Уторак, 14. Фебруар 2023.

ПРОЈЕКАТ НАВОДЊАВАЊА НЕГОТИНСКЕ НИЗИЈЕ

Пројекат наводњавања на територији општине Неготин биo је тема састанка који је одржан у просторијама Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“. Састанку су присуствовали Владимир Величковић, председник Општине Неготин, Маја Грбић, в.д. директора Републичке дирекције за воде, Предраг Станић, руководилац Одељења за општу yправу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУ Неготин и Горан Пузовић, директор ЈВП „Србијаводе“ са сарадницима.

 
Фото: ЈВП "СРБИЈАВОДЕ"

Разговарало се о финансирању пројекта који је од великог значаја за развој пољопривредне производње у нашој општини, од стране ЕБРД- Европске банке за обнову и развој, затим унапређењу сарадње између локалне самоуправе и предузећа „Србијаводе“, и републичких институција са седиштем у општини Неготин, у циљу решавања имовинско-правних односа и израде пројеката за експропријацију земљишта у катастарским општинама Душановац, Прахово, Милошево, Самариновац и Неготин. Процес експропријације је неопходан у циљу изградње црпне станице, командне зградe, резервоара површине 8.480 м2 и корисне запремине 23.000 м3, потисног цевовода у дужини од 460м, евакуационе цеви резервоара у дужини од 1.140м и дистрибутивне мреже у дужини од 20,9 км.