1370699412

Посета универзитету ЕДУКОНС у Сремској Каменици

У сусрет првом усписном року на новотвореном одељењу Факултета еколошке пољопривреде у Неготину, мр Милан Уруковић, председник Општине Неготин и Александра Миловановић помоћница председника, обишли су седиште Универзитета ЕДУКОНС у Сремској Каменици. Конкурс за упис студената на прву годину основних академских студија на Факултету еколошке пољопривреде у Неготину већ је отворен, а пријемни испити биће одржани 22. И 29. јуна и 6. И 13. Јула у Пољопривредној школи у Букову.

Факултет еколошке пољопривреде универзитета ЕДУКОНС образује инжењере пољопривреде који ће се бавити производњом здравствено безбедне хране. Едукација започиње са основним знањима из свих видова класичне пољопривредне производње која се затим примењују на захтеве производње органске или здравствено безбедне хране уз примену еколошких принципа.

Уверили смо се да Факултет еколошке пољопривреде универзитета ЕДУКОНС, чије одељење се отвара у Неготину  поседује сву неопходну опрему укључујући и лабораторије са најсавременијом апаратуром за извођење теоријске И практичне наставе. Предавачи су врхунски стручњаци из области еколошке пољопривреде,  па факултет поседује све потребне акредитације. То практично значи да ће акадамско звање дипломираног инжењера пољопривреде и то у посебно атрактивнохј области производње високо вредне и здравствено и еколошки безбедне хране, будући студенти моћи да стекну у Неготину, без потребе додатних трошкова за студије у великим универзитетским центрима. Имајући у виду да Неготин има 122 године дугу традицију образовања стручног пољопривредног кадра у пољопривредној школи у Букову, очекујемо да Факултет еколошке пољопривреде буде атрактиван и за студент из осталих градова Источне Србије – изјавио је мр Милан Уруковић, председник Општине Неготин.

Пријемни истити за упис на прву годину основних академских студија на Факултету еколошке пољопривреде у Неготину подразумева тест из биоогије И опште културе, а полагаће се у Пољопривредној школи у Букову где ће се и одвијати настава.

Стратегија нашег Универзитета је да се студентима омогући пут до сигурног посла кроз квалитетне студије. Студије на универзитету ЕДУКОНС специфичне су због рада у малим групама које код студенара развијају креативност и самосталност у раду, способност за иновативно мишљење и имплементацију најновијих технологија и истраживачки дух. Поносни смо што се баш у Неготину граду са тако дугом традицијом образовања пољопривредних стручњака, отвара  Факултета еколошке пољопривреде универзитета ЕДУКОНС и сматрамо да је то прави потез за ваш град који ће допринети унапређењу интензивне пољопривредне производње, али и задржати младе стручњаке који ће на својим газдинствима унапредити процес производње, што ће им омогућити да да своје производе пласирају на европском тржишту – истакао је проф. др Александар Андрејевић, ректор Универзитета ЕДУКОНС.

Универзитет ЕДУКОНС, поред Факултета еколошке пољопрувреде чини још шест високообразовних институција: Факултет за услужни бизнис-ФАБУС, Факултет пословне економије, Факултет заштите животне средине, Академија класичног сликарства, Факултет за спорт и туризам- ТИМС, Факултет за примењену безбедност и Факултет за дигиталну продукцију.

ЕДУКОНС образује кадрове на основним академским, дипломским академским (мастер), специјалистичким академским и струковним студијама, као и докторским студијама. Сви студијски програми Универзитета ЕДУКОНС су акредитовани, а од Министарства просвете Републике Србије добио је дозволу за рад у јуну 2008. године