Уторак, 02. Јул 2024.

ОДРЖАНА 92. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

На данашњој седници Општинског већа, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, након спроведених јавних расправа, утврђени су предлози одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2024. годину, висини накнаде за коришћење јавне површине и критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину и износима накнада. Утврђени су предлози решења о престанку мандата и именовању Далибора Ранђеловића, дипломираног пољопривредног инжењера за директора ЈКП „Бадњево“. На седници је утврђен и предлог Решења о престанку мандата досадашњем директору Дома културе „Стеван Мокрањац“, Јованки Стефановић-Станојевић, дипломираном политикологу, као и предлог Решења о именовању Данијеле Марковић, дипломираног музичког педагога, за директора ове установе у наредном четворогодишњем периоду.
 
Већници су усвојили предлог Решења о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини, површине 56.212 м2, у сврху проширења градског гробља. Усвојени су и предлози одлука о образовању и начину рада Локалне комисије за капиталне инвестиције општине Неготин, измени одлуке о приступању изради Плана јавног здравља и спровођењу јавне расправе, у периоду од 2. до 16. јула, и нацрту Плана развоја општине Неготин, за период 2024-2030. године. Већници су данас донели и Одлуку о покретању поступка израде и предлог Решења о формирању радне групе за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања и усвојили неколико закључака из домена рада већа.