Среда, 07. Јун 2023.

РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Предвиђеним средствима подстицаја суфинансира се реализација пројекта  смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023. години на територији општине Неготин. Пројекат смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора реализоваће се кроз набавку енергетски ефикасних котлова и пећи на дрвну биомасу за станове и породичне куће или кроз замену постојећег ложишта енергетски и еколошки ефикаснијим ложиштем. Укупно планирана средства које Општина Неготин заједно са средствима Министарства за заштиту животне средине Републике Србије додељује за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора  у 2023. години на територији општине Неготин износе 5.000.000 динара, од чега је 1.000.000 динара определила општина Неготин, а  4.000.000 динара Министарство за заштиту животне средине Републике Србије. Средства за суфинансирање пројекта додељују се грађанима на основу јавног конкурса  у највишем износу до 50% од вредности котла или пећи са ПДВ-ом по појединачној пријави, при чему максимални износ одобрених средстава по појединачној пријави не може да износи више од 160.000,00 динара.

Опширније на линку: Неготин