1668502800

ОДРЖАНА 40. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На данас одржаној 40. седници Општинског већа којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, разматрано је осам предлога одлука, решења и закључака из домена рада већа.


Данас је утврђен предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад Неготин за 2021.годину.У протеклој години  укупан број корисника свих услуга социјалне заштите које се финансирају из републичког и буџета Општине Неготин износио је 2590, од којих је деце и младих било 804, а одраслих и старих лица 1786. Корисника носиоца права новчане социјалне помоћи било је укупно 392, а корисника права на додатак за помоћ и негу другог лица, укупно 190. Укупан број лица на смештају било је 95, у установама социјалне заштите 33, а на смештају 62, од тога 34 детета у хранитељској породици, а одраслих и старих лица на породичном смештају- 28. Током прошле године за једнократне новчане помоћи, поднет је 1091 захтев.


Већници су, након разматрања усвојили Закључак о издвајању средстава, у износу од 12.030.797,76 динара за измирење обавеза према добављачу за испоручени мазут за грејну сезону 2022/23.годину и утврдили предлоге решења о давању сагласности на Другу измену програма коришћења и распоређивања средстава субвениција за 2022.годину и систематизацију радних места ЈКП „Бадњево“.


Данас су утврђени предлози  решења о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом у реалном уделу к.п. бр. 3475/2 у К.О. Радујевац и давању сагласности Привредном друштву Еликсир Прахово ИХП Прахово ДОО Прахово за спровођење у катастра непокретности пројекта препарцелације са пројектом геодетског обележавања.

На данашњој седници усвојен је и Закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину. Нацрт одлуке садржи промене у цени пореза на имовину у категоријама:  станови у екстра зони и пољопривредно земљиште у првој зони, на основу уговора о купопродаји непокретности од  1.10.2021. до 30.09.2022. године. Укупно је обрађено 500 уговора у свим категоријама,а који су електронским путем стигли од јавног бележника. Највише продаја  забележено је у категорији пољопривредног земљишта 211, затим кућа 109 и станова 62, 31 у екстра и 31 у првој зони.