Четвртак, 12. Децембар 2013.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поводом информација и неовлашћених снимака  емитованих на ТВ Транс, објављујем


С А О П Ш Т Е Њ Е  З А  Ј А В Н О С Т


Нетачна је и тенденциозна информација објављена на програму ТВ Транс да је овој медијској кући наводно ускраћено право на медијско праћење седнице. Екипи ТВ Транс која је данас захтевала  да медијски прати, односно присуствује и сними седницу Општинског већа, у складу са Пословником о раду, дозвољено је да направи видео снимак заседања пре почетка седнице уз најаву да ће добити Саопштење за јавност. Примера ради, на  овај начин се медијски прате и седнице Владе Републике Србије.

Међутим, по завршетку седнице Општинског већа Општине Неготин, екипа ТВ Транс није била присутна у згради Општине, а Служби за односе са јавношћу председника Општине Неготин није, по договору, био прослеђен контакт мејл на који је требало да буде достављено Саопштење за јавност, односно извештај са седнице.

Извештавање са догађања у згради Општине било је непрофесионално и најблаже речено, некоректно. Прикривање потпуне истине, односно тенденциозно објављивање  дела информације, резултат је или почетничке грешке неискусног уредништва или дугорочне намере да подржи одређену политичку опцију зарад прикупљања јефтиних поена код гледалаца.  

Оно што је међутим далеко озбиљније и показује праве намере уредништва новог медија јесу тајно, односно неовлашћено, направљени снимци у холу Општине Неготин, а затим емитовани на програму ове телевизије. Подсећања ради, став 1, члан 143 Кривичног законика Србије каже: „Ко посебним уређајима неовлашћено прислушкује или снима разговор, изјаву или какво саопштење који му нису намењени, казниће се новчаном казном или затвором од три месеца до три године.“

Снимци у холу општине начињени су тајно.

И да не буде забуне, у наставку објављујемо извештај са седнице припремљен по захтеву ТВ Транс.


Мр Милан Уруковић,
Председник Општине Неготин

 

Извештај са 98. седнице Општинског већа


На 98. седници Општинског већа Општине Неготин размотрени су нацрти и једногласно утврђени предлози Одлуке о локалним комуналним таксама на територији Општине Неготин и Одлуке о буџету за 2014. годину. Општински већници дали су сагласност на програме рада са финансијским планом општинских институција за 2014. и разматрали друга питања из делокруга рада.

Предлогом Одлуке о локалним комуналним таксама на територији Општине Неготин усвојеним на данашњој седници, у односу на прошлогодишњу, промењени су износи таксе за истицање фирми код великих Јавних предузећа и усклађени са упутством Министарства финансија. Такође, у складу са уредбом Владе Републике Србије измењени су износи таксе за друмска моторна возила и приколице. Новим предлогом Одлуке, смањене су комуналне таксе, за коришћење јавних површина (летње баште) у односу на претходну годину на 25 динара по квадратном метру дневно у екстра зони, 15 динара првој зони и 10 динара по квадрату дневно у другој зони. Износи других комуналних такси остали су непромењени у односу на прошле године усвојену Одлуку.

Предлог Одлуке о буџету Општине Неготин за 2014. годину, усвојен на седници Општинског већа у складу је са закључком о буџетском систему Владе Републике Србије и упутствима Министарства финансија. Буџетска средства планирају се у износу од 1.131.000.000 динара и у структури прихода највеће учешће имају уступљени приходи са 457 милиона динара. Када се ради о расходима и издацима планирана средства за коришћење услуга и роба, као и остали расходи пројектовани су уз максималну могућност уштеде. По упутству Министарства, средства за субвенције у односу на план за 2013. годину смањена су за више од 30 одсто. Такође, издаци за нефинансијску имовину планирани су уз максималну уштеду када се ради о набавци  административног и канцеларијског материјала и осталих средстава за рад.  Капитални пројекти значајни за грађане Општине Неготин укључујући и средства намењена за специјализоване услуге (санацију путева, инвестиције у образовању и месним заједницама) планирани су у износу од 370 милиона динара, што је више од трећине буџета за 2014. годину тако да је буџет ипак задржао развојну функцију.

У наставку седнице већници су разматрали нацрте и утврдили предлоге решења о давању сагласности на програме рада са финансијским планом општинских институција за 2014. годину: Центра за социјални рад,  Дома културе „Стеван Мокрањац“, Историјског архива, Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“, Музеја Крајине, Завода за урбанистичко планирање и пројектовање и Туристичке организације.  Већници су дали сагласност на годишње програме пословања Јавног предузећа за грађевинско земљиште и ЈКП“Бадњево“ за 2014. годину.

Такође, усвојен је предлог одлуке о измени статута Историјског архива и предлог измене решења о именовању чланова Управног одбора предшколске установе „Пчелица“. Неготински већници сагласили су се о издвајању средстава из буџета Општине Неготин за адаптацију и санирање свлачионица и мокрог чвора у хали спортова и издвајању средстава као помоћ једном нашем суграђанину за претрпљену штету у пожару.