Уторак, 30. Јун 2020.

ОДРЖАНА 74. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предлог одлуке о Завршном рачуну буџета општине Неготин за 2019. годину са Извештајем екстерне ревизије, једна је од тачака које су се нашле на дневном реду 74. седнице Општинског већа, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин. Укупни приходи и примања буџета Општине Неготин  у 2019. години остварени су у износу од 1.087.932.000 динара, укупни расходи и издаци 1.041.491.000, укупно утрошени вишак прихода из ранијих година 20.826.000 динара и вишак прихода  буџета 67.267.000 динара.  Финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Општине Неготин као и резултате њеног пословања, токове готовине и извршења буџета за годину која се завршава на дан 31. 12. 2019. године, у складу са међународним стандардима финансијског извештаја, каже се у Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја буџета општине Неготин.

  

Већници су данас разматрали  и предлог Одлуке о доношењу Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин за 2020. годину. Програмом су, између осталог, предвиђена средства са уклањање отпада одложеног на привременим депонијама у месним заједницама, чишћење града, субвенције ЈКП „Бадњево“.  Финансијска средства за реализацију ове одлуке предвиђена су Одлуком о буџету општине Неготин за 2020. годину.  Утврђен је и предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о заштити споменика природе „Сутеска Сиколске реке са водопадом на Мокрањској стени из 2009. године, на основу обавештења  Министарства заштите животне средине. Разлог за стављање ове одлуке ван снаге је тај што је Скупштина општине Неготин на својој седници одржаној 18.04.2009.године донела Одлуку којом се „Сутеска Сиколске реке са водопадом на Мокрањској стени“ сврстава у II категорију заштићеног подручја, а у складу са Законом о заштити животне средине, подручје I и II категорије проглашава Влада Републике Србије.



На данашњој седници чланови већа усвојили су Решење о плану трошења наменског трансфера у социјалној заштити у износу од 4.384.752,70 динара. Решењем су предвиђене следеће локалне услуге: помоћ у кући у износу од 1.970.514. динара коју пружа Центар за социјални рад Неготин, дневни боравак у износу од 2.000.000 динара коју пружа Дома за децу и омладину „Станко Пауновић“ из Неготина и услуга личног пратиоца детета у износу од 414.238,7 динара, која ће се набавити од стране лиценцираног пружаоца услуге.