезинфекционе баријере са одговарајућим дезинфекционим средством, итд.) с тим да минимална физичка дистанца између корисника услуга буде минимално 2 метра.
Радно време козметичких салона, фризерских салона, салона лепоте, приватних зубарских и сличних здравствених ординација, играонице за децу, фитнес центара и теретана на територији општине Неготин може бити од 07.00 до најкасније 22,00 часа у току дана.
10. Налаже се ЈКП „Бадњево“ Неготин да поштује све раније прописане мере Штаба за ванредне ситуације које се односе на рад на „Зеленој пијаци“, „Цветној пијаци“ и „Млечној пијаци“ .
Продавци на „Зеленој пијаци“, „Цветној пијаци“ и „Млечној пијаци“, радници, као и купци морају носити заштитне маске на прописан начин.
Налаже се ЈКП „Бадњево“ Неготин да удаљи са „Зелене пјаце“, „Цветне пијаце“ и „Млечне пијаце“ продавце односно закупце тезги који на прописан начин не носе заштитне маске.
ЈКП „Бадњево“ Неготин да свакодневно врши чишћење и дезинфекцију на „Зеленој пијаци“, „Цветној пијаци“ и „Млечној пијаци“. У случају непоштовања одредби из ове тачке, Штаб за ванредне ситуације ће донети одлуку о затварању „Зелене пијаце“, „Цветне пијаце“ и „Млечне пијаце“.
12. Налаже се ЈКП „Бадњево“ Неготин да реализује све препоручене мере са 3 редовне седнице Штаба за ванредне ситуације за тероторију општине Неготин:
„У циљу побољшања хигијенских-епидемиолошких услова на јавним површинама у граду, JKP Бадњеву се налаже да у наредном периоду 2 пута недељно врши дезинфекција јавних површина у граду (градски паркови, спортска и дечија игралишта, пешачке зоне и трга у центру града, градске пијаце, површина испред државних и културних институција, банака, поште, саобраћајница у граду)“.
13. У образовним установама одложити све скупове и свечаности, а пријемне и друге испите, као и уписне поступке организовати уз примену свих мера заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија и дезинфекциона баријера са одговарајућим дезинфекционим средством, итд).
14. НАЛАЖЕ СЕ управницима стамбених заједница (зграда) да редовно врше дезинфекцију јавних простора у зградама (заједничких просторија, ходника и гелендера).
НАЛАЖЕ СЕ управницима да на улазу у стамбену јединицу поставе дезинфекциону баријеру (сунђер или сл.) натопљену одговарајућим дезинфекционим средством.
15. О спровођењу ових мере стараће се комунална инспекција Општинске управе општине Неготин и други законом одређени надлежни органи. Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког односно правног лица, у складу са законом, Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID – 19 („Сл. гласник РС“, бр. 66/20, 93/20 и 94/20) и подзаконским прописима.
16. Утврђене мере овим Закључком примењују се одмах након усвајања.
Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин разматраће нове мере у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом у спречавању ширења заразне болести Covid-19 на територији општине Неготин и у складу са наведеном епидемиолошком ситуацијом разматраће евентуално предлагање усвајања нових мера.