1667815200

ОДРЖАНА 38. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 38. седници Општинског већа општине Неготин којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, разматран је и утврђен предлог Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-септембар 2022. године. Укупни приходи и примања за девет месеци у овој години износе 934.034.000 динара - 59,07% остварења од плана, док укупни расходи и издаци износе  745.220.000 динара – 47,13 планом утврђених укупних средстава.


На данашњој седници донет је Закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету за 2023. годину. Јавна расправа ће бити спроведена у периоду од 8. до 22. новембра, а отворени састанак са представницима надлежних органа локалне самоуправе биће одржан 15. новембра у малој сали Општине Неготин, с почетком у 10 часова. Пројекција укупних прихода и примања као и укупних расхода и издатака предложена је до висине од 1.174.922.000 динара. Пројекција сопствених и других прихода и примања као и расхода и издатака буџетских корисника износи 221.154.000 динара. Укупни расходи и издаци и приходи и примања по свим изворима финансирања износе 1.396.076.000 динара.