Понедељак, 01. Фебруар 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕO О СЕЧИ РАСТИЊА У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ДАЛЕКОВОДА

Преузмите: ОБАВЕШТЕЊЕO О СЕЧИ РАСТИЊА У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ДАЛЕКОВОДА

АД  Електромрежа Србије почиње са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода, као и проширењу, почев од 15. фебруара 2021.године, те се ОБАВЕШТАВАЈУ власници и корисници непокретности на територији општине Неготин, чије се парцеле налазе у заштитном појасу наведених далековода, односно у близини и испод фазних проводника о почетку радова, како је напред наведено.