Субота, 14. Децембар 2013.

Одговор председника општине мр Милана Уруковића

Одговор на отворено писмо Горана Чеклановића, директора ТВ Транс председнику Општине Неготин објављено на ФБ профилу ТВ Транс

Поштовани господине Чеклановићу,

Саопштење за јавност објављено  на сајту Општине Неготин, као и деманти  прослеђен службеном поштом, последица су неистина објављених на ТВ Транс чији сте Ви директор и неовлашћеног снимања које је Ваша екипа обавила у холу Општине Неготин.

ЈАВНОСТ рада Општинског већа дефинисана је чланом 29  Пословника о раду Општинског већа, који гласи:

Рад Општинског већа је јаван.

За јавност рада Општинског већа одговоран је председник.

Јавност рада обезбеђује се позивањем представника средстава јавног информисања на седнице ОВ, издавањем саопштења за јавност са одржаних седница , одржавањем конференција за штампу или на други начин којим се обезбеђује да рад ОВ буде доступан јавности.

Јавност рада, господине Чеклановићу, обезбеђује се, као што је назначено, на један од наведених начина. Вашој екипи јавност рада је у потпуности обезбеђена  тако што јој је омогућено да направи снимак заседања, уз усмени договор са Вама лично да Вам се,  након седнице,  на мејл  ТВ Транс  достави   извештај.  На тај начин Вашој телевизији  и свим другим медијима и убудуће ће бити обезбеђена јавност у раду.

Подсећам Вас још једном да нам тог дана, али ни до данас, и поред обећања, које сте лично дали, нисте проследили  контакт  адресу на коју би  вам достављали позиве за догађаје, саопштења и слично.  Дакле, своје обећање нисте испинили, нисте доставили контакт адресу, а потом објављујете непотпуну информацију и обмањујете јавност. Непрофесионално и некоректно.

Такође Вас подсећам да деманти и одговор  на објављене информације о Општинском већу и снимак Конференције за новинаре представника синдикалних организација ХЕ “Ђедрап 2” и “Ђедрап услуга”, који  су Вам достављени службеном поштом у петак 13.12.2013. нисте објавили. 

Подсећам Вас и да члан 50 Закона о јавном информисању, гласи

Рок за објављивање одговора

Одговорни уредник дужан је да одговор објави без одлагања, а најкасније у другом наредном броју дневне штампе, односно у другој наредној дневној емисији од приспећа одговора.

И поред разумевања које имам за Ваше почетничке кораке у јавном информисању, пријатељски  Вам препоручујем да ангажујете правника ради прецизнијег тумачења прописа.

Срдачан поздрав,

Мр Милан Уруковић,

Председник Општине Неготин