Среда, 15. Новембар 2023.

ОДРЖАНА 69. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На данашњој седници Општинског већа којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, утврђен је предлог Одлуке о буџету за 2024. годину. Укупни приходи и примања, расходи и издаци, по свим изворима финансирања износе 1.470.823.000 динара. Укупни приходи и примања, расходи и издаци из других извора финасирања износе 198.624.000 динара, док су приходи и примања односно расходи и издаци из општих прихода и примања буџета 1.272.199.000 динара.
 
 
 
 
 
Већници су утврдили и предлог Решења о измени решења о образовању пројектног тима за реализацију пројекта јавног-приватног партнерства без елемената концесије, за реконструкциу система даљинског грејања, уз уговорену испоруку топлотне енергије из обновљивог извора енергије- дрвне биомасе и природног гаса. На данашњој седнциц усвојени су закључци о издвајању 1.000.000 динара за набавку нових канти за смеће и 1.782.000 динара за набавку нових парковских клипа, Јавном комуалном предузећу „Бадњево“.