Уторак, 02. Аугуст 2022.

ОПШТИНА НЕГОТИН РАСПИСАЛА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22, а у складу са чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Неготин путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте, по Јавном позиву Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП 1/22 (Сл.лист општине Неготин број: 10/2022), расписује се Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката  путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и унапређења термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте.

Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Програмом и Правилником, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и унапређења термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте.

Крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Неготин. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Детаљније: http://www.negotin.rs/ads-odluka-o-raspisivanju-javnog-konkursa-za-ucesce-privrednih-subjekata-u-sprovodjenju-mera-energetske-sanacije-porodicnih-kuca-i-stanova-na-teritoriji-opstine-negotin-putem-ugradnje-solarnih-panela-661.htm